Poland-Nowy Targ: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Nowy Targ: Forestry services
OJEU (High Value) 048766-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-31
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Nowy Targ
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Nowy Targ
National registration number: NIP 735-001-37-80 REGON 350545665
Postal address: ul. Kowaniec 70
Town: Nowy Targ
Postal code: 34-400
Country: PL
Contact person: Paula Baumgart
Telephone: +48 182662947
E-mail: paula@instytut.info.pl
NUTS code: PL219
Main address (URL): http://www.nowytarg.krakow.lasy.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krakow/nadl_nowy_targ/zamowienia_publiczne

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://login.gov.pl/login/
I.3.8) to the above mentioned address
https://login.gov.pl/login/
I.4) Type of the contracting authority:
skarb państwa PGL LP
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2020 (III postępowanie powtórzone)

Reference number: Z.270.1.2.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2019.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

PAKIET 1_Rabka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ, Leśnicnictwo Rabka

II.1.4) Short description

Część I – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Rabka obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 564990.37
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 2
Title:

PAKIET 3A_Beskid Szkółka

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część IIIA – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Beskid obejmujące prace z zakresu: szkółkarstwa

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 235465.66
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 3
Title:

PAKIET 3A_Beskid Szkółka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część IIIB – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Beskid obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 246353.55
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 4
Title:

PAKIET 4A_Gorce 1

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część IVA – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Gorce (oddz. 58-66)obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 220187.32
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 5
Title:

PAKIET4B_Gorce 2

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część IVB – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Gorce (oddz. 86-106)obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 302073.83
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 6
Title:

PAKIET 5_Bór

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część V – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Bór obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 94154.77
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 7
Title:

PAKIET 6A_Police 1

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część VIA – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Police (oddz. 212-217, 256-264) obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 177181.17
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 8
Title:

PAKIET 6B_Police 2

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część VIB – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Police (oddz. 201-211) obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 262228.54
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 9
Title:

PAKIET 7A_Stańcowa 1

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część VIIA – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Stańcowa (oddz. 232-247) obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 472101.83
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Description: Item/Lot 10
Title:

PAKIET 7B_Stańcowa 2

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL219
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadleśnictwo Nowy Targ

II.1.4) Short description

Część VIIB – Podstawowe usługi z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Stańcowa (oddz. 248-255, 267-271) obejmujące prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa i selekcji, zagospodarowania turystycznego oraz utrzymania obiektów leśnych;

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówieni
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 436241.41
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Według SIWZ.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki leśnej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ. Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został odpowiednio w załączniku nr 3. Zakresy rzeczowe mają charakter szacunkowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Pakiet I- 56.000 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

Pakiet II- 64.000 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);

Pakiet IIIA- 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych);

Pakiet IIIB- 24.000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych);Pakiet IVA- 22.000 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych);

Pakiet IVB- 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych);

Pakiet V- 9.000 zł (dziewięć tysięcy złotych);

Pakiet VIA- 18.000 zł (osiemnaście tysiący złotych);

Pakiet VIA- 26.000 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych);Pakiet VIIA- 47.000 zł (czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Pakiet VIIB- 90.000 zł (czterdzieści trzy tysiące złotych).

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Według SWIZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna i gospodarki szkółkarskiej dla pakietów IRabka, IIIB Beskid, IVA Gorce 1, IVB Gorce 2, V Bór, VIA Police 1, VIB Police 2, VIIA Stańcowa 1, VII B Stańcowa 2; a z zakresu gospodarki szkółkarskiej dla pakietu IIIA Beskid Szkółka na kwotę nie mniejszą niż brutto zł:

Pakiet I- 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych)

Pakiet II- 320.000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych)

Pakiet IIIA- 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Pakiet IIIB- 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Pakiet IVA- 110.000 zł (sto dziesięćtysięcy złotych)

Pakiet IVB- 140.000 zł (sto czterdzięści tysięcy złotych)

Pakiet V- 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Pakiet VIA-90.000 zł dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

Pakiet VIB-130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych)

Pakiet VIIA- 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Pakiet VIIB- 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych)

b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

a) dla pakietu I, IIIB, IVA, IVB V, VIA, VIB, VIIA, VIIB: co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych przystosowanego do zrywki drewna;

b) dla pakietu II, IIIA: co najmniej 1 szt. ciągnika uniwersalnego umożliwiającego uprawę gleby;

c) dla pakietu II, IVA, IVB, VIA, VIB VIIA, VIIB: co najmniej 1 szt. przyczepy samozaładowczej do drewna

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla pakietu I:

a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do prac z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla pakietu II:

a) co najmniej 2 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do prac z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla pakietu IIIA:

a)

b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla pakietu IIIB:

a) co najmniej 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do prac z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla pakietu IVA:

a) co najmniej 1 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do prac z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) co najmniej 1

III.2.2) Contract performance conditions

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Art. 43 ust. 2b pkt 2 pzp


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

W Nadleśnictwie Nowy Targ, Nowy Targ, ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ, pokój sala narad.


Additional information:

Według SWIZ.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępnepotwierdzenie, że Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu;

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. powyżej (w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniasporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu WykonawczymKomisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitymdokumentem” lub „JEDZ”), Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Wykonawcawypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych dostępnychnarzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (wformacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego wmiejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

3.. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczeń lub dokumentów, októrych mowa w SIWZ.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania ocenyofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlegawykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Uwaga do sekcji IV.2.6) ogłoszenia: Termin związania z ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszeniawynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawyPzp zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

8. Uwaga do sekcji II.2.7) ogłoszenia: Okres realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 31-12-2020.

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego.

10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Pakiet I- 5000 zł

Pakiet III- 4000 z

Pakiet IV-5000 zł

Pakiet V- 900 zł

Pakiet VI-4000 zł

Pakiet VII-9000 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są wSIWZi załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego. Nalezy wnieść wadium wedługSIWZ. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz pocztyelektronicznej. UWAGA !!! Zamówienie podlega tzw. "elektronizacji zamówień publicznych".

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o którejmowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzpczynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, doktórej Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-28

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; 77231000; Forestry services; Services incidental to forestry; Forestry management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions