Poland-Bydgoszcz: Miscellaneous engineering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Bydgoszcz: Miscellaneous engineering services
OJEU (High Value) 001911-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-01-03
Deadline 2020-02-14 11:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
National registration number: 368302575
Postal address: al. Adama Mickiewicza 15
Town: Bydgoszcz
Postal code: 85-017
Country: PL
Contact person: Mirosław Kwiatkowski
Telephone: +48 523565750
E-mail: miroslaw.kwiatkowski@wody.gov.pl
NUTS code: PL613
Main address (URL): http://kzgw.gov.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://wodypolskie.bip.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna
I.5.2) Other activity -
gospodarka wodna

Section II: Object of Contract


Title:

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych

Reference number: BD.ROZ.281.51.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36aa ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7 – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykaz budowli podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7 – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7 – załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

NW Mogilno

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL617
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Mogilno.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

NW Chodzież

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Chodzież.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

NW Inowrocław Wschód

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL617
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Inowrocław.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

NW Inowrocław Zachód

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL617
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Inowrocław.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

NW Nakło

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL617
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Nakło nad Notecią.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

NW Żnin

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL617
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Żnin.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji Wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

NW Chodzież

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nadzór Wodny Chodzież.

II.1.4) Short description

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II niniejszej SIWZ.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych na terenie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu. Zamówienie zostało podzielone na 7 części zgodnie z podziałem terytorialnym oraz lokalizacją obiektów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia (art. 36a ust. 2). Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), określają:

1) kosztorys ofertowy dla części od nr 1 do nr 7;

2) wykaz urządzeń podlegających eksploatacji w ramach części od nr 1 do nr 7;

3) zakresy obowiązków dla części od nr 1 do nr 7.

Przedmiot zamówienia ma być wykonany w wymaganym terminie określonym szczegółowo w wykazie budowli oraz zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas reakcji wykonawcy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wymaga posiadania w tym względzie warunków.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia poprzez przedłożenie aktualnej i opłaconej polisy OC w wysokości nie mniejszej niż wartość zamówienia wynikająca z umowy, która ma być podpisana.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 2 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,wykonał usługi w zakresie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych, oraz wykonał te usługi w sposób należyty.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami odpowiadającymi przedmiotowi zamówienia.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi minimum 3-letnie doświadczenie eksploatacyjne w pompowniach (dotyczy obsługi pompowni w NW Chodzież – część 7 zamówienia)

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie eksploatacyjne w pompowniach, posiadające uprawnienia elektryczne (dotyczy obsługi pompowni w NW Chodzież – część 7 zamówienia)

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zmiana postanowień zawartej umowy po obustronnym uzgodnieniu będzie wprowadzona do umowy w formie aneksu podpisanego przez strony pod rygorem nieważności wraz z opisem okoliczności i uzasadnieniem konieczności jego sporządzenia.

2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli one dotyczą:

a) zmiany danych Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

b) zmiany stawki podatku VAT, w zakresie przedmiotu zamówienia, w wypadku ustawowych zmian w tym zakresie;

c) zmiany podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w wypadku kiedy Wykonawca określił go, co do tożsamości w ofercie lub rezygnacji z podwykonawcy, d) działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od ...


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 11:30
IV.02.07) Place

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert jest jawne.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

— określenia warunków udziału w postępowaniu,

— wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

— odrzucenia oferty odwołującego,

— opisu przedmiotu zamówienia,

— wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587780
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-31

English Language Unavailable

CPV Codes
71330000; Miscellaneous engineering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions