Belgium-Antwerp: Ambulance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Antwerp: Ambulance services
OJEU (High Value) 024905-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-17
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Awarding Criteria Not applicable
Procedure

Description :


CONTRACT

Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
National registration number: ZNA
Postal address: Leopoldstraat 26
Town: Antwerpen
Postal code: 2000
Country: BE
Contact person: Mevrouw Assunta Lombardo
Telephone: +32 32177466
E-mail: assunta.lombardo@zna.be
Fax: +32 32177659
NUTS code: BE211
Main address (URL): www.zna.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/789/GN/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority:
Ziekenhuis

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Oproep tot aanvraag tot deelneming – raamcontract niet-dringend liggend patiëntenvervoer tussen de sites van ZNA

Reference number: 2019/789

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Alle sites van ZNA.

II.1.4) Short description

Raamcontract niet-dringend liggend patiëntenvervoer tussen de sites van ZNA.

De patiênt wordt op de kamer of dienst afgehaald en tot op de kamer of dienst gebracht van het ziekenhuis en/of de instelling van bestemming. Het transport wordt uitgevoerd met een ziekenwagen, bemand door 2 ambulanciers. De patiënt wordt aangemeld op de desbetreffende afdeling en de opdrachtnemer van het transport registreert tijdstip afhaling van de patiënt en tijdstip aankomst van de patiënt op de desbetreffende dienst.

Assumptie 2018 aantal ritten liggend vervoer: 6524.

, [...]. Bij geen beschikbaarheid gaat de opdracht naar de volgende geselecteerde in de rij, enz.
e
e
e
e

Het volume van de opdracht is variabel in de tijd. Een raming van de uitgevoerde opdrachten van het jaar 2018 wordt als indicatie meegegeven en zal gebruikt worden om een correcte prijsberekening te doen in functie van de capaciteit.

II.02.07) Duration in months 12


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden):

— het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016,

— overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetge[...] (zie opdrachtdocumenten).


Section IV: Procedure


IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00Section V: Complementary information


Additional information:

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen
Town: N.v.t.
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-13

English Language Unavailable

CPV Codes
85143000; Ambulance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions