Romania-Bucharest: Food, beverages, tobacco and related products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Bucharest: Food, beverages, tobacco and related products
OJEU (High Value) 072149-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Academia de Studii Economice București
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Academia de Studii Economice București
National registration number: 4433775
Postal address: Piața Romană nr. 6
Town: Bucureşti
Postal code: 010374
Country: RO
Contact person: Cristina Niculie
Telephone: +40 213191900
E-mail: achizitiipublice@ase.ro
Fax: +40 213191966
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.ase.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority:
Instituție de învățământ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare alimente – produse de patiserie și cofetărie

Reference number: 4433775_2019_PAAPD1064826

II.1.4) Short description

Obiectul acordului-cadru îl reprezintă furnizarea de „Alimente – produse de patiserie și cofetarie” pentru aprovizionarea cantinei-restaurant Moxa si a cantinei-restaurant Cihoschi. Prin intermediul cantinei – restaurant Moxa Cihoschi si autoritatea contractanta oferă studenților săi, cat si personalului ce își desfășoară activitatea in cadrul instituției, posibilitatea de a avea acces Ia o masa diversificata, sănătoasă, cat si avantajoasa din punct de vedere al prețului. Astfel, pentru a putea îndeplini aspectele mai sus menționate, autoritatea contractanta trebuie sa beneficieze de un flux continuu de funcționare si anume, de 10 luni pe an, fapt ce generează necesitatea aprovizionării permanente cu alimente de pe piața produselor alimentare.

Având in vedere dispozițiile legale aplicabile in raport de necesitățile autorității contractante, de valoarea estimata si de intenția de atribuire a unui acord-cadru pentru o durata de 2 ani pentru a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Total Value:
RON 680302.30

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Bucuresti.

II.1.4) Short description

Obiectul acordului-cadru îl reprezintă furnizarea de „Alimente – produse de patiserie și cofetarie” pentru aprovizionarea cantinei-restaurant Moxa si a cantinei – restaurant Cihoschi. Prin intermediul cantinelor-restaurant Moxa si Cihoschi, autoritatea contractanta oferă studenților săi, cat si personalului ce își desfășoară activitatea in cadrul instituției, posibilitatea de a avea acces Ia o masa diversificata, sănătoasă, cat si avantajoasa din punct de vedere al prețului. Astfel, pentru a putea îndeplini aspectele mai sus menționate, autoritatea contractanta trebuie sa beneficieze de un flux continuu de funcționare si anume, de 10 luni pe an, fapt ce generează necesitatea aprovizionării permanente cu alimente de pe piața produselor alimentare.

Având in vedere dispozițiile legale aplicabile in raport de necesitățile autorității contractante, de valoarea estimata si de intenția de atribuire a unui acord-cadru pentru o durata de 4 ani pentru atribuirea contractului de furnizare alimente, procedura aplicabila este licitația deschisa.

Cantitatea minima estimata a acordului-cadru este specificata in caietului de sarcini.

Cantitatea maxima estimata a acordului-cadru este specificata in caietului de sarcini.

Valoare minima estimata a acordului-cadru = 316 000,00 RON fără TVA.

Valoare maxima estimata a acordului-cadru = 472 320,00 RON fără TVA.

Cantitatea minima estimata a unui singur contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit este specificata in caietului de sarcini.

Cantitatea maxima estimata a unui singur contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit este specificata in caietului de sarcini.

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 158 000,00 RON fără TVA.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a fi atribuit = 236 160,00 RON fără TVA.

Furnizarea produselor se va finaliza prin încheierea unui acord-cadru cu max. 3 operatori economici, cu o perioada de 24 luni.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Garanție/valabilitate produs
Weighting: 5

Criteria: Durata de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 85Additional information:

Venituri proprii ale Academiei de Studii Economice din Bucuresti, altele decat proiectele de cercetare dezvoltare si proiecte finantate din fonduri structurale.

Procentul minim de lucrări/servicii care urmează sa fie atribuite de concesionar unor terți (după caz).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 190-461470

Contract No:
32
Title:

Contract alimente – produse de patiserie și cofetărie


2020-01-15

2
2
0
0
2
Official name: A&A Exprodcom
National registration number: 4732904
Postal address: Str. Mehadiei nr. 39A
Town: București
Postal code: 013406
Country: RO
Telephone: +40 212202530
E-mail: office@casa-antonie.ro
Fax: +40 212202510
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
RON 680302.30

Contract No:
31
Title:

Acord-cadru de furnizare alimente – produse de patiserie și cofetărie


2020-01-15

2
2
0
0
2
Official name: A&A Exprodcom
National registration number: 4732904
Postal address: Str. Mehadiei nr. 39A
Town: București
Postal code: 013406
Country: RO
Telephone: +40 212202530
E-mail: office@casa-antonie.ro
Fax: +40 212202510
NUTS code: RO321
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 472320

466065.50
466065.50

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Academia de Studii Economice din București – Direcția juridică și contencios administrativ
Postal address: Piața Romană nr. 6, sectorul 1, imobilul „Pavilion Administrativ” al Academiei de Studii Economice din Bucuresti – Str. Stanislav Cihoschi nr. 5, sectorul 1, etajul 1, camera 5104
Town: București
Postal code: 010374
Country: RO
Telephone: +40 213191900
E-mail: elena.gaman@ase.ro
URL: www.ase.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
15000000; 15812000; Food, beverages, tobacco and related products; Pastry goods and cakes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions