Poland-Świdnik: Pharmaceutical products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Świdnik: Pharmaceutical products
OJEU (High Value) 015756-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-14
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/01/01/2020
Postal address: ul. Bolesława Leśmiana 4
Town: Świdnik
Postal code: 21-040
Country: PL
Contact person: Małgorzata Miedzińska – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych
Telephone: +48 814523067
E-mail: zp@spzozswidnik.pl
Fax: +48 817512749
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.spzozswidnik.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.spzozswidnik.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
National registration number: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/01/01/2020
Postal address: ul. B. Leśmiana 4
Town: Świdnik
Postal code: 21-040
Country: PL
Contact person: mgr Barbara Brzozowska – p.o. Kierownik Apteki
Telephone: +48 814523106
E-mail: apteka@spzozswidnik.pl
Fax: +48 817512749
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.spzozswidnik.pl
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup i dostawa leków dla Apteki Szpitala SP ZOZ w Świdniku

Reference number: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/01/01/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, produktów leczniczych i środków dietetycznych specjalnego przeznaczenia dla Apteki Szpitala SPZOZ w Świdniku.

Zadanie podzielone jest na 15 pakietów:

— pakiet nr 1 – antybiotyki, chemioterapeutyki, iniekcje,

— pakiet nr 2 – leki różne,

— pakiet nr 3 – leki układu sercowo-naczyniowego i układu krwiotwórczego,

— pakiet nr 4 – leki układu moczowo-płciowego, leki hormonalne, leki p/zakaźne,

— pakiet nr 5 – leki układu mięśniowo-szkieletowego i układu oddechowego,

— pakiet nr 6 – leki układu nerwowego,

— pakiet nr 7 – leki dermatologiczne i leki różne,

— pakiet nr 8 – leki różne,

— pakiet nr 9 – środki odurzające, psychotropowe, prekursory grupy I-R,

— pakiet nr 10 – albumina ludzka, immunoglobuliny,

— pakiet nr 11 – leki różne,

— pakiet nr 12 – leki różne,

— pakiet nr 13 – materiały hemostatyczne,

— pakiet nr 14 – chemioterapeutyki, iniekcje,

— pakiet nr 15 – leki różne.

Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet Nr 1 – Antybiotyki, chemioterapeutyki, iniekcje

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Antybiotyki, chemioterapeutyki, iniekcje, zgodnie z Pakietem Nr 1

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) dla całego zadania, w tym dla:

Pakietu Nr 1- 2 930,00 zł;

Pakietu Nr 2 - 20,00 zł;

Pakietu Nr 3 - 730,00 zł;

Pakietu Nr 4 - 990,00 zł;

c.d. w części Nr 2 - II.2.14) Informacje dodatkowe


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet Nr 2 – Leki różne

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 2

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %

Wadium c.d. z części Nr 1

Pakietu Nr 5 - 350,00 zł;

Pakietu Nr 6 - 1140,00 zł;

Pakietu Nr 7 - 1060,00 zł;

Pakietu Nr 8 - 330,00 zł;

Pakietu Nr 9 - 330,00 zł;

Pakietu Nr 10 - 80,00 zł;

Pakietu Nr 11 - 1400,00 zł;

Pakietu Nr 12 - 950,00 zł;

Pakietu Nr 13 - 50,00 zł;

Pakietu Nr 14 - 100,00 zł;

Pakietu Nr 15 - 40,00 zł.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet Nr 3 – Leki układu sercowo – naczyniowego i układu krwiotwórczego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki układu sercowo – naczyniowego i układu krwiotwórczego, zgodnie z Pakietem Nr 3

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet Nr 4 – Leki układu moczowo – płciowego, leki hormonalne, leki p/zakaźne

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki układu moczowo – płciowego, leki hormonalne, leki p/zakaźne, zgodnie z Pakietem Nr 4

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet Nr 5 – Leki układu mięśniowo – szkieletowego i układu oddechowego

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki układu mięśniowo – szkieletowego i układu oddechowego, zgodnie z Pakietem Nr 5

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet Nr 6 – Leki układu nerwowego

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki układu nerwowego, zgodnie z Pakietem Nr 6

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet Nr 7 – Leki dermatologiczne i leki różne

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki dermatologiczne i leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 7

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet Nr 8 – Leki różne

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 8

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 9
Title:

Pakiet Nr 9 – Środki odurzające, psychotropowe, prekursory grupy I-R

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Środki odurzające, psychotropowe, prekursory grupy I-R, zgodnie z Pakietem Nr 9

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 10
Title:

Pakiet Nr 10 – Albumina ludzka, immunoglobuliny

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Albumina ludzka, immunoglobuliny, zgodnie z Pakietem Nr 10

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 11
Title:

Pakiet Nr 11 – Leki różne

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 11

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 12
Title:

Pakiet Nr 12 – Leki różne

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 12

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 13
Title:

Pakiet Nr 13 - Materiały hemostatyczne

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Materiały hemostatyczne, zgodnie z Pakietem Nr 13

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 14
Title:

Pakiet Nr 14 – Chemioterapeutyki, iniekcje

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Chemioterapeutyki, iniekcje, zgodnie z Pakietem Nr 14

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Description: Item/Lot 15
Title:

Pakiet Nr 15 – Leki różne

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Apteka - Szpital SP ZOZ w Świdniku, Al. Lotników Polskich 18

II.1.4) Short description

Leki różne, zgodnie z Pakietem Nr 15

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Warunki udziału w postępowaniu

I.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

3) zdolności technicznej lub zawodowej

Oraz

II. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

I. Warunki udziału w postępowaniu

1) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— Zamawiający wymaga dokumentu:

Koncesji lub zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązującego prawa uprawniają Wykonawcę do prowadzenia obrotu

II. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ;

7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

c.d. w Sekcji III.1.3)

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga:

— dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 złotych.

Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, które Wykonawcy powinni złożyć wraz z ofertą.

1. Oferta (sporządzona w postaci elektronicznej, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinna zawierać następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy według Załącznika Nr 3 do SIWZ;

b) wypełniony i podpisany Formularz –Asortymentowo – Cenowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

c) wypełniony i podpisany Załącznik Nr 4 do SIWZ - JEDZ;

d) dokument potwierdzający wniesienie wadium;

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty – jeżeli jest wymagane;

f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

g) załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli oferta zawiera dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

A. Zamawiający przewiduje procedurę wskazaną w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

B.Działając na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających zgodnie z art. 25 ust. 1 spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 200.000,00 złotych.

1. Ocena spełniania warunku określonego w pkt. I i pkt. II.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku określonego w pkt. I i pkt. II na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca lub Wykonawcy będą zobowiązani złożyć wraz z ofertą i na wezwanie Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), który stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu (jednolitym dokumencie) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów:

Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

— wzór druku Wykazu dostaw stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

c.d. z Sekcji III.1.1) dot. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia:

8). oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Wzór druku oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.

2.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1:

Ppkt 1)

— składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21.

Ppkt 2) - 4)

— składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

3.Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2) lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 złotych brutto.

c.d. z Sekcji III.1.3

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 zdanie pierwsze stosuje się.

1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.

2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt II ppkt 1. 1) - 7).

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt II ppkt 1. 1) - 7) dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jeżeli na etapie składania ofert jest mu znany podwykonawca.

III.2.2) Contract performance conditions

Umowa z Wykonawcą podpisana zostanie zgodnie z projektem Umowy Sprzedaży - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zmiany umowy określone są w Sekcji VI.)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:00

Additional information:

Otwarcie ofert odbędzie się w Sekcji Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Projektów Unijnych SP ZOZ w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, pok. Nr 14, II piętro.


Section V: Complementary informationGrudzień 2020


Additional information:

ZMIANY UMOWY

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

a) zmiany ceny jednostkowej netto i brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadkach zmiany cen urzędowych;

b) zmiany poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem Umowy w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji, na produkty równoważne w cenach nieprzewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej;

c) trwałego wycofania towaru wskazanego w Formularzu cenowym i zastąpienia go towarem równoważnym w zaoferowanej w ofercie cenie;

d) zmiany danych podmiotów zawierających Umowę (w wyniku przekształceń, połączeń, itp.);

e) zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej Umowy.

2. Strona zgłaszająca propozycję zmiany Umowy zobowiązana jest przedstawić uzasadnienie jej wprowadzenia.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania Umowy w przypadku niezrealizowania Umowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w zależności od przebiegu leczenia pacjentów, na okres do wyczerpania ilości przedmiotu zamówienia, określonego w Formularzu cenowym, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

4. W każdym przypadku Strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany Umowy w zakresie elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych – poza przypadkami określonymi w Umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić Umowę w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu jest Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świdniku, ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik, adres e – mail: sekretariat@spzozswidnik.pl telefon (81) 452 30 50,

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świdniku jest Pan Kamil Kamiński, kontakt: adres e-mail: iod@spzozswidnik.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę produktów leczniczych - numer sprawy: SPZOZ/ZP/271/01/01/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179 – 198 a-g) przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33600000; Pharmaceutical products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions