Denmark-Svendborg: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Denmark-Svendborg: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
OJEU (High Value) 021691-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-16
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Svendborg Kommune
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Svendborg Kommune
National registration number: 29189730
Postal address: Ramsherred 5
Town: Svendborg
Postal code: 5700
Country: DK
Contact person: Alice Overgaard
E-mail: alice.overgaard@svendborg.dk
NUTS code: DK031
Main address (URL): https://www.svendborg.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/publicMaterial

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/homepage
I.3.8) to the above mentioned address
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/34608625-e9e8-4611-bac5-d66e32f85824/homepage
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune i forbindelse med afholdelse af landsstævnet 2021


II.1.4) Short description

Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 3000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK031
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ryttervej 70, 5700 Svendborg

II.1.4) Short description

Udbuddet vedrører leje og opsætning af stor tribune til Svendborg Kommune, i forbindelse med afholdelse af Landsstævnet i 2021, i uge 26. I den forbindelse udbydes nærværende opgave bestående af leje, levering, opsætning, nedtagning af midlertidige tribuner til landsstævnestadion. Tribunen som skal skal placeres på en allerede eksisterende vold. Tribunen består af mindre tribuner som vist i de vedhæftede billeder i kravspecifikation bilag 2.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kvalitet
Weighting: 50 %
Cost/Price
Weighting: 50 %
Value excluding VAT: DKK 3000000
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-06-01
II.2.7) End 2021-08-01
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 5
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Ordregiver vil prækvalificere maksimum 5 ansøgere, til videre deltagelse i udbuddet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på baggrund af en samlet forvaltningsretligt skøn, der tager udgangspunkt i en vurdering af følgende parametre:

1) Relevante referencer i forhold til erfaring med kompleksiteten ved udførelsen af den pågældende opgaves kompleksitet, størrelse og tilbudsgivers ansvar ved den nævnte reference.

Ved mere end 5 kvalificerede ansøgninger, vil de 5 ansøgninger, som arbejdsgruppen vurderer vil være bedst i stand til at løfte opgaven, gå videre. Modtages der 5 ansøgninger eller mindre, er det kun de ansøgninger som ud fra et forvaltningsretligt skøn, vurderes egnet til at kunne løfte opgaven, som går videre. Det forvaltningsretlige skøn vil basere sig på ordregivers erfaring fra tidligere års afholdelse af Landsstævnet.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Udbuddet er ikke opdelt i delaftaler. Der er én ydelse som skal indkøbes og som den pågældende leverandør har det lovmæssige ansvar for, det giver derfor ikke mening at opsætningen af en stor tribune skal deles mellem flere leverandører. De frivillige udelukkelsesgrunde fra direktivet benyttes, men ikke de nationale frivillige. De 3 000 000 er et estimat. I udbudsmaterialet er estimatet på 2-3 000 000 DKK.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Der sættes krav om, at der indenfor de sidste 3 regnskabsår har været følgende:

1) en positiv egenkapital;

2) en omsætning på 3 500 000 årligt.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Fremsendelse af godkendt årsregnskab. Det er dog tilladt at udstrege informationer, så længe vi kan se de efterspurgte tal.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Der stilles krav om, at der skal fremsendes mindst én reference og max 3 referencer for lignende opgaver, der er igangværende eller afsluttet inden for de sidste 3 år fra tilbudsfristens dato, som er sammenlignelig med den opgave som skal leveres her. Afleveres der flere end de 3 som er sat til max, vil de referencer som minder mest om opgaven i dette udbud blive taget i betragtning.

- Med lignende reference forstås en tribune eller opsætning som har plads til et lignende antal siddende og stående gæster, med overdækning. Der er ligeledes krav om, at man i den pågældende reference har haft det fulde ansvar for set-uppet, idet man ligeledes ved denne opgave har det fulde juridiske ansvar. Der skal til hver reference give dokumentation for, at virksomheden har erfaring med myndighedsbehandling/indhentning af byggetilladelser. Der skal derfor fremsendes en byggeansøgning og en byggetilladelse for hver reference og hvor tilbudsgivers CVR skal stemme overens med det som er angivet på ansøgningen og tilladelsen.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Der skal fremsendes en kopi at ansøgning og tilladelse som dokumentation for, erfaring med indhenting af tilladelser. Vedr. referencer er et word eller excel dokument fint.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.1) Type of procedure: Competitive procedure with negotiation
IV.1.5) The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-02-14


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 9

Section V: Complementary informationAdditional information:

Det forventes, at der afholdes én forhandlingsrunde. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger.

9.1 Forhandlingsrunde 1 vedrørende indledende tilbud (varighed op til 3 timer):

I overensstemmelse med tidsplanen skal tilbudsgiver aflevere et indledende tilbud.

Som en del af det indledende tilbud, opfordres tilbudsgiver til at fremsende et forhandlingsoplæg, tilbudsgiver oplever, at der er dele af ordregivers udbudsmateriale, som giver anledning til, at tilbudsgiver har indregnet en ”risiko” i forbindelse med tilbudsafgivelsen, eller som tilbudsgiver finder uhensigtsmæssigt i forhold til aftalens overordnede formål, eller øvrige punkter som tilbudsgiver ønsker at drøfte på forhandlingsmødet. Ordregiver vil herefter inddrage dette dokument i forhandlingerne med tilbudsgiver. Udfyldelsen af dette dokument vil ikke blive anset som forbehold og er fortroligt.

Ordregiver vil forud for forhandlingerne tildele de enkelte forhandlingstidspunkter samt udsende en dagsorden for mødet. Hvis tilbudsgiver har særlige ønsker til forhandlingstidspunktet, jf. tidsplanen, kan dette oplyses i forbindelse med afgivelse af indledende tilbud. Ordregiver vil forsøge at tage eventuelle ønsker i betragtning i forbindelse med tildeling af forhandlingstidspunkter.

9.2 Eventuelle yderligere forhandlingsrunder:

Ordregiver forbeholder sig retten til at afholde yderligere forhandlingsrunder, såfremt tilbagemeldingerne på forhandlingsmøderne skaber et behov herfor. Ordregiver sørger for at samtlige tilbudsgivere varsles samtidigt om eventuelle yderligere forhandlingsrunder samt modtager dagsorden for disse forhandlingsmøder.

Der afholdes forhandlingsmøder den 24-25.3.2020 (møder vil have en varighed á 3 timer).

For yderligere information se udbudsmaterialet.


Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
URL: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
URL: www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-14

English Language Unavailable

CPV Codes
79000000; Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions