Poland-Łęczna: Various medicinal products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Łęczna: Various medicinal products
OJEU (High Value) 013357-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
Postal address: ul. Krasnystawska 52
Town: Łęczna
Postal code: 21010
Country: PL
Contact person: Liliana Grzesiuk
Telephone: +48 817526315
E-mail: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Fax: +48 817526301
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.spzoz.powiatleczynski.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.spzoz.powiatleczynski.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa produktów leczniczych dla SP ZOZ w Łęcznej - uzupełnienie

Reference number: SPZOZ-DZ/1/20

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym kod wg CPV: 33690000-3, 33141110-4.

Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II

Zestaw nr 3- leki I

Zestaw nr 4- leki II

Zestaw nr 5- substytut naskórka


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka zamknięta POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k

2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji

W ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,

W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,

5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).

6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczy

O takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych

Z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów

Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin płatności
Weighting: 4
Cost/Price
Weighting: 96
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Description: Item/Lot 2
Title:

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka zamknięta POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k

2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji

W ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,

W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,

5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).

6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczy

O takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych

Z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów

Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin płatności
Weighting: 4
Cost/Price
Weighting: 96
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Description: Item/Lot 3
Title:

Zestaw nr 3- leki I

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka zamknięta POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k

2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 3- leki I

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji

W ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,

W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,

5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).

6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczy

O takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych

Z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów

Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin płatności
Weighting: 4
Cost/Price
Weighting: 96
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Description: Item/Lot 4
Title:

Zestaw nr 4- leki II

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka zamknięta POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k

2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 4- leki II

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji

W ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,

W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,

5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).

6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczy

O takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych

Z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów

Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin płatności
Weighting: 4
Cost/Price
Weighting: 96
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Description: Item/Lot 5
Title:

Zestaw nr 5- substytut naskórka

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Apteka zamknięta POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki zamkniętej we wskazane przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku Nr 2 dołączonym do SIWZ, - formularzu cenowym k

2. Cały asortyment powinien posiadać pozwolenia stwierdzające dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.

3. Zamówienie podzielono na 5 części:

Zestaw nr 5- substytut naskórka

Dopuszcza się składanie ofert częściowych. W ramach części należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje. Nie wypełnienie którejkolwiek pozycji

W ramach części będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

4. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa,

W szczególności ustawą z dnia 6 września 2001. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 z późn. zm.), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy.,

5. W przypadku produktów leczniczych refundowanych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 178 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1844).

6. Podane w Załącznikach parametry należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców produkty nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór.

7. Lek równoważny to produkt o takim samym składzie chemicznym, co oznacza także, że substancja czynna musi występować w takim samym związku chemicznym, produkt leczniczy

O takiej samej dawce, o identycznych wskazaniach terapeutycznych, takiej samej postaci i takich samych właściwościach farmakokinetycznych.

8. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość specyfiku niż sugerowana w tabelach formularzy ofertowych

Z odpowiednim przeliczeniem ilości, bez stosowania zaokrągleń w górę i w dół, zaokrąglenie do 2 miejsc po przecinku.

9. Zamawiający w przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych produktów

Z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców do przedstawienia bezpłatnych próbek zaoferowanych produktów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin płatności
Weighting: 20

Criteria: termin dostawy towaru
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert [w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę];

2. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu [w formie oryginału] –Załącznik nr 6 do SIWZ;

3. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie opłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

W całości wykonania decyzji właściwego organu

6.. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 i 2 ustawy Pzp w formie jednolitego dokumentu – JEDZ według wzoru sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. U. UE. L. 2016.3.16) stanowiącego- Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

Pomocnicza instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych znajduje się pod następującym adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ) – załącznik nr 4 do SIWZ, dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

7. Wykonawca przedstawi koncesję, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania uprawniony do prowadzenia działalności niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, nie dotyczy zestawu nr 5.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli przedstawi dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I 46000.00

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II 8000.00

Zestaw nr 3- leki I 12000.00

Zestaw nr 4- leki II 9000.00

Zestaw nr 5- substytut naskórka 65000.00

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej rodzajowo przedmiotowi zestawu o łącznej wartości nie mniejszej niż:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I 46000.00

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II 8000.00

Zestaw nr 3- leki I 12000.00

Zestaw nr 4- leki II 9000.00

Zestaw nr 5- substytut naskórka 65000.00

Wartość złożonej oferty ogółem i potwierdzą, iż umowa ta została wykonana należycie. Jeżeli okres działalności jest krótszy – Wykonawca musi wykazać się co najmniej 1 dostawą o zakresie

I o wartości j.w. w okresie prowadzonej działalności.

2. Zamawiający w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności zaoferowanych produktów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do udostępnienia na żądanie Zamawiającego, próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych, karty badań technicznych oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. wykazu dostaw odpowiadających rodzajowo przedmiotowi zestawu o łącznej wartości nie mniejszej niż:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I 46000.00

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II 8000.00

Zestaw nr 3- leki I 12000.00

Zestaw nr 4- leki II 9000.00

Zestaw nr 5- substytut naskórka 65000.00

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału).

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zestaw minimalny warunek wartościowy podlega sumowaniu adekwatnie do zakresu składanej oferty.

2. Zamawiający w przypadku wątpliwości dotyczących zgodności zaoferowanych produktów z wymogami opisu przedmiotu zamówienia zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do udostępnienia na żądanie Zamawiającego, próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych, karty badań technicznych oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Zmiany do umowy mogą zostać wprowadzone na zasadzie zgodnego porozumienia Stron i mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji dostaw, okresu trwania umowy, a także w przypadku zmiany ceny za dany produkt bez względu na przyczynę takiej zmiany, zmiany numerów katalogowych produktu, przy czym nie mogą one prowadzić do naruszenia lub obejścia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Dostawcę dokumentów i informacji potwierdzających wpływ powyższych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy.

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, które odbędzie się w SP ZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 210-10 Łęczna, pok. A034, POLSKA


Additional information:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego


Section V: Complementary informationCzerwiec 2020

VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 7 700,00 zł

Z podziałem na zestawy:

Zestaw nr 1 - kontrast do MRI I 2500.000

Zestaw nr 2- kontrast do MRI II 400.000

Zestaw nr 3- leki I 700.000

Zestaw nr 4- leki II 500.000

Zestaw nr 5- substytut naskórka 3600.000

W przypadku składania oferty częściowej na więcej niż jeden zestaw, wymagana kwota wadium ulega odpowiedniemu zsumowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt1,4 i 8 ustawy Pzp

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,zamiast dokumentu, o których mowa w pkt III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – składa dokumenty w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, które jdokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Zamawiający zastosuje art. 24aa ustawy Pzp. Najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

5. Ponadto do oferty należy dołączyć:

a)wypełniony formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ).

b) wypełniony formularz cenowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ). Po wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązuje się Wykonawców do przesłania w formie edytowalnej wypełnionej specyfikacji technicznej na adres l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl

Brak powyższych załączników spowoduje odrzucenie oferty.

d) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu podmiotu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów

e) dowód potwierdzający opłacenie wadium

6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne), podwarunkiem załączenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich (uczestników konsorcjum, spółki cywilnej) wpostępowaniu o to zamówienie publiczne albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy orealizację zamówienia.

7. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

8. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

9. Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej.

10. Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: j.w
Town: j.w
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo W postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone W trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 7. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto ub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7dni od dnia jej otrzymania.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33690000; Various medicinal products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions