Poland-Łódź: Medical education services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łódź: Medical education services
OJEU (High Value) 059904-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-06
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
Awarding Criteria Not applicable
Procedure Open procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
National registration number: PL9471667139
Postal address: Aleksandrowska 159
Town: Łódź
Postal code: 91-229
Country: PL
Telephone: +48 427155763
E-mail: dyrekcja@psychiatria-lodz.pl
Fax: +48 426528030
NUTS code: PL711
Main address (URL): http://www.babinski.home.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.babinski.home.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”

Reference number: SPZOZ/OKP/POWER DIM/2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych na kursach specjalizacyjnych (szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychologii klinicznej), zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Psychologii Klinicznej, zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w 2018 r., dla osób uczestniczących w projekcie pn.: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży", współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowanych do realizacji w 2020 r. Niniejsze zamówienie podzielone jest na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia stanowi Załącznik nr 1A oraz załącznik nr 1B do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na dowolnie wybraną liczbę części zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 1, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii – aspekty kliniczne Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 2
Title:

Część 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 2, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii – aspekty kliniczne Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 3
Title:

Część 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 3, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków psychotropowych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 4
Title:

Część 4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 4, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy farmakodynamiki i farmakokinetyki leków, ze szczególnym uwzględnieniem leków psychotropowych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 5
Title:

Część 5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 5, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Wpływ leków psychotropowych na stan somatyczny – podstawy /np. objawy uboczne, ryzyko zatrucia i związane z przedawkowaniem Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 6
Title:

Część 6

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 6, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Wpływ leków psychotropowych na stan somatyczny – podstawy /np. objawy uboczne, ryzyko zatrucia i związane z przedawkowaniem Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 7
Title:

Część 7

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 7, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia psychiczne lub psychopatologiczna manifestacja(ostra i przewlekła) zaburzeń i chorób z uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, hormonalnych, metabolicznych, onkologicznych, kardiologicznych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 8
Title:

Część 8

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 8, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia psychiczne lub psychopatologiczna manifestacja(ostra i przewlekła) zaburzeń i chorób z uwzględnieniem schorzeń neurologicznych, hormonalnych, metabolicznych, onkologicznych, kardiologicznych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 9
Title:

Część 9

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 9, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologia bólu: Bóle psychogenne i bóle o przyczynach organicznych. Bóle związane z nagłymi stanami zagrażającymi życiu Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 10
Title:

Część 10

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 10, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologia bólu: Bóle psychogenne i bóle o przyczynach organicznych. Bóle związane z nagłymi stanami zagrażającymi życiu Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 11
Title:

Część 11

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 11, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej o najczęstszych chorobach somatycznych i stanach nagłych uwzględniających psychologicznego funkcjonowania chorego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 12
Title:

Część 12

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 12, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej o najczęstszych chorobach somatycznych i stanach nagłych uwzględniających psychologicznego funkcjonowania chorego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 13
Title:

Część 13

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 13, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologiczna adaptacja do przewlekłych chorób somatycznych z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 14
Title:

Część 14

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 14, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Psychologiczna adaptacja do przewlekłych chorób somatycznych z uwzględnieniem kontekstu rodzinnego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 15
Title:

Część 15

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 15, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe badania laboratoryjne, obrazowe i elektrofizjologiczne w medycynie, ich znaczenie diagnostyczne (także z uwzględnieniem psychiatrii) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 16
Title:

Część 16

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 16, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawowe badania laboratoryjne, obrazowe i elektrofizjologiczne w medycynie, ich znaczenie diagnostyczne (także z uwzględnieniem psychiatrii) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 17
Title:

Część 17

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 17, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii (w tym dzieci i młodzieży) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 18
Title:

Część 18

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 18, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy z zakresu psychiatrii (w tym dzieci i młodzieży) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 5 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 19
Title:

Część 19

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 19, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej na temat etiopatogenezy, symptomatologii i leczenia chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem wieku dziecka, przebiegu (ostrego i przewlekłego) oraz obszaru choroby Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 20
Title:

Część 20

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 20, Moduł I, temat zajęć dydaktycznych: Podstawy wiedzy medycznej na temat etiopatogenezy, symptomatologii i leczenia chorób wieku dziecięcego z uwzględnieniem wieku dziecka, przebiegu (ostrego i przewlekłego) oraz obszaru choroby Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 4 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 21
Title:

Część 21

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 21, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Pojęcie normy i patologii psychicznej Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 22
Title:

Część 22

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 22, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Pojęcie normy i patologii psychicznej Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 23
Title:

Część 23

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 23, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 24
Title:

Część 24

II.2.1) Lot No: 24
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 24, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń nerwicowych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 25
Title:

Część 25

II.2.1) Lot No: 25
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 25, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń osobowości i zachowania (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 26
Title:

Część 26

II.2.1) Lot No: 26
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 26, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń osobowości i zachowania (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 27
Title:

Część 27

II.2.1) Lot No: 27
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 27, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 28
Title:

Część 28

II.2.1) Lot No: 28
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 28, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń afektywnych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 29
Title:

Część 29

II.2.1) Lot No: 29
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 29, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń psychotycznych (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 30
Title:

Część 30

II.2.1) Lot No: 30
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 30, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny zaburzeń psychotycznych (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 31
Title:

Część 31

II.2.1) Lot No: 31
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 31, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny innych zaburzeń: organicznych i zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (objawy i zespoły) Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 32
Title:

Część 32

II.2.1) Lot No: 32
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 32, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Obraz kliniczny innych zaburzeń: organicznych i zespołów behawioralnych związanych z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (objawy i zespoły) Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 33
Title:

Część 33

II.2.1) Lot No: 33
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 33, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zmiany w obrazie klinicznym Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 34
Title:

Część 34

II.2.1) Lot No: 34
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 34, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Współwystępowanie zaburzeń psychicznych i zmiany w obrazie klinicznym Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 35
Title:

Część 35

II.2.1) Lot No: 35
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 35, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia i dysfunkcje życia seksualnego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 36
Title:

Część 36

II.2.1) Lot No: 36
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 36, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Zaburzenia i dysfunkcje życia seksualnego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 37
Title:

Część 37

II.2.1) Lot No: 37
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 37, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Cechy i stopnie zaburzeń rozwoju psychicznego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 38
Title:

Część 38

II.2.1) Lot No: 38
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 38, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: Cechy i stopnie zaburzeń rozwoju psychicznego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 39
Title:

Część 39

II.2.1) Lot No: 39
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 39, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: definiowanie i rozpoznawanie objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych oraz psychotycznych Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 40
Title:

Część 40

II.2.1) Lot No: 40
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 40, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: definiowanie i rozpoznawanie objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych oraz psychotycznych Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 41
Title:

Część 41

II.2.1) Lot No: 41
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 41, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne różnicowanie zaburzeń psychicznych i zachowania Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 42
Title:

Część 42

II.2.1) Lot No: 42
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 42, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne różnicowanie zaburzeń psychicznych i zachowania Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 43
Title:

Część 43

II.2.1) Lot No: 43
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 43, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: wykorzystywanie wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu człowieka we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 44
Title:

Część 44

II.2.1) Lot No: 44
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 44, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: wykorzystywanie wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu człowieka we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 1 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 45
Title:

Część 45

II.2.1) Lot No: 45
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 45, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne przeprowadzenie badania psychologicznego diagnostycznego Grupa I. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Description: Item/Lot 46
Title:

Część 46

II.2.1) Lot No: 46
NUTS code: PL711
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Łódź

II.1.4) Short description

Część 46, Moduł II, temat zajęć dydaktycznych: samodzielne przeprowadzenie badania psychologicznego diagnostycznego Grupa II. Liczba godzin dydaktycznych planowanych/zarezerwowanych na przeprowadzenie zajęć: 2 (1 godz. dyd. =45 min.)

II.2.7) End 2020-10-31
II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.05.04.00-00-0178/19


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się każdy Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 138m ustawy Pzp. Wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawi art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt 16–20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić informacje potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdziale VI SIWZ.

III.2.2) Contract performance conditions

W odniesieniu do wszystkich części zamówienia – treść zawartych umów będzie zgodna z treścią projektów umów, stanowiących Załączniki do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-pubicznych-regulacje/prawo-krajowe

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podst.:

— art. 138g ustawy Pzp, w trybie określonym w art. 138n pkt 1, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu,

— przepisów działu III rozdz. 6 ustawy Pzp oraz na podstawie postanowień SIWZ, z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz proporcjonalności.

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00Section V: Complementary information

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru Zdrowia, działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych i realizowane jest na potrzeby projektu: „Kadry DiM: Kompleksowe szkolenie personelu medycznego w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży”.

Kryteria oceny ofert:

— Cena – 60 %,

— Doświadczenie dydaktyczne osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20 %,

— Doświadczenie kliniczne/zawodowe osoby wyznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych – 20 %.

Szczegółowe informacje w zakresie kryteriów oceny ofert zostały wskazane w rozdziale X SIWZ.

3. Poszczególne części zamówienia będą realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

4. Wszelkie możliwe zmiany umowy zostały przewidziane we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ.

5 Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego zamówienia, które z uwagi na limity znaków, nie zostały zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu, znajdują się w SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego(zakładka BIP).

6 Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania w okolicznościach określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, tj. jeżeli środki które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/podstawowe-informacje
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-03

English Language Unavailable

CPV Codes
80320000; Medical education services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions