Poland-Rzeszów: Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
OJEU (High Value) 013346-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Postal address: ul. Lwowska 60
Town: Rzeszów
Postal code: 35-301
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telephone: +48 178664000
E-mail: zamowienia.publiczne@szpital2.rzeszow.pl
Fax: +48 178664702
NUTS code: PL823
Main address (URL): www.szpital2.rzeszow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/ksw2rzeszow

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/ksw2rzeszow
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych

Reference number: ZP250/001/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów wewnątrznaczyniowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
9
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9

Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 1: System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych i cewnik aspiracyjny

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL823
II.1.4) Short description

System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych i cewnik aspiracyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 7 700,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet 2: Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 3
Title:

Pakiet 3: Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń obwodowych

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń obwodowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 50,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 4
Title:

Pakiet 4: Stent rozprężany na balonie

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Stent rozprężany na balonie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku Nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 200,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet 5: System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 8 600,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet 6: System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 16 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet 7: Cewnik podporowy i aspiracyjny

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Cewnik podporowy i aspiracyjny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet 8: Cewnik do embolektomii z podwójnym światłem

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Cewnik do embolektomii z podwójnym światłem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 70,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Description: Item/Lot 9
Title:

Pakiet 9: System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL823
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych (stent retriever)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i ilości zamieszczony jest w załączniku nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin dostawy
Weighting: 20

Criteria: termin reklamacji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości przedmiotu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego. Ilość zamówienia w ramach prawa opcji podano w załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresieAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 500,00 PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zawierający aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej – w Systemie informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. X pkt 3.3 SIWZ składa dokumenty zgodnie z §7, a Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a miejsce zamieszkania poza terytorium RP zgodnie z§ 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. RP z 27.7.2016 poz. 1126).

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1) Oświadczenie, o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania dotyczy wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 r. poz. 211 z zm.).

2) Opisy (materiały informacyjne), katalogi – w języku polskim oferowanego przedmiotu zamówienia – potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia. W materiałach informacyjnych należy wskazać, której pozycji dotyczą.

3) Zamawiający zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów w przypadku kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Próbki zostaną uzupełnione przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 08:30
IV.02.07) Place

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, o którym mowa wyżej (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii), w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

Oświadczenie JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X pkt 3.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Wypełniony Formularz ofertowy dla każdego zaoferowanego pakietu.

2) Wypełniony Formularz cenowy dla każdego zaoferowanego pakietu.

3) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. Wykonawca może złożyć kopię pełnomocnictwa, wówczas wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu pełnomocnictwa. Elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

3. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1), dalej „RODO” w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji zawartej umowy – stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. Szczegółowo opisano w rozdz. XI i XIV SIWZ.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/ksw2rzeszow


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

10. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33124000; Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions