Poland-Lublin: Operating-theatre instruments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Lublin: Operating-theatre instruments
OJEU (High Value) 013351-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
Postal address: Al. Racławickie 23
Town: Lublin
Postal code: 20-049
Country: PL
Contact person: Dział zamówień publicznych
Telephone: +48 261183203
E-mail: zamowienia.publ@1wszk.pl
Fax: +48 261183203
NUTS code: PL814
Main address (URL): http://1wszk.ezamawiajacy.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://1wszk.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i staplerów, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych i cholangiografii

Reference number: DZP/PN/75/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i staplerów, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych i cholangiografii, zwanego dalej „przedmiotem umowy”) do 1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie zgodnie z ofertą cenową i szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wyspecyfikowanym w załącznikach nr 1.1–1.13 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Maty i podkłady na blok operacyjny

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 1 – Maty i podkłady na blok operacyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Zestawy protez z osprzętem do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 2 – Zestawy protez z osprzętem do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Zestawy do endoskopowego leczenia schorzeń przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 3 – Zestawy do endoskopowego leczenia schorzeń przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Balony żołądkowe do terapii otyłości

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 4 – Balony żołądkowe do terapii otyłości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – Nożyczki laparoskopowe, retraktor endoskopowy, klipsownice jednorazowe oraz inne wyroby medyczne

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 5 – Nożyczki laparoskopowe, retraktor endoskopowy, klipsownice jednorazowe oraz inne wyroby medyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 – Trokary oraz zestawy do zabiegów laparoskopowych

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 6 – Trokary oraz zestawy do zabiegów laparoskopowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7 – Retrakcyjne obłożenie rany chirurgicznej

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 7 – Retrakcyjne obłożenie rany chirurgicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Zadanie nr 8 – Jednorazowa igła Veresa

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 8 – Jednorazowa igła Veresa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Zadanie nr 9 – Ładunki do staplerów oraz staplery liniowe

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 9 – Ładunki do staplerów oraz staplery liniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.9 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Zadanie nr 10 – Roztwór ochronny przed zaparowaniem do endoskopii

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 10 – Roztwór ochronny przed zaparowaniem do endoskopii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.10 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

Zadanie nr 11 – Urządzenie jednorazowego użytku do szycia i wiązania laparoskopowego oraz ładunki jednorazowe

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 11 – Urządzenie jednorazowego użytku do szycia i wiązania laparoskopowego oraz ładunki jednorazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.11 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Zadanie nr 12 – Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 12 – Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.12 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Zadanie nr 13 – Staplery jednorazowe okrężne

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 13 – Staplery jednorazowe okrężne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.13 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostaw cząstkowych
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) nie podlegają wykluczeniu art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie określa tego warunku.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale IV SIWZ:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskać przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp);

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp);

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

3. Do oferty Wykonawca załączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ – jednolity europejski dokument zamówienia – w celu wstępnego potwierdzenia, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.

1.2. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ dotyczące każdego podmiotu, na którego zasoby się powołuje w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów – załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia (w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca).

1.3. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom Wykonawca składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu JEDZ i wskazuje części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie wymaga się wykazania w formularzu oświadczenia braku istnienia podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wobec tych podwykonawców.

1.4. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wstępnego JEDZ oraz złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w rozdz. IV.2:

1) lit. a składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2.1. pkt 1 i pkt 1.2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1.2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca: wykaże, że posiada środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową na łączną kwotę w przypadku składania oferty na wszystkie zadania – co najmniej 1 199 578,75 PLN, a w przypadku składania ofert na wybrane zadania – w wysokości co najmniej dla poszczególnych zadań (w przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie – minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty):

Numer zadania; Wartość w PLN:

1 – 17 784,00,

2 – 151 277,76,

3 – 115 625,66,

4 – 63 720,00,

5 – 101 589,12,

6 – 163 254,53,

7 – 1 382,40,

8 – 32 762,88,

9 – 190 926,72,

10 – 388,80,

11 – 6 272,64,

12 – 297 008,64,

13 – 57 585,60.

Razem: 1 199 578,75.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały precyzyjnie określone w załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy.

W szczególności:

1. Miejsce dostawy: apteka szpitalna 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Al. Racławickie 23, 20-049 Lublin, POLSKA.

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

3. Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

4. Zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp oraz w przypadkach określonych w § wzoru umowy dotyczących przedmiotu umowy oraz należnego wynagrodzenia Wykonawcy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin, POLSKA, budynek nr 1, Dział Zamówień Publicznych, pokój 14.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Każdy z Wykonawców ma obowiązek wnieść wadium przetargowe w wysokości sumy kwot wskazanych dla zadań, w których Wykonawca przystępuje do postępowania odpowiednio na kwotę:

Numer zadania; Wartość w PLN:

1 – 585,00,

2 – 5 252,70,

3 – 4 014,78,

4 – 2 212,50,

5 – 3 527,40,

6 – 5 668,56,

7 – 48,00,

8 – 1 137,60,

9 – 6 629,40,

10 – 13,50,

11 – 217,80,

12 – 10 312,80,

13 – 1 999,50.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w 1 z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 59 1130 1206 0028 9003 4420 0003 BGK, z dopiskiem: dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do zabiegów laparoskopowych i staplerów, wyrobów medycznych do zabiegów endoskopowych i cholangiografii – DZP/PN/75/2019 – „wadium” (kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji dowód wniesienia wadium Wykonawca winien dołączyć do oferty). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się datę i czas uznania rachunku Zamawiającego, w terminie składania ofert. Oferty bez dowodu wniesienia wadium (w przypadku wadium w innej formie niż pieniądzu) nie będą rozpatrywane. Wadium wniesione w 1 z form określonych w pkt 1 gwarancji/poręczenia (z wyłączeniem formy pieniężnej), należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale, w formie elektronicznej na zasadach określonych w rozdziale X pkt 11.1 – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest 1 WSZK z PK w Lublinie. Nie dopuszcza się skanu/kopii gwarancji/poręczenia przesłanej elektronicznie i poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę chyba, że z treści gwarancji/poręczenia wynika, iż jest skuteczne żądanie wypłaty po przedstawieniu jedynie elektronicznej kopii tego dokumentu (nie oryginału w formie papierowej). Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na platformie Zamawiającego w zakładce „Oferty” w oddzielnym pliku – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał nw. dokumentów:

a) aktualnego dokumentu dopuszczenia do obrotu i używania na rynku krajowym dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych z dn. 20.5.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) potwierdzającego oznaczenie przedmiotu zamówienia znakiem CE, tj.:

— deklaracja zgodności wystawiona przez wytwórcę lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzająca, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi,

— certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (identyfikujący producenta i typ wyrobu), jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana z udziałem jednostki notyfikowanej) – jeśli dotyczy;

b) materiały informacyjne, ulotki, katalogi, prospekty oferowanego przedmiotu zamówienia, itp. dla każdego z elementów oferowanego asortymentu, nie zawierające informacji sprzecznych z informacjami podanymi w załącznikach nr 1.1–1.13 do SIWZ – z opisem przedmiotu zamówienia (z wyraźnym zaznaczeniem pozycji której dotyczą).

Realizacja zamówień cząstkowych nie później niż w ciągu max. 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia, staraniem i na koszt Wykonawcy, według przekazywanych na bieżąco potrzeb, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33162200; Operating-theatre instruments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions