Belgium-Aartselaar: Sewerage work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Aartselaar: Sewerage work
OJEU (High Value) 022912-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Aquafin nv - Directie Infrastructuur
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Aquafin nv - Directie Infrastructuur
National registration number: 0440.691.388_173
Postal address: Dijkstraat 8
Town: Aartselaar
Postal code: 2630
Country: BE
Contact person: Dhr. Lieven Lauwereys
Telephone: +32 34504511
E-mail: aanbestedingen@aquafin.be
Fax: +32 34583020
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.aquafin.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363986

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363986

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Arcadis Belgium nv
Postal address: City Link 2, Posthofbrug 12
Town: Antwerpen
Postal code: 2600
Country: BE
Contact person: Dhr. Dirk Smets
Telephone: +32 486130882
E-mail: dirk.smets@arcadis.com
NUTS code: BE211
Main address (URL): http://www.arcadis.com
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AQFINFRA-23288lot2-F02
I.4) Type of the contracting authority:
Vennootschap van privaatrecht
I.5.2) Other activity -
Waterzuivering

Section II: Object of Contract


Title:

Project 23.288/2 – RWZI Deurne, gebouw slibbehandelingsinstallatie

Reference number: AQFINFRA-23288lot2-F02_0

II.1.4) Short description

Project 23.288/2 – RWZI Deurne, gebouw slibbehandelingsinstallatie.

— bouw van een slibgebouw op de site van de RWZI Deurne-Schijnpoort,

— funderingen en palen,

— gebouw met kelder, gelijkvloers en 2 verdiepingen in een staalstructuur,

— gevel in geprefabriceerde architectonische betonpanelen,

— isolatiewerken,

— bordessen, trappen, sokkels voor technische installaties,

— vloeren, galerijen, balkons en loopbruggen,

— dakelementen, dakbedekking,

— hemelwaterafvoer en rioolsystemen,

— binnen- en buitenschrijnwerk,

— omgevingswerken en verhardingen.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Deurne

II.1.4) Short description

Project 23.288/2 – RWZI Deurne, gebouw slibbehandelingsinstallatie.

— bouw van een slibgebouw op de site van de RWZI Deurne-Schijnpoort,

— funderingen en palen,

— gebouw met kelder, gelijkvloers en 2 verdiepingen in een staalstructuur,

— gevel in geprefabriceerde architectonische betonpanelen,

— isolatiewerken,

— bordessen, trappen, sokkels voor technische installaties,

— vloeren, galerijen, balkons en loopbruggen,

— dakelementen, dakbedekking,

— hemelwaterafvoer en rioolsystemen,

— binnen- en buitenschrijnwerk,

— omgevingswerken en verhardingen.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 215
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zie bestek.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zie bestek.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zie bestek.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 235-574780
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:30

Section V: Complementary informationAdditional information:

Uitvoeringstermijn:meer informatie zie bestek onder art. 81 gunningscriteria.

De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be

De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.

Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.


Review body:
Official name: Burgerlijke rechtbank
Postal address: Bolivarplaats 20, bus 1
Town: Antwerpen
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
45232410; Sewerage work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions