Belgium-Ostend: Miscellaneous engineering services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Belgium-Ostend: Miscellaneous engineering services
OJEU (High Value) 618817-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-27
Deadline 2020-02-14 10:15:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
National registration number: 0316.380.841_17754
Postal address: Vrijhavenstraat 3
Town: Oostende
Postal code: 8400
Country: BE
Contact person: lic. Caroline Lootens
Telephone: +32 59554207
E-mail: kust@vlaanderen.be
NUTS code: BE255
Main address (URL): www.afdelingkust.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362852

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362852

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust
Postal address: Vrijhavenstraat 3
Town: Oostende
Postal code: 8400
Country: BE
Contact person: ir. Daphné Thoon
Telephone: +32 59554249
E-mail: daphne.thoon@mow.vlaanderen.be
NUTS code: BE255
Main address (URL): www.afdelingkust.be
Address of the buyer profile (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=362852
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AFD+KUST-219.020-F02
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Toetsing sluizen en stuwen

Reference number: AFD KUST-219.020-F02_0

II.1.4) Short description

Het voorwerp van de opdracht is het probabilistisch toetsen van bestaande sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies aan de Belgische kust in het kader van de veiligheidstoetsing voor het Masterplan Kustveiligheid. Er wordt getoetst of de constructies in kering stabiel zijn bij het optreden van waterstanden en golven met een terugkeerperiode van maximaal 1000 jaar.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE255
NUTS code: BE251
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Oostende en Zeebrugge

II.1.4) Short description

Het voorwerp van de opdracht is het probabilistisch toetsen van bestaande sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies aan de Belgische kust in het kader van de veiligheidstoetsing voor het Masterplan Kustveiligheid. Er wordt getoetst of de constructies in kering stabiel zijn bij het optreden van waterstanden en golven met een terugkeerperiode van maximaal 1000 jaar.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

M.b.t. II.2.7) Looptijd van de opdracht:

De uitvoeringstermijn van het vast gedeelte, 1. Visserijsluis bedraagt 8 kalendermaanden, inclusief de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener.

De uitvoeringstermijnen van het voorwaardelijk delen, bedraagt elk 7 kalendermaanden, inclusief de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener.

Voor de verschillende voorwaardelijke delen wordt een apart aanvangsbevel gegeven.

De uitvoeringstermijnen van de verschillende vaste en voorwaardelijke kunnen deels parallel lopen: de opdrachtnemer houdt rekening met het gegeven dat de opdrachtgever het aanvangsbevel kan geven voor een volgend voorwaardelijk deel nadat een hoofopdracht afgewerkt is. Dit heeft als gevolg dat de deelopdrachten voor de bijkomende berekeningen parallel uitgevoerd dienen te worden met een volgende hoofdopdracht.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zie bestek

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Zie bestek

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:15


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-14
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Eerste Voorzitter van de Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-24

English Language Unavailable

CPV Codes
71330000; 71335000; 71350000; Miscellaneous engineering services; Engineering studies; Engineering-related scientific and technical services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions