Poland-Zielona Góra: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zielona Góra: Construction work
OJEU (High Value) 071483-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-26 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Miasto Zielona Góra, Miejski Zakład Komunikacji
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Zielona Góra, Miejski Zakład Komunikacji
Postal address: Chemiczna 8
Town: Zielona Góra
Postal code: 65-713
Country: PL
Contact person: Maria Patrzylas
Telephone: +48 785110499
E-mail: przetargi.jrp@mzk.zgora.pl
NUTS code: PL432
Main address (URL): www.mzk.zgora.pl
Address of the buyer profile (URL): www.mzk.zgora.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.bip.mzk.zgora.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
samorządowy zakład budżetowy
I.5.2) Other activity -
transport publiczny

Section II: Object of Contract


Title:

Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Reference number: 1/UE/JRP/2020

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i przebudowa pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie miasta Zielona Góra realizowanego w ramach projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

Niniejsze postępowanie podzielone jest na III części (zadania/rejony):

— część I: przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego,

— część II: przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego,

— część III: przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego,

— Wykonawcy mogą składać ofertę w odniesieniu do 1 lub kilku części (zadań/rejonów). Oferta złożona na daną część (zadanie/rejon) musi jednakże obejmować cały zakres robót przewidzianych w SIWZ dla tej części (zadania/rejon).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PL432 Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

II.1.4) Short description

Część I „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu północnego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 27 lokalizacjach. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 62 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:

— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,

— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),

— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,

— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

— zagospodarowanie zieleni.

W formule „wybuduj” na warunkach określonych w części II SIWZ — Wzór umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.06.01.00-00-0019/16


Additional information:

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.


Description: Item/Lot 2
Title:

Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PL432 Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

II.1.4) Short description

Część II „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu zachodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 19 lokalizacjach. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 62 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:

— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,

— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),

— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,

— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

— zagospodarowanie zieleni.

W formule „wybuduj” na warunkach określonych w części II SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.06.01.00-00-0019/16


Additional information:

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.


Description: Item/Lot 3
Title:

Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PL432 Zielona Góra, województwo lubuskie, POLSKA

II.1.4) Short description

Część III „Przystanki i pętle leżące w granicach rejonu wschodniego” obejmuje budowę i przebudowę pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra w 16 lokalizacjach. W ramach zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało wykonanie prac polegających na budowie i przebudowie pętli oraz peronów przystankowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Zielona Góra. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej dla wyposażenia pętli oraz przystanków autobusowych w 62 lokalizacjach znajdujących się na terenie miasta Zielona Góra w Tablice Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (w skrócie TDIP) oraz dla wyposażenia wybranych przystanków w biletomaty i wiaty przystankowe. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w zależności od lokalizacji wykonanie zasadniczych robót budowlanych takich jak:

— rozbiórka istniejących nawierzchni komunikacyjnych w zakresie niezbędnym do budowy przyłącza oraz posadowienia fundamentu pod projektowane urządzenia,

— wbudowanie prefabrykowanego fundamentu pod słup stanowiący konstrukcję wsporczą tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (TDIP),

— budowa przyłącza energetycznego – zasilanie TDIP,

— odtworzenie wcześniej rozebranych nawierzchni komunikacyjnych,

— zagospodarowanie zieleni.

W formule „wybuduj” na warunkach określonych w części II SIWZ – Wzór umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ – OPZ, a także zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował Zamawiający oraz wyznaczony przez niego podmiot, którego Zamawiający ustanowi do działania jako inżyniera dla celów umowy i do pełnienia funkcji Inżyniera inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.06.01.00-00-0019/16


Additional information:

Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze” nr POIS.06.01.00-00-0019/16-01 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga aby:

1. dla zadania nr 1:

Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 600 000,00 PLN;

2. dla zadania nr 2:

Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 250 000,00 PLN;

3. dla zadania nr 3:

Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia, co najmniej 400 000,00 PLN.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Następnie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany złożyć w terminie określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, nie krótszym niż 10 dni:

b) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegóły zostały określone w I części SIWZ – IDW.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający wymaga aby:

1. Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

1) dla zadania nr 1 wykonał:

— co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie linii kablowej o długości co najmniej 500 m, w terenie zabudowanym,

;
2

2) dla zadania nr 2 wykonał:

— co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie linii kablowej o długości co najmniej 300 m, w terenie zabudowanym,

;
2

3) dla zadania nr 3 wykonał:

— co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą wykonanie linii kablowej o długości co najmniej 400 m, w terenie zabudowanym,

.
2

Pod pojęciem „wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat” rozumie się zakończenie roboty budowlanej w tym okresie (np. protokół odbioru datowany nie wcześniej, niż 5 lat przed terminem składania ofert).

Pod pojęciem budowy należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu budowlanego.

2. Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia dla każdego zadania:

Ekspert 1. Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba posiadająca co najmniej:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu inwestycji obejmujących roboty budowlane.

Ekspert 2. Kierownik budowy, min. 1 osoba posiadająca następujące:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej,

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy, przy realizacji inwestycji z zakresu robót drogowych w zakresie kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi lub drogowymi.

Ekspert 3. Kierownik robót drogowych, min. 1 osoba posiadająca następujące:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży drogowej, przy realizacji inwestycji z zakresu robót drogowych w zakresie kierowania robotami drogowymi.

Ekspert 4. Kierownik robót instalacyjnych, min. 1 osoba posiadająca następujące:

— uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— kwalifikacje/doświadczenie: co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży instalacyjnej lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie kierowania lub nadzorowania robotami instalacyjnymi.

Wszystkie wyżej wymienione osoby dla których wymagane są uprawnienia budowlane (wymagane przez Zamawiającego) muszą posiadać, w odpowiednim dla siebie zakresie, uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w ramach danej części (zadania/rejonu). Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierownika robót drogowych i kierownika robót instalacyjnych dla poszczególnych części. Oznacza to, że Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 część musi zapewnić odrębne osoby do pełnienia tych funkcji na każdej z części.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienie wraz z ofertą (lub/i oświadczeń). Następnie Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie obowiązany złożyć w terminie określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy, nie krótszym niż 10 dni;

b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW);

c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień złożenia wyznaczony przez Zamawiającego. Szczegóły zostały określone w I części SIWZ – IDW.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym integralną część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w SIWZ przewidział możliwość zmian do zawartej umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki prowadzenia zmian. Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp do 40 % wartości zamówienia podstawowego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-26
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-25
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-26
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8, pok. 29, POLSKA.


Additional information:

Otwarcie ofert dokona komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze (Magdalena Dotka, Maria Patrzylas, Anna Kwiatkowska), zgodnie z procedurą określoną w SIWZ.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE 119 z 4.5.2016, s. 1), informuję, że w postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Więcej informacji zostało zawartych w SIWZ. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający „Z” najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca „W”, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Z w sekcji III I cz. SIWZ IDW warunki udziału w postępowaniu należy traktować jako minimalne poziomy zdolności W. Wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z ofertą znajduje się w sekcji IV IDW. We właściwych częściach JEDZ W jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne potwierdzenie, że W:

a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7–10 i 12 Pzp; oraz

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w określone w pkt III.3–III.5 IDW w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i zawodowej. Niezwłocznie po otwarciu ofert Z zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

(1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

(2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

(3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

W w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje Z oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia W może przedstawić dowody, że powiązania z innym W nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z przed udzieleniem zamówienia wezwie W, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (tj. dok. potw. że W posiada środki finansowe lub zdolność kredyt.; dok. potw., że W jest ubezpieczony od odp. cywilnej; wykaz robót bud wykonanych/wykonywanych wraz z dowodami że zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób; odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o dział. gos.; zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaśw. wł. terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo

Inny dokument potw. ubezp; informacji z KRK; ośw. o braku wydania wobec niego prawomoc. wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu; ośw. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zap. zakazu ubiegania się o zam. pub.; ośw. W o braku wydania praw. wyroku sądu, ośw. o braku wydania wobec W ost. decyzji adm. o naruszeniu obowiązków; ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych). Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej znajduje się w sekcji IV IDW. Z wymaga wniesienia wadium w wysokości dla części I – 17 000,00 PLN, dla części II – 5 000,00 PLN, dla części III – 11 000,00 PLN. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676 POLSKA, tel. +48 224587801, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, faks +48 224587800, adres internetowy: www.uzp.gov.pl.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, Departament Odwołań
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45100000; 45233000; 45233280; 45316100; Construction work; Site preparation work; Construction, foundation and surface works for highways, roads; Erection of road-barriers; Installation of outdoor illumination equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions