Hungary-Balatonfűzfő: Monitoring and control services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Balatonfűzfő: Monitoring and control services
OJEU (High Value) 001796-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_57050092
Postal address: Munkás tér 2.
Town: Balatonfűzfő
Postal code: 8184
Country: HU
Contact person: Tasnádi Tibor
Telephone: +36 88543300
E-mail: beszerzesicsoport@nitro.hu
Fax: +36 88543301
NUTS code: HU213
Main address (URL): http://www.nitrokemia.hu/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001643592019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001643592019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Bányák villamos hálózatának üzemeltetése

Reference number: EKR001643592019

II.1.4) Short description

Vállalkozási keretszerződés keretében Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, valamint Recsk bányák külszíni villamos hálózatának, továbbá Gyöngyösoroszi bánya középfeszültségű hálózatának üzemeltetése, amelynek során biztosítani kell a megbízható és biztonságos üzemvitelt, az esetlegesen bekövetkező üzemzavarokat el kell hárítani, el kell végezni a szükséges kapcsolásokat, ellenőrzéseket, karbantartásokat és javításokat (valamint ennek keretében az alkatrészek szükség szerinti cseréjét)

Keretösszeg: 120 000 000 forint


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU312
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gyöngyösoroszi Fióktelep, 3211 Gyöngyösoroszi, Altáró 2.

Recsk, Ércbánya-telep

Mátraszentimre, Dózsa György út

II.1.4) Short description

Vállalkozási keretszerződés keretében Gyöngyösoroszi, Mátraszentimre, valamint Recsk bányák külszíni villamos hálózatának, továbbá Gyöngyösoroszi bánya középfeszültségű hálózatának üzemeltetése, amelynek során biztosítani kell a megbízható és biztonságos üzemvitelt, az esetlegesen bekövetkező üzemzavarokat el kell hárítani, el kell végezni a szükséges kapcsolásokat, ellenőrzéseket, karbantartásokat és javításokat (valamint ennek keretében az alkatrészek szükség szerinti cseréjét)

Középfeszültségű hálózat, transzformátorok, vezetékek, kapcsoló eszközök és elosztók:

Felszínen:

1 db Földre telepített előre gyártott kompakt betonállomás 3 helyiséges, KVGY KTW630S / 630 KVA, 22/042kV típusú

1 db FG WILSON P330-3, Sn=300 kVA / 240 kW, Diesel aggregátor

Felszín alatt:

3,5 km középfeszültségű vezetékhálózat

2 db Dyn 5 / 115 kVA 3/0,4 kV os száraz transzformátor

2 db 3F 8DJH KÖF kapcsoló eszköz

2 db 0,4kV-os elosztó, IT rendszerű védelemmel

2 db 11,2 kVA névleges teljesítményű 400/230V-os leválasztó transzformátor

Keretösszeg: 120 000 000 forint

II.2.5) Award criteria:

Criteria: A transzformátorházban kialakításra kerülő kéziraktárban tárolt alkatrészek mennyisége (tételek darabszáma)
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Ajánlatkérő egy alkalommal meghosszabbíthatja a szerződést 12 hónappal, ha a keretösszeget nem meríti ki a 12 hónap alatt.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

II.2.5 )Ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámok:

1.1 Karbantartás, üzemeltetés havi díja (képzett ár, nettó Ft/hó) súlyszám: 30

1.2 Eseti megrendelések rezsióradíja (Ft/óra) súlyszám: 20

1.3 Sürgős eseti megrendelés rezsióradíja (Ft/óra) súlyszám: 10

1.4. Alkatrészek ára (képzett ár, Ft) súlyszám: 10


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1. kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll;

2. öntisztázás: a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság a Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.

3. igazolás: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-a alapján:

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá,

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek,

— a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nem vesz igénybe a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső kapacitást nyújtó szervezetet.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M1. Ajánlattevő csatolja be: a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltakkal összhangban annak a szakembernek a megnevezését, képzettségének ismertetését tartalmazó dokumentumokat, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét /szakmai tapasztalatát (EKR űrlapok),

b) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok;

c) szakember aláírt szakmai önéletrajza, valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az ajánlattevő által megjelölt pozícióban részt vesz.

Az igazolás módjára irányadó a Kr. 21. § (3) bek. b) pont, 22. § (1)-(2) bek., 24 .§,Kbt. 67. §, 69. §, 65. § (6) és (11) (12) bek.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek (Kr. 1. § (1) bek.).

AK előzetes igazolásként elfogadja Ajánlattevő EEKD-ban tett nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bek. c) pont, (5) bek.). Közös Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki-szakmai követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eket) amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Utólagos igazolás:

Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint, az Ajánlatkérőnek erről szóló felhívásától számított megfelelő határidőben a kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését.

A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia és csak azon alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani melynek tekintetében igénybe vették.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább:

— 1 fő bányaüzemi villamosmű kezelő szakképesítésű szakemberrel, aki legalább 12 hónap bányavillamossági szakmai tapasztalattal rendelkezik

— 1 fő közép/felsőfokú villanyszerelő szakképesítésű szakemberrel, aki legalább 12 hónap villanyszerelési tapasztalattal rendelkezik

A szakemberek között nem lehet átfedés, azaz legalább 2 fő szakembert be kell mutatni az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására.

III.2.2) Contract performance conditions

Kötbér:

Késedelmi-:

Eseti megrendelés esetén mértéke rezsióradíj 3szorosa/nap,de összesen max.rezsióradíj 15szöröse

Havi karbantartás/üzemeltetés esetén mértéke az adott helyszínhez tartozó karbantartási/üzemeltetési díj 10 %-a.

Alkatrész készlet határidejével kapcsolatos késedelem esetén mértéke 50 000 Ft/nap

Hibás teljesítési-:

Mértéke:adott helyszínre vonatkozó havi karbantartási/üzemeltetési díj 5 %-a, eseti megrendelés esetén rezsióradíj 5szöröse

Meghiúsulási:

Mértéke: karbantartási/üzemeltetési fel. meghiúsulása esetén az adott helyszínre vonatkozó karbantartási/üzemeltetési havi díj 10 %-a,eseti megrendelés meghiúsulása esetén a rezsióradíj 10szerese.

Részletesen a szerződéstervezetben.

Ellenszolgáltatás: lsd a további információk VI.3.13 pontjánál


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 1
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

EKR


Additional information:

Kbt. 68. § (1), (1b), (2), (4) és (6) bekezdése, e-Kr. 15. §


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Rövidítések a felhívásban: közbeszerzési dokumentáció=KD, Elektronikus Közbeszerzési Rendszer=EKR, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet=e-Kr,

1. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg (M1).

2. Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatkérő a Kbt. 56. § alapján jár el. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot.

4. Közös Ajánlattevők esetén csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást.

5. AF IV.2.5) pontjában az „1 hónap” 30 napnak felel meg.

6. Az eljárás lebonyolításárért felelős FAKSZ információ: dr. Hatás Orsolya Liliána (nytsz. 00040) info@ceutender.eu.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

8. Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését. Ajánlatkérő előírja, hogy amennyiben nem kerül sor alvállalkozó igénybevételére, úgy nemleges nyilatkozat csatolandó, illetve amennyiben az alvállalkozó személye még nem ismert, úgy az erre vonatkozónyilatkozat kerüljön benyújtásra az ajánlatban (EKR űrlap). Benyújtandó továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat a kapacitást nyújtó szervezet igénybevételéről, amelyet nemleges esetben is csatolni kell (EKR űrlap)

9. Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet /projekttársaság/ létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

10. Értékelés szempontja: legjobb ár-érték arány, módszer: ÁR alszempontok: fordított arányosítás, készlet szempont: egyenes arányosítás, értékelési ponthatár: 0-10

11. Jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

12. Ajánlattevőnek a szerződés hatályba lépésétől a Szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell érvényes, elektromos karbantartásra vonatkozó felelősségbiztosítással. A biztosítás minimális biztosítási összege 10 000 000,- Ft, azaz tízmillió forint biztosítási eseményenként és 100 000 000,- Ft/év.

13. Az ellenszolgáltatás teljesítése:

Az ajánlattétel,a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

Megrendelő az ellenszolgáltatást havonta utólag,a tárgyhavi teljesítés igazolását követően,a kiállított számlák(külön összesen egy számla a havi karbantartási/üzemeltetési díjakról, továbbá megrendelésenként külön az eseti megrendelésekről) Megrendelő általi kézhezvételét követően, átutalással teljesíti a Kbt. 135.§(1)és(6)bek,valamint a Ptk. 6:130.§(1)-(2);2017. évi CL. tv.

14. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy eredménytelenné nyilvánítsa az eljárást/ a szerződéskötéstől elálljon/ a szerződéstől elálljon illetőleg azt felmondja, amennyiben a teljesítési hellyel érintett bányatelek jogosítottja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a bányatelekben megnyilvánuló bányászati jogot és az ahhoz kötődő bányabezárási és tájrendezési kötelezettséget és/vagy a Nitrokémia Zrt. a bányatelekkel kapcsolatos kármentesítési kötelezettségét harmadik félre átruházza.

15. Részajánlattétel kizárt: A műszaki tartalom összefüggő, a Recski helyszínen végzendő mennyiség olyan kis mennyiség, hogy elkülönítése gazdaságossági, költséghatékonysági szempontból nem indokolt.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Kbt. 148. §


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
71700000; 50532000; Monitoring and control services; Repair and maintenance services of electrical machinery, apparatus and associated equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions