Hungary-Budapest: Cycle path construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Hungary-Budapest: Cycle path construction work
OJEU (High Value) 617303-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_94215096
Postal address: Váci út 45.
Town: Budapest
Postal code: 1134
Country: HU
Contact person: közbeszerzési osztály
Telephone: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS code: HU
Main address (URL): http://www.nif.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.nif.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001611502019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001611502019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
közlekedési infrastruktúra fejlesztés

Section II: Object of Contract


Title:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Etyek-Tordas

Reference number: EKR001611502019

II.1.4) Short description

„Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése és megvalósítása: A Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Etyek-Tordas, illetve 710. sz. főút-Balatonakarattya közötti szakaszokon”

1. rész:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Etyek-Velence közötti szakaszon az Etyek-Tordas szakasz megvalósítása 12,31 km hosszban (PST 3. szintű kód: B005.02.73)

2. rész:

Budapest-Balaton kerékpáros útvonal - Székesfehérvár-Balatonakarattya közötti szakaszon a 710. sz. főút - Balatonakarattya közötti szakasz megvalósítása 1,29 km hosszban (PST 3. szintű kód: B005.04.73)


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Etyek-Tordas szakasz megvalósítása

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU211
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magyarország, Fejér megye, Etyek-Tordas

II.1.4) Short description

Etyek és Tordas közötti kerékpáros útvonal kiépítése és az engedélyköteles beavatkozások kiviteli tervszinten történő megtervezése, mintegy 12,3 km hosszan, melyből 11,8 km egybefüggő az alábbiak szerint.

A feladat megvalósítása során 1159 m hosszon a meglévő 6 m széles burkolat kiszélesítése történik 7,00 m szélességűre, mellyelegyidőben kopóréteg csere történik a 8101 j. úton, új sáv nem keletkezik. Nem építési engedély köteles beavatkozás. (0+000 - 1+159). A Magyar Közút N.Zrt. megbízásából „A 8106 j. ök. út 5+458 km szelvényében lévő Etyeki 2. Sajgó-patak-híd átépítése” tárgyú, FE/ÚT/NS/A/9/18/2017 számú építési engedéllyel rendelkező 2,2 m szabad nyílású (11,0 méter hosszú) híd tervéhez csatlakozik az ET-1 szakasz terve.

A 492 m hosszon meglévő kb. 3,40 m széles burkolt úton a Vajda János utca meglévő burkolatán kerékpáros nyomok felfestésével és táblázással kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. Nem építési engedély köteles beavatkozás (0+000 - 0+482).

Ezt követően 2718 m meglévő földút burkolása a feladat. Az önkormányzati kezelésben lévő Öreghegyi úton, majd az Öreghegyi présházak utcában vegyes használatú útként a jelenlegi földút lesz burkolattal ellátva Az út nagy részében a földhivatali térképen kiszabályozott úton halad. Burkolatszélessége 3,30 m 1,00-1,00 m széles padkával. (0+482 - 3+200)

A meglévő 2300 m hosszú burkolt mezőgazdasági út burkolatfelújításával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal.. Nem építési engedély köteles beavatkozás. (3+200 - 5+500).

Az 1492 m hosszú meglévő burkolt mezőgazdasági út burkolata felújításra kerül. A meglévő burkolt út felújításával és forgalomtechnikai jelzések elhelyezésével kerül kialakításra a kerékpáros útvonal. Nem építési engedély köteles beavatkozás (5+500 - 6+692 és 0+000-0+300)

A 2505 m hosszú meglévő földút burkolása Gyúrón meglévő, kijárt mezőgazdasági út szilárd burkolattal való ellátásával lesz a kerékpáros útvonal kialakítva. Vegyes forgalmú út, az útmenti ingatlanok megközelítése erről történik. Engedélyköteles beavatkozás. (0+300 - 2+805) A tervezési szakaszon 2+680 kmsz.-ben a Szent László-patak felett jelenleg burkolatot már csak részben tartalmazó 5,0 m szabadnyílású híd újraburkolása szerepel.

Az 1063 m hosszú meglévő burkolt úton kerékpáros nyomok felfestésével, táblák elhelyezésével lesz a kerékpáros útvonal kijelölve. Gyúrón ez a Bicskei út - Kossuth Lajos utca útvonalat jelenti, a Szent László-patak feletti 8,6 m szabadnyílású híd jó karba helyezésével. Nem engedélyköteles beavatkozás (0+000 - 1+063). Gyúrón a tervezett 40 m hosszú beavatkozás összeköttetést szolgál a meglévő Gyúró-Tordas kerékpárút és a Kossuth Lajos utca között. A kerékpárút és a horgásztóhoz vezető út közé burkolt árok kerül. (0+000 - 0+040)

Tordason 545 m hosszon a meglévő, Szent László-patak partján haladó, önálló nyomvonalon vezetett kerékpárút végéhez csatlakozva a Magyar Közút NZrt. kezelésében lévő Köztársaság úton (81108 j. út) kerékpáros nyom jelzéssel kerül kialakításara a kerékpáros útvonal. A Köztársaság út - Petőfi út csomópontjában szintben kiemeléssel, anyagában színesett burkolattal.

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe, illetve gázvezetékek védelembe helyezése.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított a jelen felhívás II.2.7 pontban rögzített időtartam alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.


Description: Item/Lot 2
Title:

710. sz. főút-Balatonakarattya közötti szakasz

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magyarország, Veszprém megye, Balatonakarattya

II.1.4) Short description

A 710. sz. főút-Balatonakarattya közötti szakasz kiépítése és az engedélyköteles beavatkozások esetében kiviteli tervszinten történő megtervezése, egybefüggően mintegy 1,29 km hosszan, az alábbiak szerint.

A szakasz az egyéb beruházásból megvalósuló TF4 j. szervízút 0+013,26 km szelvényéből indul Balatonakarattya zártkerti övezetének határán. A 7205 j. ök úttal párhuzamosan, attól északra halad, a zártkerti övezetet elhagyva mezőgazdasági művelésű területen, az összekötő út magassági viszonyaihoz alkalmazkodva, emiatt jelentős töltésben. Az építési szakasz a 7205 j. útra merőleges felhagyott aszfalt burkolatú úthoz való csatlakozóban ér véget, a felhagyott úton 50 méterenként piktogramok felfestése szükséges. A tervezési szakasz a felhagyott út végén, annak a 71 sz. főúttal párhuzamosan haladó meglévő kerékpárúthoz csatlakozva ér véget, csatlakozva a Balatoni Bringakör útvonalához.

A tervezett kerékpárút vízszintes- és magassági vonalvezetése párhuzamos a 7205 j. ök. úttal, a csapadékvizet így a 7205 j. ök. út meglévő csapadékvíz elvezető árokrendszere fogja elvezetni.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: III.1.3) M/2.1. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3) M/2.2. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10

Criteria: III.1.3) M/2.3. szerinti szakember 36 hó feletti, az alk. köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tapasztalata egész hóban (min.0, max. 24 hó)
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70
II.02.07) Duration in months 10
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Nyertes Ajánlattevő a kivitelezési munkákat a szerződés hatályba lépésétől számított a jelen felhívás II.2.7 pontban rögzített időtartam alatt köteles elvégezni azzal, hogy a teljesítés időtartamába nem számít bele az adott év december 1. napja és a következő év február 28. napja közötti időtartam.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Valamennyi részre irányadó

Nem lehet ajánlattevő (AT),alvállalkozó (AV), nem vehet részt az alk igazolásában olyan gazd.szereplő, aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.hatálya alá tartozik(figy a Kbt.62.§(3)és(5)bek-re és a Kbt.63.§(3)bek-re).Kbt.74.§(1)bek szerint ki kell zárni az eljárásból az AT-t, AV-t,alk.igazolásában részt vevőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Az AT-nak (közös AT-ként)a 321/2015.(X.30.)Korm.r.(Kr.)1.§(1)bek.alapján az EEKD-val kell előzetesen igazolni,h.nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek. alá.Kr.15.§(1)bek alapján az AT az alk.igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró okok hiányának igazolására.Kr.15.§(2)bek szerint azon AV,amely nem vesz részt alk. igazolásában, az AT-nek Kbt.67.§(4)bek.nyilatkozatot kell benyújtania.

Igazolási mód ajánlatok elbírálásához valamennyi részre:

Ajánlatkérő(AK)a Kbt.69.§(4)-(7)bek szerint az eljárást lezáró döntést megelőzően megfelelő határidővel felhívja az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb AT-t,hogy igazolja,nem tartozik az előírt kizáró okok alá.Kr.8.és 10.§-a szerint kell igazolni,AK-nak ellenőriznie,hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek hatálya alá (Kr.14.és16.§)AT élhet a Kbt.69.§(11a)bek szerinti lehetőséggel

Szakmai nyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások Kbt. 65, § (1) bek c) szerint valamennyi részre

A 322/2015.(X.30.)Kr.21.§(1)bek.alapján az építőipari kivit.tevékenységet végző cégek vonatkozásában AK előírja az Étv.szerinti,építőipari kivit.tevékenységet végzők névjegyzékben szereplés követelményét,ill.a nem Mo-n letelepedett gazd.szereplőknél a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal való rendelkezést

Ha a Kbt.69.§(11)bek.szerinti nyilvántartásban való szereplés ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának,a ny-t vezető szerv által kiállított igazolásnak/nyilv.tartásban szereplés tényét igazoló dok egyszerű másolatával igazolandó

Előzetes igazolás:AK elfogadja AT-k EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont.

Igazolási mód ajánlat elbírálásához:

Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a nyilvántartásban szereplést AK ellenőrzi a céginformációs szolgálat elektronikus cégjegyzékadatai, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának,ill.az építőipari kivit. tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján (https://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search),nem Mo-n letelepedett gazd.szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI.melléklete szerinti nyilvántartások szerinti igazolás/kivonat/egyéb igazolás/nyilatkozat igazolásként benyújtandó.

AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolg szerint illetékes orsz. szakmai kamara névjegyzékében szereplés, a nem Mo-n letelepedett gazd. szereplők esetén a letelepedés szerinti orsz. nyilvántartásában szereplés/ letelepedés szerinti orsz.-ban előírt engedéllyel/jogosítvánnyal/szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezést a322/2015. (X. 30.) Kr 8. § (2) bek alapján.A nem Mo-n letelepedett gazdszereplőnek nyertességekor legkésőbb szerződéskötésre szerepelni kell az ép.beruházáshoz kapcs.tervezői szolg. szerint illetékes orsz szakmai kamara névjegyzékében.

Előzetes igazolás: AK elfogadja AT EEKD-ban foglalt egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. Rész α:)pont

Igazolási mód ajánlat elbírálásához: Engedély/jogosítvány másolat/ szervezeti/kamarai tagságról szóló igazolás benyújtandó,figyelemmel a Kr. 1.§ (2)-(5) bek-re is. E szerint AK a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. Dok benyújtása előzetes igazolás után AK felhívására (Kbt. 69. § (4) bek)

Kbt. 65. § (1) bek c) köv igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása,ha az valósítja meg a feladatot amelyre a nyilv szereplés, szervezeti tagság engedéllyel rendelk kötelezettsége fennáll. Köt.vállalásnak ezt kell alátámasztania

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó rendelkezések:

Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bek értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alk. követelményeknek. Ajánlatkérő elfogadja egyszerű nyilatkozatot az EEKD IV. Részének α: pont kitöltésével.

A közös ajánlattevők mindegyike esetében külön formanyomtatvány nyújtandó be, azzal, hogy azt a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához valamennyi rész esetében:

Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek értelmében az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja azon dok benyújtására, amelyek igazolja, hogy az ajánlattevő megfelel az alk.köv.nek:

P1. Ajánlattevő köteles benyújtani valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:

— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,

— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állítás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.(321/2015. (X.30.) Kr 19. § (1) bek a) bek alapján)

Ajánlatkérő a „sorba állítás” alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

P2. A Kbt. 65. § (1) bek a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti (közútépítési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve).

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alk kövnek az ajánlattevők bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk követelményt, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk-i feltételnek történő megfelelést.

Alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

Kbt. 65. § (8) bek alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazd és pénzügyi alk. igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (4) bek-re.

A minősített ajánlattevők esetében a gazd és pénzügyi alk követelmények teljesítését az ajánlatkérő a Kr. 19. § (7) bek-re figyelemmel is vizsgálja.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

P1. mindkét rész tekintetében az ajánlattevő alkalmatlan, ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás volt.

Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.

P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (közútépítési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az

I. rész esetében a nettó 700 000 000 HUF-ot,

II. rész esetében a nettó 120 000 000 HUF-ot.

„Közút” alatt a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakat értendők

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.Valamennyi rész vonatkozásában a Kbt. 65. § (6) bek alapján a P2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P1 pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Valamennyi rész vonatkozásában irányadó rendelkezések:

Az AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, így a formanyomtatvány IV. részében szereplő α: pont kiöltését kéri. Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bek. szerint jár el.

M1) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 8 évben befejezett, de legfeljebb 13 éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (építési beruházásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint az alábbi tartalommal:

— teljesítés/részteljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, nap részletezettséggel),

— műszaki átadás-átvétel idejét (év/hó/nap) (részteljesítés esetében az adott részre vonatkozó műszaki átadás-átvétel idejét)

— szerződést kötő másik fél megnevezése

— építési beruházás tárgya és mennyisége, (alkalmassági követelmény szerinti tartalommal)

— referencia kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő.

Ha a referenciát az alkalmasságot igazoló szervezet közös ajánlattevőként teljesítette, az a Kr. 22. § (5) bekezdése szerint fogadható el.

M2) Csatolni kell a szakemberek végzettségét igazoló iratokat, aláírt szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Az önéletrajz tartalmazza legalább a teljesítésbe bevonni kívánt szakember képzettségét, továbbá a szakember gyakorlatának megítélése szempontjából lényeges adatokat:

— adott szakember által a hivatkozott szolgáltatás keretében ellátott feladat/tevékenység ismertetését,

— a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap),

— az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe.

A követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése szerint is megfelelhetnek, ez utóbbi esetben csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okiratot és a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11)-(12) bekezdésére is. A minősített ajánlattevők esetében a Kr 24. § (1) bekezdése irányadó. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés, valamint az értékelési szempontokra tett megajánlás igazolásakor.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M/1) Alkalmatlan az Ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 8 évben befejezett és legfeljebb 13 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó alábbi referenciával:

1. rész vonatkozásában:

M/1.1) összesen legalább 8 800 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 2200 m hosszú szakasz egybefüggő volt.

2. rész vonatkozásában:

M/1.1) összesen legalább 850 m hosszú szakaszon országos és/vagy helyi közút építése, amelyen belül legalább 220 m hosszú szakasz egybefüggő volt.

Mindkét rész tekintetében: az M/1.1.) referencia követelménynek való megfelelés több, de max. 3 db szerződéssel igazolható azzal, hogy az egybefüggő szakaszt egy szerződéssel kell igazolni.

Mindkét rész tekintetében nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolni.

M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

1. rész vonatkozásában:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel

— és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

Ajánlatkérő hídépítési tapasztalat alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel híd műtárgy kialakítása, átépítése, felújítása vagy korszerűsítése során tapasztalatot érti.

2. rész vonatkozásában:

M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel

— és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítésselés

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.

M.2.3. legalább 1 fő tervező, aki rendelkezik:

— a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) szakképesítéssel és

— legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút tervezése területen szerzett tervezési szakmai gyakorlattal

Országos és/vagy helyi közút tervezése alatt az Útügyi Műszaki Előírás e-UT 03.01.11. 1.14. pontjában felsorolt tervtípusok készítését értendő

Értelmező rendelkezések mindkét részre karakterkorlát miatt VI.4.3. pontban

Valamennyi rész esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, azaz ugyanaz a szakember több rész esetében is bemutatható, de ugyanazon rész esetében egy szakember csak egy pozícióra jelölhető

III.2.2) Contract performance conditions

Valamennyi közbeszerzési részre:

Késedelmi kötbér: 0,5-2 % között szerz. szerint.

Hibás teljesítési: 15 %

Meghiúsulási: 20 %

Teljesítési, jótállási bizt.: 5 %

Előleg-visszafizetési bizt. adott esetben

Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolg.

Jótállás 36 hó, szavatosság szerz. szerint.

Részletes szabályozás a szerződéstervezetben.

Az ellenszolg. teljesítésére vonatkozó jogszabályok:

— 2015. évi CXLIII.tv. 27/A.§, 135. § (1), (3); (5)-(6), (11) bek., 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A§; 32/B§

— 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2) bek,

— 2017. évi CL. tv,

— 2007. évi CXXVII. tv.

Finanszírozás: hazai forrás.

Előleg: max 20 %, nyertes választása szerint:lásd VI.4.3. karkterkorlát miatt

Részszámlázás szerződés szerint biztosított.

Ajánlattétel, a szerződés, számlázás, kifizetés devizaneme: HUF.

Tartalékkeret:2%


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 12:00
IV.02.07) Place

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.


Additional information:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. § -a irányadó.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Az ajánlati biztosíték mértéke az 1. rész: 12 000 000,- Ft, a 2. rész: 1 000 000,- Ft. Teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Nyertes köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.

1. rész tekintetében: 200 millió Ft/ káresemény 500 millió Ft/év

2. rész tekintetében: 50 millió Ft/ káresemény 100 millió Ft/év.

Nyertes köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően Építés-szerelési biztosítás vagyonbiztosítást kötni vagy a meglévőt kiterjeszteni, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói (nettó) díj és tartalmaznia kell a vállalkozási szerződésben foglalt tételeket.

Nyertes köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az abban rögzítettnek megfelelően részenként tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni legalább 25 millió HUF/káresemény és legalább 50 millió HUF/év tervezői felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő tervezőifelelősségbiztosítását kiterjeszteni.

Valamennyi rész esetében irányadó rendelkezés:

Hiánypótlás a Kbt.71.§ szerint biztosított azzal,hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd.szereplőt von be az eljárásba,és e gazd.szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás,úgy ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt. 71.§(6)bek).

AK konzultációt nem tart.

AK az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Forintról devizára,illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni,azzal,hogy az árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év utolsó napján érvényes árfolyamot,míg a referenciák tekintetében azok teljesítésének napján érvényes árfolyamot kell alapul venni.

A Kbt.66.§(2)bek.nyilatkozat csatolandó.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért,mivel az elj. folyamatba épített ellenőrzés mellett folyik

Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.

Hatálybalépés feltétele, hogy a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015.(X.30.)Korm.r.13.§(1)bek.a)vagy b)pontja szerinti záró tanúsítvány Megrendelő rendelkezésére álljon.A 320/2015.(X.30.)Korm.r.13.§(3)bek.szerinti esetben a szerződés záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép.

AK nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet megalakítását (Kbt.35.§(9)bek).

Szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3)M/2.1-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötetben megjelölt, érvényes jogosultságokkal.

Dokumentumok hozzáférhetők a Kbt.39.§(1)bek.szerint korlátlanul és teljes körűen,közvetlenül,díjmentesen az I.3)pontban szereplő címen,elektronikus úton az ajánlattételi határidő lejártáig.

Fel. akkr. közb. szakt. Dr. Süvöltős András lajstromszám: 00170

Ajánlatok értékelésének szempontja: legjobb ár-érték arány. Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-10 pont. Értékelés módszere: (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.):

— „Ár” - fordított arányosítás,

— „Minőségi kritérium” - egyenes arányosítás.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

A jelen felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/1) pont tekintetében irányadó rendelkezések kiegészítése karakterkorlát miatt:

Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti,

— közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út/ kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti,

— felújítás alatt a 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. §-ának 2. pontjában foglaltakat érti,

— Egybefüggő út alatt folytonos, megszakítás nélküli útszakaszt érti.

A jelen felhívás III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/2) pont tekintetében irányadó rendelkezések kiegészítése karakterkorlát miatt:

Ajánlatkérő mindkét rész tekintetében:

— „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltakat érti,

— M/2.1. és M/2.2. szakember esetén közút építése alatt a műszaki előírások szerint meghatározott műszaki jellemzőkkel út kialakítását, átépítését, felújítását vagy korszerűsítését érti,

— Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel,

— Projektvezető helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában,

— Építésvezetői és/vagy főépítésvezető alatt az a szakembert értendő, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.

A fogalommeghatározásokban foglaltak az alkalmassági követelményekkel együtt értelmezendők

A jelen felhívás III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:kiegészítése karakterkorlát miatt:

Előleg: max 20 %, nyertes választása szerint:

— Kbt. 135. § (7) bek alapján az igényelhető előlegnek a nettó szerződéses ár - áfa és tartalékkeret nélküli összege - 5 %-át (azaz a Kbt. 135. § (7) bek szerinti kötelezően biztosítandó mértéket) meghaladó részre a Kbt. 134. § (6) bek a) pontja szerinti biztosítékok bármelyikének nyújtása mellett vagy

— biztosíték nyújtása nélkül.

Bizt.mentes előleg igénylés felt. az előleg igénylő nyilhoz egyidejűleg benyújtott, az igényelt előleg teljes összegére vonatkozó egyoldalú és közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyil, valamint a bizt mentességi nyil csatolása.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet mindkét rész esetén, hogy a beruházás megvalósítása érinthet olyan közműkiváltási feladatokat, melyekre a 2006. évi LIII. törvény 6. §-a vonatkozik. Ezen (közbeszerzési dokumentáció által meghatározott) közműkiváltási feladatokat a közműszolgáltató saját maga, saját költségére köteles elvégezni.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-23

English Language Unavailable

CPV Codes
45233162; Cycle path construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions