Poland-Łódź: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 050587-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-03
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Postal address: Pabianicka 62
Town: Łódź
Postal code: 93-513
Country: PL
Contact person: Adam Pietrzyk
Telephone: +48 426895911
E-mail: a.pietrzyk@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://kopernik.lodz.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplikacje/skrzynka
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EUR na dostawę produktów farmaceutycznych dla Wojewódzkiego Wielospecja...

Reference number: EZ.28.5.2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych, wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ. W treści załącznika nr 2 Zamawiający określił warunki bezwzględnie wymagane, które muszą zostać spełnione przez oferowany przedmiot zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Gadoteridolum roztwór do wstrzykiwań 279,3 mg/ml 1 fiol. 15 ml op. 2 250

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Calcii chloridum roztwór do wstrzykiwań 67 mg/ml 10 amp. 10 ml op. 14 880

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

1. Trifluridinum + Tipiracilum tabletki powlekane 15 mg + 6,14 mg 20 tabl. op. 690.

2. Trifluridinum + Tipiracilum tabletki powlekane 15 mg + 6,14 mg 60 tabl. op. 300.

3. Trifluridinum + Tipiracilum tabletki powlekane 20 mg + 8,19 mg 20 tabl. op. 134.

4. Trifluridinum + Tipiracilum tabletki powlekane 20 mg + 8,19 mg 60 tabl. op. 300.

Refundowane według obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień otwarcia według załącznika B.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet 4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Cladribinum tabletki 10 mg 1 tabl. (z możliwością przeliczenia na opakowania zbiorcze) op. 360.

Refundowane według obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień otwarcia według załącznika B.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet 5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Lanreotidum roztwór do wstrzykiwań 120 mg/dawkę 1 amp.-strzyk. 0,5 ml op. 36

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet 6

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 000 mg 10 fiol./but./flak. opak. 5 700

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet 7

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

1. Axitinibum tabletki powlekane 1 mg 56 tabl. opak. 200.

2. Axitinibum tabletki powlekane 5 mg 56 tabl. opak. 200.

Refundowane według obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień otwarcia według załącznika B.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet 8

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

1. Enoxaparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 20 mg / 0,2 ml 10 s-amp. 0,2 ml op. 400.

2. Enoxaparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 40 mg / 0,4 ml 10 s-amp. 0,4 ml op. 20 000.

3. Enoxaparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 60 mg / 0,6 ml 10 s-amp. 0,6 ml op. 2 200.

4. Enoxaparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 80 mg / 0,8 ml 10 s-amp. 0,8 ml op. 1 500.

5. Enoxaparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 100 mg / 1 ml 10 s-amp. 1 ml op. 200.

6. Natrii valproas + Acidum valproicum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 333 mg + 145 mg 30 tabl. op. 600.

7. „Natrii valproas + Acidum valproicum” „granulat o przedłużonym uwalnianiu” „(666,60 mg + 290,27 mg)/sasz.” 30 sasz. op. 40.

8. „Natrii valproas + Acidum valproicum” „granulat o przedłużonym uwalnianiu” „(333,30 mg + 145,14 mg)/sasz.” 30 sasz. op. 50.

9. Spiramycinum tabletki powlekane 1,5 mln j. m. 16 tabl. op. 50.

10. Spiramycinum tabletki powlekane 3 mln j. m. 10 tabl. op. 50.

11. Rasburicasum proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji dożylnych 1,5 mg/ml 3 fiol. 1,5 mg + 3 amp. rozp. opak. 300.

12. Plerixafor roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 1 fiol. 24 mg/1,2 ml opak. 15.

13. Clopidogrel tabletki 75 mg 28 tabl. opak. 600.

14. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 200 mg 1 fiol. proszku + rozpuszczalnik opak. 50.

15. Teicoplaninum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 400 mg 1 fiol. proszku + rozpuszczalnik opak. 1 700.

Refundowane według obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień otwarcia według załącznika C w zakresie poz. 11–12.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 9
Title:

Pakiet 9

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Posaconazole zawiesina doustna 40 mg / ml 1 butelka 105 ml op. 800.

Refundowane według obwieszczenia Ministra Zdrowia na dzień otwarcia według załącznika C.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 10
Title:

Pakiet 10

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

Albumini humani solutio roztwór do infuzji 200 g/l 1 butelka 100 ml op. 20 000.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Description: Item/Lot 11
Title:

Pakiet 11

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, POLSKA, apteka szpitalna.

II.1.4) Short description

1. Immunoglobulinum humanum normale (SCIg) stabilizowana L-proliną roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 1 fiol. 5 ml (1G) * z możliwości zamiany na inne dawki gram 1 400.

2. Immunoglobulinum humanum normale (IgG) stabilizowana L-proliną roztwór do infuzji 100 mg/ml 1 fiol. 10 ml (1G) * z możliwością zamiany na inne dawki gram 14 000.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości: 520 000

PLN przed upływem terminu składania ofert. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium dla poszczególnych pakietów zawiera rozdział XV SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.9.2001 roku Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 499).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w formie pisemnej.

2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, płatności oraz zmian do umowy określa załącznik nr 5 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

W przedmiotowym zachodzi pilna potrzeba udzielania zamówienia i skrócenia terminu. W postępowaniu ujęte są leki z programów lekowym, które są refundowane w 100 % przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Centrum ma podpisane kontrakty z Ministerstwem Zdrowia na programy lekowe, w których leki z załącznikiem nr 2 są niezbędne i jest zobligowane do wypełnienia jego postanowień, oraz leki, których zużycie znacznie się zwiększyło ze względu na nowe wytyczne. Aby zapewnić ciągłość dostaw konieczne jest skrócenie terminu składania ofert.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Publicznych, POLSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą w formie elektronicznej:

a) formularz ofertowy – zał. nr 1 do SIWZ,

b) formularz cenowy – zał. nr 2 do SIWZ,

c) dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium (forma dokumentu zgodna z zapisami rozdziału XV SIWZ),

d) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy,

e) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego

ofertę – jeśli dotyczy,

f) oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – aktualne na dzień składania

Ofert. Elektroniczny wzór dokumentu JEDZ, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza

określonego w rozporz. wykon. KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art.

80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE – stanowi zał. nr 3 do przedmiotowej procedury przetargowej – znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje zawarte ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

f.1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazu je spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

f.2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określ. w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5, 6 rozporz. Min. Rozwoju z 26.7.2016 r.,

f.3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył ośw. o którym mowa w rozdz. XIII.1.f niniejszej SIWZ. W zakresie kryterium kwalif. określonych w niniej. rozdz. Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV form. dot. kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez Zamawiającego, warunków udz. w postępowaniu Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 uPzp).

2. Z postępowania o udzielenie zam. publ. Zamawiający wykluczy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, pytania do SIWZ, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz EPUAPu https://epuap.gov.pl/Wps/portal na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP/WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl. Szczegółowe zasady komunikacji zostały opisane w rozdz. XIV SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. Szczegółowy opis

środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-29

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions