Czechia-Brno: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Brno: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 023366-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Masarykův onkologický ústav
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Masarykův onkologický ústav
National registration number: 00209805
Postal address: Žlutý kopec 7
Town: Brno
Postal code: 656 53
Country: CZ
Contact person: Mgr. Jan Hádek
Telephone: +420 543134109
E-mail: jan.hadek@mou.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.mou.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMOU

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMOU

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMOU
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Biologická léčba 2020-2021: Tablety, injekční a infuzní roztoky (3. vyhlášení)


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků 13 ATC skupin dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky) a příloze č. 3 zadávací dokumentace (Vzor kupní smlouvy).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Bevacizumab

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XC07

Bevacizumab

INF CNC SOL 400 mg

1 × 400 mg

77 000 000 CZK

3 250 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Trastuzumab emtansin

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XC14

Trastuzumab emtansin

IVN INF 1 × 100 mg

34 750 000 CZK

900 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Pertuzumab

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XC13

Pertuzumab INF CNC SOL 420 MG/14 ML

420 mg / 14 ml

66 000 000

960 bal

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Aflibercept

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XX44

Aflibercept*

25 MG/ML INF CNC SOL

1×4 ML

5 400 000

700 bal.

*Pro část č. 4 Aflibercept a část č. 5 Kabazitaxel má zadavatel uzavřené smlouvy na dodávky do 31.3.2020, účinnost uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem z této veřejné zakázky pro tyto části bude od 1.4.2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Kabazitaxel

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01CD04

Kabazitaxel*

60 MG INF CSL LQF

1+1×4,5 ML

17 000 000

170 bal.

*Pro část č. 4 Aflibercept a část č. 5 Kabazitaxel má zadavatel uzavřené smlouvy na dodávky do 31.3.2020, účinnost uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem z této veřejné zakázky pro tyto části bude od 1.4.2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Trabektedin

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

6 L01CX01

Trabektedin

INF PLV CSL 0,25 mg 1 × 0,25 mg 65 bal.

INF PLV CSL 1,0 mg 1 × 1 mg 25 bal.

1 300 000

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Erlotinib

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XE03

Erlotinib

150 mg tbl 30 × 150 mg 40 bal.

100 mg tbl 30 × 100 mg 5 bal.

2 000 000

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Vemurafenib

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XE15

Vemurafenib 240 mg 56 × 240 mg 5 100 000 CZK 330 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Kobimetinib

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XE38

Kobimetinib 20 mg tbl 63 × 20 mg 2 500 000 80 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Vismodegib

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XX43

Vismodegib 150 mg cps 28 × 150 mg 3 700 000 50 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XE12

Vandetanib** 300 mg 30 × 300 mg 10 000 000 100 bal.

**Zadavatel u této ATC skupiny požaduje úhradu z veřejného zdravotního pojištění minimálně pro všechny následující indikace:

- k léčbě agresivního a symptomatického medulárního karcinomu štítné žlázy (MTC) u pacientů s neresekovatelným lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Abirateron

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L02BX03

Abirateron 500 mg tbl 60(5×12) 21 200 000 500 bal.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Trastuzumab

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

L01XC03

Trastuzumab*** 150 mg INF 1 x 150 mg 21 450 000 3000 bal.

***Zadavatel u této ATC skupiny požaduje úhradu z veřejného zdravotního pojištění pro následující indikace:

- v kombinaci s pertuzumabem a docetaxelem u dospělých pacientů s HER2-pozitivním metastazujícím nebo lokálně rekurentním neresekovatelným karcinomem prsu, kteří dosud nebyli léčeni anti-HER2 léky nebo chemoterapií pro metastatické onemocnění.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1–3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, a dále

b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ.

Profesní způsobilost prokáže dodavatel ve vztahu k ČR předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Doklady dodavatel nemusí předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Pro účast v el. aukci je nutná registrace v nástroji Tender Arena. V průběhu aukce bude účastník oprávněn snižovat svou nabídkovou cenu. Účastník v průběhu aukce uvidí aktuální nejnižší nabídkovou cenu. Min. a max. krok snížení nabízené ceny vzhledem k předchozí nabízené ceně účastníka je 0,05 % a 50 %. Změna cenové nabídky směrem nahoru nebude systémem akceptována. Délka aukce činí 5 minut.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions