Hungary-Budapest: Medical gases

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Medical gases
OJEU (High Value) 008035-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-09
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Országos Mentőszolgálat
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Országos Mentőszolgálat
National registration number: EKRSZ_44156895
Postal address: Markó utca 22.
Town: Budapest
Postal code: 1055
Country: HU
Contact person: Nagy Barbara
Telephone: +36 13503737
E-mail: nagy.barbara@mentok.hu
Fax: +36 13506917
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.mentok.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001486472019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001486472019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Orvosi gyógyászati gáz Nitralgin beszerzése 2020

Reference number: EKR001486472019

II.1.4) Short description

Keretszerződés orvosi gyógyászati gáz Nitralgin beszerzésére az Országos Mentőszolgálat részére nettó 370 139 474,- Ft keretösszegben.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU11
NUTS code: HU21
NUTS code: HU22
NUTS code: HU23
NUTS code: HU31
NUTS code: HU32
NUTS code: HU33
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Győr, Szombathely, Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém, Miskolc, Eger, Salgótarján, Pécs, Kaposvár, Szekszárd, Kecskemét, Békéscsaba, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza, Szolnok, Budapest

II.1.4) Short description

Az Országos Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátáshoz használandó olyan, palackos kiszerelésű, gyógyszerkönyvi minőségű, N01AX63 ATC kódú 50 tf% dinitrogén-oxid (N2O) + 50 tf% oxigén (O2) összetevőket tartalmazó orvosi gázkeverék továbbiakban Nitralgin szállítását kéri, amely megfelel a mindenkor érvényben lévő előírásoknak. A kétliteres kombi szelepes palackokat Ajánlattevőnek kell bérlet formájában Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.

Megajánlandó ellenszolgáltatás az alábbi mennyiségekre vonatkozóan:

I. Orvosi Nitralgin ár

Megnevezés m3

Nitralgin gáz 2 000

II. Nitralgin palack bérleti díj

Palack db

2 literes kombi szelepes 1 300

III. Szállítási díj

Palack db

Baranya megye 1

Somogy megye 1

Tolna megye 1

Borsod megye 1

Heves megye 1

Nógrád megye 1

Budapest 1

Vas megye 1

Zala megye 1

Győr megye 1

Hajdú megye 1

Szabolcs megye 1

Szolnok megye 1

Csongrád megye 1

Békés megye 1

Bács megye 1

Veszprém megye 1

Komárom megye 1

Fejér megye 1

IV. Ajánlatkérő hibájából adódó sérülés, hiány esetén a palackok megtérítési értéke

Palack db / 3+1 év

2 literes kombi szelepes 50

V. és VI további opciós tételek

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Prompt sürgősségi orvosi gáz szállítás biztosítása a megajánlott szállítási díjért: igen / nem
Weighting: 15

Criteria: Ajánlatevő telephelyeinek/palacktöltő helyeinek száma összesen (minimum 1, maximum 10)
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 80
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a 36 hónap időtartam alatt a keretösszeg nem merül ki, a keretszerződést 1 alkalommal a keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 12 hónappal meghosszabbítsa, melyet. Vevő a megállapodás hatályának lejártát megelőző 60 nappal korábban jelzi az Eladónak

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Vételi opció: a szerződés hatálya alatt legfeljebb 300 db demand szelepes nitralgin inhalátor és a hozzátartozó egyszerhasználatos anyagok beszerzése, eseti igény alapján felmerülő esetekre. Ajánlatkérő az opciós ajánlati elemként meghatározott demand szelepes nitralgin inhalátorokat a szerződés teljes időtartama alatt, felmerülő eseti igény alapján megrendelheti opcionális jelleggel. Amennyiben az opcióra Ajánlatkérő nem tart igényt, az esetben kártérítéssel nem tartozik Ajánlattevő felé.

Vételi opció: vonalkódos palack mozgásnyilvántartó szoftver, biztosítása Vevő részére. Amennyiben az opcióra Vevő nem tart igényt, az esetben kártérítéssel nem tartozik Eladó felé.

Amennyiben az opcióra Vevő nem tart igényt, az esetben kártérítéssel nem tartozik Eladó felé.Additional information:

Értékelés:legjobb ár-érték arány

Ár fordított arányosítás. Ár szempont esetében kereskedelmi ajánlat excel táblában szereplő mindösszesen nettó ár kerül figyelembe vételre az értékelés során.Prompt sürgősségi orvosi gáz szállítás biztosítása pontozás. Ajánlatevő telephelyeinek /palacktöltő helyeinek száma szempont esetében egyenes arányosítás módszere. Részletesen a KKD-ban.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő (KAP), aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. AK továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t(közösAT), ALV, KAP, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes ig.: ATnek az ajánlatában a 321R .1-16 § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. Mo-i letelepedésű ATnek az ajánlatában a 321R.1.§(1) bek.nek megfelelően,a 321R. 4. és 8. § [kivéve ib)pont] foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá. A nem Mo-on letelepedett AT esetében AK a 321R.4.és10.§[kivéve gb)pont] szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A 321R.8.§ib)és10.§gb)pontjai esetében a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.tv.3.§38.pont a)b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni.. Utólagos ig.: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében(8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/k, hogy nem tartozik/nak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt .69.§(4)-(7)bek. szerint]. AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321R.III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt.69.§(11a) bek.ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a 321R.V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók,ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67 .§(4)bek.]. AK -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.Közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó teszi meg.. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. A kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet AK részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ekkor a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálatsorán. EKR-ben űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M1. Kr. 21.§(1) a) szerint AT mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásától (jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya - orvosi gáz szállítása - szerinti legjelentősebb referenciáinak ismertetése a Kr.22. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel, az alábbi tartalommal: - szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége - referenciát adó neve, elérhetősége - teljesítés ideje/időtartama (kezdő és befejező időpontja, év/hó/ nap, -tól -ig megjelöléssel) - szerződés tárgya - teljesített ellenszolgáltatás összege - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. - AK a Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a befejezett (eljárás megindítást megelőző utolsó 3 év / 36 hónap/), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szállításokat fogadja el. -

Az ATnek a 321R.1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az AT-nek az EEKD IV.rész "alfa"mezőt kell kitöltenie anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően AK a Kbt. 69. § (4)-(7)bek. foglaltak alkalmazásával jár el. Az előírt alkalmassági követelmény igazolása tekintetében AK felhívja a figyelmet Kbt. 65.§ (6)-(7) bek.re, valamint 321R.3. § (2)-(3) bek. foglaltakra. AK hivatkozik a Kbt. 69. § (11a)-ra.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a vizsgált időszakban - az eljárást megindító felhívás feladásától (ld. jelen felhívás VI.5. pontja) visszafelé számított három évben - nem rendelkezik összesen a szerződésnek megfelelően teljesített, orvosi gáz szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal mindösszesen 20 000 000 Ft-ra vonatkozóan.

A referenciák több szállításból is teljesíthetőek.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:49. § előírásaira. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (6) és (11) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére.. Ajánlatkérő előleget és részletfizetést nem biztosít. A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és kötbér-feltételeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentum részeként kiadott keretszerződés tervezet részletesen tartalmazza.

AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára.

A késedelmes teljesítése esetén az aktuális megrendeléssel érintett termékek nettó értékének figyelembevételével napi 1 %-os, - de maximum a késedelmes teljesítéssel érintett rész nettó értékének 20 %-áig terjedő - mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni.

Hibás teljesítés esetén köteles a terméket saját költségére 5 munkanapon belül kicserélni.Ha az Eladó felelősségi körébe tartozó az aktuális megrendeléssel érintett termék nettó értéke 30 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

EKR-ben elektronikusan


Additional information:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a és a Kbt. 68. §. tartalmazza


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. AK az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a 424R. rendelet szabályai szerint. Az EKR (https:// ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas;.

2. AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza Kbt.81.§(4)-(5)bek.t.

3. AK hiv.: 424R.11.§(7)bek. Ajánlatnak tartalmaznia kell:Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok.

4. Ajánlathoz csatolni kell AT./ALV./KAP. esetében ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá,úgy csatolni kell cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

5. 321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást 6.Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti projekttársaság létrehozását.

7. Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így szétválási,kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

8. AK 321R.V. Fejezetben (minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg Alk.feltételeit.

9. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.

10. IV.2.6)pont:AK 2 hón 60 napot ért Kbt.81.§(11) bek.ben foglaltak alapján,foly.-ba épített ell.

11.Irányadó: Kbt.47.§(2) bek.

12. Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.

13. Nyertes AT a 2011.évi CXCV. törvény (Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ezek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való visszalépésnek minősül.

14. IV.2.4) pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.

15. Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében átszámítást tartalmazó iratot csatolni kell.

16. AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek.alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

17. FAKSZ: Derzsényi Attila 00197

18. AK részajánlatot nem biztosít, a beszerzés műszaki gazdasági egysége nem teszi lehetővé.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § szerint


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-01-07

English Language Unavailable

CPV Codes
24111500; Medical gases;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions