Poland-Katowice: Chemical reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Chemical reagents
OJEU (High Value) 071878-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-26 08:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
National registration number: 000289035
Postal address: ul. Poniatowskiego 15
Town: Katowice
Postal code: 40-055
Country: PL
Contact person: Jarosław Jeziorski
Telephone: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
NUTS code: PL22
Main address (URL): www.sum.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): www.sum.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sum.eB2B.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://sum.eB2B.com.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa odczynników chemicznych i diagnostycznych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Reference number: RZP/PN/92/1/19/20

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia podzielono:

— pakiet nr 1 – odczynniki do wykrywania genotypów HPV,

— pakiet nr 2 – odczynniki chemiczne II,

— pakiet nr 3 – odczynniki chemiczne III lub równoważne,

— pakiet nr 4 – odczynniki chemiczne IV lub równoważne,

— pakiet nr 5 – odczynniki chemiczne do automatycznego analizatora hematologicznego Sysmex,

— pakiet nr 6 – odczynniki chemiczne do izolacji RNA lub równoważne,

— pakiet nr 7 – odczynniki chemiczne do wykonywania oznaczeń w analizatorze genetycznym A3 3130XL,

— pakiet nr 8 – odczynniki chemiczne do cytometru obrazowego Nucleocounter NC3000 producenta Chemometec.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Odczynniki do wykrywania genotypów HPV

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników do wykrywania genotypów HPV. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 2
Title:

Odczynniki chemiczne II

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych II. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 3
Title:

Odczynniki chemiczne III

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych III. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 4
Title:

Odczynniki chemiczne IV lub równoważne

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych IV lub równoważnych. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.4 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 5
Title:

Odczynniki chemiczne do automatycznego analizatora hematologicznego Sysmex

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do automatycznego analizatora hematologicznego Sysmex. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 6
Title:

Odczynniki chemiczne do izolacji RNA lub równoważne

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do izolacji RNA lub równoważnych. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.6 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 7
Title:

Odczynniki chemiczne do wykonywania oznaczeń w analizatorze genetycznym A3 3130XL

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do wykonywania oznaczeń w analizatorze genetycznym A3 3130XL. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.7 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Description: Item/Lot 8
Title:

Odczynniki chemiczne do cytometru obrazowego Nucleocounter NC3000 producenta Chemometec

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jednostki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do cytometru obrazowego Nucleocounter NC3000 producenta Chemometec. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2.8 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: termin realizacji dostawy
Weighting: 30

Criteria: termin rozpatrzenia reklamacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wg potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień składanych pocztą elektroniczną w terminie do 30 dni kalendarzowych zgodnie z zapisami SIWZ. Dostawa sukcesywna przez okres 12 miesięcy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 055-126189
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-26
IV.02.02) Local time 08:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-26
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie za pośrednictwem platformy zakupowej (https://sum.eB2B.com.pl). Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, 40-015 Katowice, POLSKA – Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 409, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 40-055 Katowice, ul. Poniatowskiego 15, pok. 411, IV piętro, POLSKA.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o przesłanki wynikające z art. 24 ust. 5 Pzp.

3. Wraz z ofertą należy złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia na druku JEDZ. Informacje zawarte w JEDZ stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem https://sum.eb2b.com.pl/open-auctions.html, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: kwestie składania dokumentów przez tych Wykonawców reguluje 7 i § 8 rozporządzenia o dokumentach.

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej eB2B (zwanej dalej: platformą zakupową) dostępnej pod adresem: https://sum.eB2B.com.pl.

7. Zamawiający informuje, że platforma jest kompatybilna ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu podpisania oferty oraz oświadczeń i dokumentów składanych w postępowaniu. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

8. Uwaga: szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń składanych przez Wykonawców znajdują się w SIWZ.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej w cz. XII pkt 1 SIWZ – wymagania dotyczące wadium.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy). Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

1. Terminy wnoszenia odwołań: odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

— nie zawiera braków formalnych,

— uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r.– Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33696300; Chemical reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions