Poland-Toruń: Multi-dwelling buildings construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Multi-dwelling buildings construction work
OJEU (High Value) 071581-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Toruńskie TBS Sp. z o. o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Toruńskie TBS Sp. z o. o.
National registration number: PL613
Postal address: ul. Watzenrodego 17
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
Telephone: +48 566538110
E-mail: ttbs@ttbs.pl
Fax: +48 566538112
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.ttbs.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i...

Reference number: 5/U/LW/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do: części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania:

,
2

,
2

,
2

.
2


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Część I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do: części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania:

,
2

,
2

,
2

.
2

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 95
Cost/Price
Criteria: Gwarancja
Weighting: 3
Cost/Price
Criteria: Termin
Weighting: 2Description: Item/Lot 2
Title:

Część II

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do: części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania:

,
2

,
2

,
2

.
2

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 95
Cost/Price
Criteria: Gwarancja
Weighting: 3
Cost/Price
Criteria: Termin
Weighting: 2Description: Item/Lot 3
Title:

Część III

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do: części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania:

,
2

,
2

,
2

.
2

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 95
Cost/Price
Criteria: Gwarancja
Weighting: 3
Cost/Price
Criteria: Termin
Weighting: 2Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 241-590432

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Część III: budynki B5 i B6.
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45211340; Multi-dwelling buildings construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions