Poland-Gdansk: Cardiac valve

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gdansk: Cardiac valve
OJEU (High Value) 071965-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-27 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
Postal code: 80-952
Country: PL
Contact person: Emilia Białko
Telephone: +48 583492238
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
Fax: +48 583492074
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.uck.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Dział Zamówień Publicznych UCK
Postal address: ul. Dębinki 7
Town: Gdańsk
Postal code: 80-952
Country: PL
Contact person: Emilia Białko
E-mail: ebialko@uck.gda.pl
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.uck.pl
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa zastawek typu Tavi dla UCK

Reference number: 31/PN/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zastawek typu Tavi dla UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4170100.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL634
II.1.4) Short description

Wielkość i opis określony w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 4170100.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 dostawy wyrobów medycznych o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż 834 020,00 PLN.

Warunek zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie wypełnionej części IV: Kryteria kwalifikacji poprzez złożenie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji w pkt α (alfa) w JEDZ.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zwiększenie przez decyzję NFZ procedury implantacji małoinwazyjnej Tavi dla pacjentów Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej – niezbędne dla realizacji kontraktu


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-27
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-27
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

https://portal.smartpzp.pl/uck.gdansk


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy działu VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.)


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33182220; Cardiac valve;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions