Poland-Warsaw: Orthopaedic implants

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Orthopaedic implants
OJEU (High Value) 072120-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: al. Solidarności 67
Town: Warszawa
Postal code: 03-401
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpitalpraski.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.szpitalpraski.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa implantów ortopedycznych – depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie

Reference number: ZP/44/IMPLANTY ORTOPEDYCZNE/2019/UE

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych - depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania formalno-prawne stawiane Wykonawcom zostały opisane i przedstawione w SIWZ i jego załącznikach.

Total Value:
PLN 444158.91

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

System endoprotez stawu kolanowego – rewizyjnych i zawiasowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych – depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania formalno-prawne stawiane Wykonawcom zostały opisane i przedstawione w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 1 300,00 PLN.


Description: Item/Lot 2
Title:

Membrana do chirurgii artroskopwej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych - depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania formalno-prawne stawiane Wykonawcom zostały opisane i przedstawione w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 3 600,00 PLN.


Description: Item/Lot 3
Title:

Kotwice i implanty do rekonstrukcji tkanek miękkich

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych - depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania formalno-prawne stawiane Wykonawcom zostały opisane i przedstawione w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 PLN.


Description: Item/Lot 4
Title:

Implanty do chirurgii kręgosłupa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych – depozyt do Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie w podziale na 4 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i wymagania formalno-prawne stawiane Wykonawcom zostały opisane i przedstawione w SIWZ i jego załącznikach.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający wymagał wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 zachodziła pilna potrzeba ze względu na charakter pracy podmiotu i braku tego typu asortymentu.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 170-414903

II.2.1) Lot No: 1
Title:

System endoprotez stawu kolanowego – rewizyjnych i zawiasowych


2019-10-15

1
1
1
Official name: Zimmer Biomet Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Płowiecka 75
Town: Warszawa
Postal code: 04-501
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 69156.00
Total Value:
PLN 73224.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Membrana do chirurgii artroskopowej
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Kotwice i implanty do rekonstrukcji tkanek miękkich


2019-10-30

2
1
2
Official name: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Iłżecka 24
Town: Warszawa
Postal code: 02-135
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 141894.56
Total Value:
PLN 114469.20

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Implanty do chirurgii kręgosłupa


2019-10-21

1
1
Official name: Medtronic Poland Sp. z o.o.
Postal address: ul. Polna 11
Town: Warszawa
Postal code: 00-633
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 51775.20
Total Value:
PLN 54432.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33183100; Orthopaedic implants;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions