Lithuania-Kaunas: Telemetry surveillance system

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Lithuania-Kaunas: Telemetry surveillance system
OJEU (High Value) 013360-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
National registration number: 132340880
Postal address: Pramonės pr. 11A
Town: Kaunas
Postal code: LT-51327
Country: LT
Contact person: Gintaras Zavistauskas
Telephone: +370 67759304
E-mail: gintaras.zavistauskas@vmu.lt
NUTS code: LT
Main address (URL): https://www.vivmu.lt/lt
Address of the buyer profile (URL): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/8835

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=493905

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=493905&B=PPO
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Miškininkystė

Section II: Object of Contract


Title:

Transporto kontrolės sistemos pirkimas


II.1.4) Short description

Numatoma įsigyti transporto priemonių (automobilių) ir technikos (traktorių, medvėžių, medkirčių, greiderių ir t. t.) stebėjimo ir duomenų perdavimo / telemetrijos techninę įrangą (su lydinčiomis įrengimo, įdiegimo, išmontavimo), papildomą įrangą (su lydinčiomis įrengimo, įdiegimo, išmontavimo), papildomas prekes ir paslaugas bei priežiūros ir duomenų saugojimo paslaugas.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: LT
II.1.4) Short description

Numatoma įsigyti transporto priemonių (automobilių) ir technikos (traktorių, medvėžių, medkirčių, greiderių ir t. t.) stebėjimo ir duomenų perdavimo / telemetrijos techninę įrangą (su lydinčiomis įrengimo, įdiegimo, išmontavimo), papildomą įrangą (su lydinčiomis įrengimo, įdiegimo, išmontavimo), papildomas prekes ir paslaugas bei priežiūros ir duomenų saugojimo paslaugas.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 37
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Tiekėjas privalo pateikti EBVPD.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Jeigu tiekėjas vėluoja patiekti bei pakeisti prekes, papildomą įrangą, papildomas prekes ar ištaisyti jų trūkumus ir (arba) suteikti paslaugas, papildomas paslaugas ar ištaisyti jų trūkumus, pirkėjas nuo kitos dienos tiekėjui skaičiuoja 0,05 (vienos dešimtosios) proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo laiku nepatiektų, nepakeistų prekių, papildomos įrangos, papildomų prekių ar prekių, papildomos įrangos, papildomų prekių su trūkumais / nesuteiktų paslaugų, papildomų paslaugų ar paslaugų, papildomų paslaugų su trūkumais kainos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas, maksimalią delspinigių skaičiavimo ribą nustatant 20 (dvidešimt) proc., skaičiuojamų nuo sutarties maksimalios kainos, įskaitant PVM, jei jis sutarčiai taikomas.

Sutarties įvykdymas užtikrinamas 10 (dešimt) proc. nuo sutarties maksimalios kainos be PVM.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 09:45

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Kauno apygardos teismas
Town: Kaunas
Country: LT
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

LR viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-10

English Language Unavailable

CPV Codes
32441100; Telemetry surveillance system;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions