Czechia-Jihlava: Construction work for highways, roads

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Jihlava: Construction work for highways, roads
OJEU (High Value) 015392-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 10:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
National registration number: 00090450
Postal address: Kosovská 1122/16
Town: Jihlava
Postal code: 586 01
Country: CZ
Contact person: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ063
Main address (URL): http://www.ksusv.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
National registration number: 28360125
Postal address: Helfertova 2040/13
Town: Brno
Postal code: 613 00
Country: CZ
Telephone: +420 541211528
E-mail: zakazky@akfiala.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.akfiala.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY
I.5.2) Other activity -
Správa a údržba silnic II. a III. třídy v Kraji Vysočina

Section II: Object of Contract


Title:

Rámcová dohoda na realizaci oprav na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 2020 – 2021

Reference number: KSUSVRD1119

II.1.4) Short description

Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s obnovením soutěže mezi zadavatelem a sedmi dodavateli (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na stavební práce.

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v kraji Vysočina.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 600000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oblast okresu Havlíčkův Brod

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Havlíčkův Brod.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 120000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Description: Item/Lot 2
Title:

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oblast okresu Jihlava

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Jihlava.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 120000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Description: Item/Lot 3
Title:

Část 3 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oblast okresu Pelhřimov

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 3 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Pelhřimov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 120000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Description: Item/Lot 4
Title:

Část 4 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oblast okresu Třebíč

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 4 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Třebíč.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 120000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Description: Item/Lot 5
Title:

Část 5 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ063
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oblast okresu Žďár nad Sázavou

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 5 zadávacího řízení budou opravy na silnicích II. a III. tříd v okrese Žďár nad Sázavou.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: CZK 120000000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dodavatel podle § 77 odst. 1 ZZVZ prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to alespoň pro živnosti:

1. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

2. Projektová činnost ve výstavbě,

3. Výkon zeměměřických činností.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) osvědčení o autorizaci, příp. osvědčení o registraci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizační zákon“), a to pro obor:

1. Dopravní stavby,

2. Mosty a inženýrské konstrukce.

b) úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zeměměřický zákon“), a to v rozsahu podle:

1. § 13 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona,

2. § 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 7

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:30

Additional information:

Zadavatel otevře nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevírání nabídek se bude s ohledem na skutečnost, že zadavatel umožňuje podání nabídek pouze elektronicky, konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v dokumentaci zadávacího řízení a jejích přílohách.


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45233100; 34928110; 44212120; 45110000; 45112400; 45221100; 45221220; 45233160; 45233220; 45233223; 45233228; 45233290; 45262510; 45332000; 77211400; 45233142; Construction work for highways, roads; Road barriers; Structures of bridges; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Excavating work; Construction work for bridges; Culverts; Paths and other metalled surfaces; Surface work for roads; Carriageway resurfacing works; Surface coating construction work; Installation of road signs; Stonework; Plumbing and drain-laying work; Tree-cutting services; Road-repair works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions