Poland-Ciechanów: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Ciechanów: Construction work
OJEU (High Value) 071656-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Tysiąclecia 18
Town: Ciechanów
Postal code: 06-400
Country: PL
Telephone: +48 236724414
E-mail: g.dabrowski@pecciechanow.pl
Fax: +48 236722160
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.pecciechanow
I.4) Type of the contracting authority:
zamawiający sektorowy
I.5.2) Other activity -
produkcja energii cieplnej i elektrycznej

Section II: Object of Contract


Title:

Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe

Reference number: 23/2019

II.1.4) Short description

— budowa kompletnych elektrociepłowni wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowych obiektów, w tym drogami komunikacyjnymi i ewentualną przebudową istniejących szlaków komunikacyjnych, placów lub obiektów i instalacji, wyprowadzenie mocy elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA. zgodnie z uzyskanymi warunkami,

— podłączenie elektrociepłowni do miejskiej sieci ciepłowniczej zgodnie z pkt 2.2 PFU,

— serwis elektrociepłowni przez okres gwarancji, tj. 40 000 mth (okres 5 lat od odbioru końcowego).


15952585.00
16115195.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL922
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, dostawa urządzeń oraz wykonanie 2 kompletnych elektrociepłowni, w 2 lokalizacjach na terenie Ciechanowa:

— na działce nr 1936/8, obręb Podzamcze o mocy 1 000 KWe,

— na działce nr 105/3, obręb Niechodzin-Bielin o mocy 1 860 KWe (+7 %, nie więcej niż 2 MWe).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 229-561144

Title:

Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródeł kogeneracyjnych na paliwo gazowe o mocy 1 MWe i 1,86 MWe


2020-01-31

1
Official name: Eneria Sp. z o.o.
National registration number: 0000044071
Postal address: ul. Modlińska 11, Izabelin-Dziekanówek
Town: Łomianki
Postal code: 05-092
Country: PL
NUTS code: PL7
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 15952585.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions