Sweden-Borlänge: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Sweden-Borlänge: Construction work
OJEU (High Value) 071661-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Trafikverket
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Trafikverket
National registration number: 202100-6297
Postal address: Rödavägen 1
Town: Borlänge
Postal code: 781 89
Country: SE
Contact person: Annie Persson
Telephone: +46 101230819
E-mail: annie.a.persson@trafikverket.se
NUTS code: SE
Main address (URL): http://www.trafikverket.se
Address of the buyer profile (URL): https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

För utförande av Värmebeläggningsarbeten region Mitt, W, X, Y och Z-län

Reference number: 225330

II.1.4) Short description

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas-, Gävleborgs-, Västernorrlands- och Jämtlands län.

Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser enligt mängdförteckning.

Total Value:
SEK 121500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

För utförande av Värmebeläggningsarbeten region Mitt, W, X, Y och Z-län

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SE322
NUTS code: SE321
NUTS code: SE313
NUTS code: SE312
II.1.4) Short description

Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas-, Gävleborgs-, Västernorrlands- och Jämtlands län.

Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser enligt mängdförteckning.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Se handling 1.2Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 225-550889

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

För utförande av Värmebeläggningsarbeten region Mitt


2020-01-17

5
5
Official name: NCC Industry AB
National registration number: 556302-3307
Postal address: Box 96
Town: Karlstad
Postal code: 652 21
Country: SE
Telephone: +46 703484785
E-mail: patrik.hjalmarson@ncc.se
NUTS code: SE311
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
SEK 38500000.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 1
Title:

För utförande av Värmebeläggningsarbeten region Mitt


2020-01-17

5
5
Official name: Skanska Industrial Solutions AB
National registration number: 556793-1638
Postal address: Warfvinges väg 25
Town: Stockholm
Postal code: 112 74
Country: SE
Telephone: +46 104480177
E-mail: daniel.bergstrom@skanska.se
NUTS code: SE11
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
SEK 83000000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten i Falun
Postal address: Box 45
Town: Falun
Postal code: 791 21
Country: SE
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions