Poland-Legnica: Planting and maintenance services of green areas

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Legnica: Planting and maintenance services of green areas
OJEU (High Value) 014180-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-13
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
Postal address: ul. Wojska Polskiego 10
Town: Legnica
Postal code: 59-220
Country: PL
Contact person: Walentyna Bończak
Telephone: +48 767564606
E-mail: przetargi@zdm.legnica.eu
Fax: +48 767564619
NUTS code: PL516
Main address (URL): http://www.zdm.legnica.eu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.platformazakupowa.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.platformazakupowa.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka budżetowa gminy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 1.3.2020 r. – 28.2.2021 r. – podzielone na 6 zadań/części


II.1.4) Short description

„Utrzymanie zieleni w pasach drogowych” w okresie 1.3.2020 r – 28.2.2021 r. – podzielone na 6 zadań/części:

a) zadanie/część nr 1 – utrzymanie zieleni przydrożnej,

b) zadanie/część nr 2 – utrzymanie zieleni przydrożnej,

c) zadanie/część nr 3 – utrzymanie zieleni przydrożnej,

d) zadanie/część nr 4 – utrzymanie zieleni przydrożnej,

e) zadanie/część nr 5 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym,

f) zadanie/część nr 6 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym.

Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań/części.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: załączniki 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f, załącznikiem nr 10 „Formularze cenowe”: załączniki 10a, 10b, 10c, 10d, 10e i 10f i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

a) zadanie/część nr 1 – utrzymanie zieleni przydrożnej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 1 – utrzymanie zieleni przydrożnej

Obszar: od granic miasta Wrocławska, Czarnieckiego, Pocztowa, Piastowska, Dziennikarska, Muzealna, Skarbka, Mickiewicza do Szkolnej, Powstańców Śląskich, Jordana, z Jordana włączenie w ul. Wrocławską, Żołnierzy II AWP, Rzeczypospolitej, Myrka (wymienione ulice występują w zadaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: „zal1a_zadanie_nr_1”, załącznikiem nr 10a „zal10a_formularz_cenowy_zadanie_nr_1”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) kierownik prac – osoba nadzorująca, oraz

2) ogrodnik.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

b) zadanie/część nr 2 – utrzymanie zieleni przydrożnej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 2 – utrzymanie zieleni przydrożnej

Obszar: od granicy miasta wzdłuż ul. Chojnowskiej, Piastowska, Pocztowa, Kartuska, Czarnieckiego, Wrocławska do granic miasta (Piastowska, Pocztowa Kartuska, Czarnieckiego, Wrocławska do granicy miasta – ulice nie występują w rejonie).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: nr 1b „zal1b_zadanie_nr_2”, załącznikiem nr 10b „zal10b_formularz_cenowy_zadanie_nr_2”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) kierownik prac – osoba nadzorująca, oraz

2) ogrodnik.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

c) zadanie/część nr 3 – utrzymanie zieleni przydrożnej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 3 - utrzymanie zieleni przydrożnej

Obszar: od granicy miasta wzdłuż ul. Chojnowskiej (nie występuje w rejonie), ul. Muzealna, ul. Skarbka (nie występują w rejonie), ul. Jaworzyńska do Obwodnicy Zachodniej.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: nr 1c „zal1c_zadanie_nr_3”, załącznikiem nr 10c „zal10c_formularz_cenowy_zadanie_nr_3”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) kierownik prac – osoba nadzorująca, oraz

2) ogrodnik.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

d) zadanie/część nr 4 – utrzymanie zieleni przydrożnej

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 4 – utrzymanie zieleni przydrożnej

Obszar: Jaworzyńska od Obwodnicy Zachodniej, Skarbka, Powstańców Śląskich, Jordana, Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Rzeczypospolitej, Myrka (wymienione ulice nie występują w zadaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: nr 1d „zal1d_zadanie_nr_4”, załącznikiem nr 10d „zal10d_formularz_cenowy_zadanie_nr_4”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów –części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) kierownik prac – osoba nadzorująca, oraz

2) ogrodnik.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

e) zadanie/część nr 5 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 5 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym

Obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od pl. Witelona do granicy miasta (południowa strona miasta Legnicy, wymienione ulice nie występują w zadaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: nr 1e „zal1e_zadanie_nr_5”, załącznikiem nr 10e „zal10e_formularz_cenowy_zadanie_nr_5”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) osoba do obsługi podnośnika koszowego – posiadająca aktualne uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego – min. 2 osoby oraz

2) operatorzy pilarek spalinowych – min. 3 osoby.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

f) zadanie/część nr 6 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL516
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Legnica

II.1.4) Short description

1. Zadanie/część nr 6 – utrzymanie drzewostanu w pasie drogowym

Obszar: od granicy miasta ul. Złotoryjska, Witelona, Wrocławska od Pl. Witelona do granicy miasta (północna strona miasta Legnicy, wymienione ulice nie występują w zadaniu).

Zgodnie z załącznikiem nr 1 „OPZ”: nr 1f „zal1f_zadanie_nr_6”, załącznikiem nr 10f „zal10f_formularz_cenowy_zadanie_nr_6”, i załącznikiem nr 11 „Mapki terenów – części/zadań” – do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ.

2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 poz. 108 – tekst jednolity):

1) osoba do obsługi podnośnika koszowego – posiadająca aktualne uprawnienia do obsługi podnośnika koszowego – min. 2 osoby oraz

2) operatorzy pilarek spalinowych – min. 3 osoby.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniał będzie wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia na umowę o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby spełniającej powyższe wymagania.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-03-01
II.2.7) End 2021-02-28
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiada stosowne zezwolenia i wpisy wymagane ustawą o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 t.j. ze zm.)

Ocena spełnienia warunku według:

— oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ, tj. przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz

— kserokopii zaświadczenia o nadaniu indywidualnego numeru rejestrowego wydane przez właściwego Marszałka Województwa.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającą bezpieczną realizację zamówienia w całym jego okresie: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250 000,00 PLN dla części nr 1; min. 140 000,00 PLN dla części nr 2, 3 i 4 oraz min. 100 000,00 PLN dla części nr 5 i 6 potwierdzone dokumentem wskazującym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełnienia warunku według:

— oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” – rozdział 2 SIWZ tj. przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz

— dokumentu/ów potwierdzającego/ych, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną dla wszystkich części/zadań, na które składa ofertę Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum spełni go samodzielnie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał/li min. 2 zamówienia polegające na:

— dla zadania/części nr 1 – na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni: obejmujących pielęgnację roślin ozdobnych, bylin, krzewów, koszenie i utrzymanie trawników – na terenach o łącznej powierzchni min. 10 ha – każde,

— dla zadania/części nr 2, 3 lub 4 – na bieżącym utrzymaniu terenów zieleni: obejmujących pielęgnację roślin ozdobnych, bylin, krzewów, koszenie i utrzymanie trawników – na terenach o łącznej powierzchni min. 5 ha – każde,

— dla zadania/części nr 5 lub 6 – na przeprowadzaniu cięć pielęgnacyjnych lub sanitarnych drzew w terenie zabudowy lub w pasach drogowych w terenie zabudowy – o wartości brutto nie mniejszej niż 120 000,00 PLN – każde,

— wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełnienia wg:

— oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do „IDW” rozdział 2 SIWZ w formie JEDZ oraz – załącznika nr 3 do „IDW” rozdział 2 SIWZ – wykaz usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów.

2. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

I. dla zadań/części nr 1, 2, 3 i 4: kierownik prac i ogrodnik,

II. dla zadań/części nr 5 i 6: arborysta osoby do obsługi podnośnika koszowego, operatorzy pilarek spalinowych i dendrolog.

Ocena spełnienia wg:

— oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do „IDW” rozdział 2 SIWZ w formie JEDZ oraz – wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do „IDW” rozdział 2 SIWZ.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – Wykonawca dysponuje niżej wymienionymi urządzeniami, narzędziami i wyposażeniem zakładu – dla poszczególnych zadań/części:

— zadanie/część nr 1: Samochód samowyładowawczy do 5 ton: 1 szt; Samochód dostawczy: 2 szt.; Kosiarka ciągnikowa: 1 szt.; Kosiarka mechaniczna: 5 szt.; Kosiarka spalinowa: 10 szt.; Dmuchawa do liści: 3 szt. Beczkowóz do podlewania: 1 szt.; Glebogryzarka: 1 szt.; Aerator: 1 szt.; Opryskiwacz spalinowy: 1 szt.; Nożyce spalinowe do żywopłotu; 2 szt,

— zadanie/część nr 2, 3 i 4: Samochód samowyładowawczy do 5 ton: 1 szt.; Samochód dostawczy: 1 szt.; Kosiarka ciągnikowa: 1 szt.; Kosiarka mechaniczna: 5 szt.; Kosiarka spalinowa: 6 szt.; Dmuchawa do liści: 3 szt. Beczkowóz do podlewania: 1 szt.; Glebogryzarka: 1 szt.; Aerator: 1 szt.; Opryskiwacz spalinowy: 1 szt.; Nożyce spalinowe do żywopłotu: 2 szt.,

— zadanie/część nr 5 i 6: Podnośnik balkonowy lub koszowy o wysięgu roboczym co najmniej 32 m: 1 szt.; Samochód samowyładowawczy powyżej 3,5 ton: 1 szt.; Samochód dostawczy ze skrzynią otwartą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t: 1 szt.; Frezarka do karpin, o głębokości frezowania min. 30 cm: 1 szt.; Piły spalinowe: 5 szt.; Rębak mechanicznym o średnicy cięcia min. 30 cm: 1 szt.

Ocena spełnienia wg:

— oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 2 do „IDW” rozdział 2 SIWZ w formie JEDZ oraz – wykazu urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 5 do „IDW” rozdział 2 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.

Warunek nr 1 zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca lub członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca spełni go samodzielnie.

Warunek nr 2 i 3 zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca – spełnią łącznie.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:10
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi 14.2.2020 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10, pokój nr 104, poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.


Additional information:

Otwarcie ofert, za wyjątkiem Informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.


Section V: Complementary informationAdditional information:

A. Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy Pzp.

B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/ konsorcja).

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum. Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt VI IDW z zastrzeżeniem, iż każdy ze wspólnie ubiegających się o zamówienie Wykonawców zobowiązany jest złożyć dokument JEDZ.

3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy KC.

C. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium R:

1) zamiast informacji wymienionej w pkt VI pkt A.3. ppkt 3 IDW składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zamiast dokumentów wymienionych w pkt VI pkt A.1 ppkt 4 i pkt A.3. ppkt 1 i 2 IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt C.1 ppkt 1–2 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy stosuje się odpowiednio.

3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w VI pkt A.3. ppkt 3 IDW składa: dokument, o którym mowa w pkt C.1 ppkt 1 IDW, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-09

English Language Unavailable

CPV Codes
77310000; 77312100; 77314100; 77342000; 90513200; 45453000; 77211400; 77211500; 77211600; Planting and maintenance services of green areas; Weed-killing services; Grassing services; Hedge trimming; Urban solid-refuse disposal services; Overhaul and refurbishment work; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions