Poland-Rzeszów: Desks

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Desks
OJEU (High Value) 072133-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Postal address: ul. Dąbrowskiego 30
Town: Rzeszów
Postal code: 35-036
Country: PL
Contact person: Barbara Kopeć, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów, budynek C, pokój nr 22
Telephone: +48 178582199
E-mail: zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl
Fax: +48 178582193
NUTS code: PL82
Main address (URL): www.podkarpacka.policja.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wyposażenia

Reference number: ZP/33/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wyposażenia, tj. mebli biurowych standardowych, mebli biurowych niestandardowych oraz sprzętu agd, mebli tapicerowanych, wyposażenia metalowego, regałów przesuwnych oraz informacji wizualnej wewnętrznej.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie mebli biurowych, zabudowy na wymiar oraz wyposażenia AGD

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 1, obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach (wyszczególnionych w załączniku nr 1A do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) mebli biurowych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie mebli tapicerowanych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 2, obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach (wyszczególnionych w załączniku nr 1B do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia) mebli tapicerowanych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie depozytora na klucze oraz depozytora na broń

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 3, obejmuje dostawę, montaż i ustawienie (we wskazanym, w załączniku nr 1C do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pomieszczeniu) depozytora kluczy i skrytek oraz depozytora na broń.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wyposażenia metalowego

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 4, obejmuje dostawę, montaż i ustawienie (we wskazanych, w załączniku nr 1D do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, pomieszczeniach) mebli metalowych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – Zaprojektowanie ustawienia oraz dpstawa i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) przeznaczonych do pomieszczeń archiwum remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 5, obejmuje sporządzenie projektu ustawienia oraz dostawę z montażem dwustronnych i jednostronnych regałów przesuwnych i stacjonarnych do pomieszczeń archiwum remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie (zgodnie z załącznikiem nr 1E do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Ilość mb półek użytkowych w regałach
Weighting: 30

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 – Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych, piktogramów oraz tablicy informacyjnej w remontowanej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

KMP Krosno, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia, w zakresie zadania nr 6, obejmuje dostawę i montaż informacji wizualnej (tabliczki przydrzwiowe, piktogramy oraz tablice informacyjne)

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena
Weighting: 60

Criteria: Okres gwarancji na zaoferowany asortyment
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-512696

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie mebli biurowych, zabudowy na wymiar oraz wyposażenia AGD
Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie mebli tapicerowanych
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 – Dostawa i montaż w pomieszczeniach biurowych remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie wyposażenia metalowego
Contract No:
5
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Zadanie nr 5 – Zaprojektowanie ustawienia oraz dostawa i montaż regałów jezdnych (przesuwnych) przeznaczonych do pomieszczeń archiwum remontowanej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Contract No:
6
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Zadanie nr 6 – Dostawa i montaż tabliczek przydrzwiowych, piktogramów oraz tablicy informacyjnej w remontowanej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Krośnie
Section V: Complementary information


Additional information:

W sekcji V.1 dla zadanie 2, 4, 5, 6 wskazano, że nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone. Nie było możliwości dokonania innego wyboru. Jednakże prawidłowa podstawa unieważnienia to: art. 93 ust. 1 pkt 4.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
39121100; 39121200; 39130000; 39156000; 39700000; 39112000; 39111100; 44421721; 44421000; 39132100; 39131100; 19520000; Desks; Tables; Office furniture; Lounge and reception-area furniture; Domestic appliances; Chairs; Swivel seats; Safe-deposit boxes; Armoured or reinforced safes, strongboxes and doors; Filing cabinets; Archive shelving; Plastic products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions