Netherlands-Zwolle: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Netherlands-Zwolle: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 614370-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-24
Deadline 2020-02-14 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Hogeschool Windesheim
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Restricted procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Hogeschool Windesheim
National registration number: 53815033
Postal address: Campus 2–6
Town: Zwolle
Postal code: 8017 CA
Country: NL
Contact person: Bart Ankersmit
Telephone: +31 884699911
E-mail: b.ankersmit@windesheim.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.windesheim.nl
Address of the buyer profile (URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137910

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=137910

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Adviseurs huisvesting


II.1.4) Short description

Windesheim wil een raamovereenkomst aangaan met 3 opdrachtnemers voor de uitvoering van adviseurs huisvesting. De raamovereenkomst heeft een initiële duur van één (1) jaar met de mogelijkheid deze driemaal (3) te verlengen met één (1) jaar. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding. De beoogde startdatum van de opdracht is 1.9.2020.

Deze aanbesteding wordt volledig digitaal doorlopen via Negometrix.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
II.2.3.2) Main site or place of performance:


II.1.4) Short description

Binnen de dienst Bedrijfsvoering houdt de afdeling Huisvesting zich bezig met vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Deze vragen komen voort uit zowel organisatorische als onderwijskundige veranderingen. Hierbij streeft opdrachtgever een adequate dienstverlening na, die aansluit op de dynamische organisatie, waarbij we op korte termijn moeten kunnen anticiperen op vraagstukken.

Binnen de afdeling huisvesting zijn 3 huisvesting adviseurs werkzaam, die de belangen van de domeinen en diensten behartigen, binnen de kaders van de afdeling Huisvesting, zowel bij verbouwingen (initiatief, programma en ontwerpfase) als bij onderwijskundige en organisatorische vraagstukken welke in relatie staan tot huisvesting. Voor de uitvoering van projecten zijn 3 technische adviseurs werkzaam voor de bouwvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding. De afdeling wordt ondersteund door een medewerker Huisvesting en valt onder de verantwoordelijkheid van de manager vastgoed en facilitair.

De werkzaamheden die onderwerp zijn van deze opdracht zijn ingedeeld in 3 categorieën:

1) strategische werkzaamheden (vastgoedvisie, masterplan, (middel)lange termijn huisvestingsplan);

2) tactische werkzaamheden (huisvestingsadvies en technisch advies voor: uitbreiding, verbouw en onderhoud);

3) operationele werkzaamheden (bouwmanagement, directievoering en kwaliteitsbewaking).

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: EUR 2000000.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Er bestaat de mogelijkheid tot verlenging van drie (3) keer één (1) jaar.

II.2.9.2) Minimum number of candidates: 3
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 6
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

Zie aanbestedingsdocumentatie in Negometrix.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-14
IV.02.02) Local time 10:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-03-13


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Rechtbank Overijssel
Town: Almelo
Country: NL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-19

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 73220000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Development consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions