Slovakia-Nová Dubnica: CNC lathe

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Nová Dubnica: CNC lathe
OJEU (High Value) 072162-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority PK - cncservis s.r.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PK - cncservis s.r.o.
National registration number: 50309692
Postal address: Svätoplukova 639/11
Town: Nová Dubnica
Postal code: 018 51
Country: SK
Contact person: Ing. Richard Urbanovič
Telephone: +421 42907924280
E-mail: richard.minedu1407@gmail.com
NUTS code: SK022
Main address (URL): http://www.uvo.gov.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk
I.4) Type of the contracting authority:
osoba podľa §8

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Inovácie v spoločnosti PK – cncservis s.r.o.

Reference number: 1_2020/UR_II

II.1.4) Short description

Hlavným cieľom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného majetku, prostredníctvom ktorého dôjde v spoločnosti PK- cncservis s.r.o. k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita Začatie a rozvoj podnikania MSP. V rámci hlavnej aktivity sa obstará inovatívne zariadenie/technológia CNC stroj vyrobený na zákazku s riadiacim systémom a programovaním umožňujúcim parametrické 3D, objemové i plošné obrábanie vrátane špeciálnych vlastností umožňujúcich obrábanie kovov. Prostredníctvom tohto zariadenia bude naša spoločnosť vyrábať výrobky na zákazky, ktoré v súčasnosti nevyrábame v našej spoločnosti. Budeme schopní vyrábať nové a podstatne inovované výrobky a poskytovať služby, pri ktorých dôjde k zmene podstatných funkcií produktu služieb, pričom sa však nezmení jeho konštrukčná koncepcia. Prostredníctvom CNC stroja dosiahneme zníženie nákladov na výrobu výrobkov,zníženie spotreby energie, ochranu ľudského zdravia, priaznivý vplyv na životné prostredie, zvýšenie efektívnosti, presnosti a kvalitatívnych parametrov vyrábaných produktov a poskytovania služieb. Ich vzájomným prepojením dosiahneme inováciu stredného stupňa.

Total Value:
EUR 319990.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK022
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ilava

II.1.4) Short description

Hlavným cieľom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného majetku, prostredníctvom ktorého dôjde v spoločnosti PK- cncservis s.r.o. k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita Začatie a rozvoj podnikania MSP. V rámci hlavnej aktivity sa obstará inovatívne zariadenie/technológia CNC stroj vyrobený na zákazku s riadiacim systémom a programovaním umožňujúcim parametrické 3D, objemové i plošné obrábanie vrátane špeciálnych vlastností umožňujúcich obrábanie kovov. Prostredníctvom tohto zariadenia bude naša spoločnosť vyrábať výrobky na zákazky, ktoré v súčasnosti nevyrábame v našej spoločnosti. Budeme schopní vyrábať nové a podstatne inovované výrobky a poskytovať služby, pri ktorých dôjde k zmene podstatných funkcií produktu služieb, pričom sa však nezmení jeho konštrukčná koncepcia. Prostredníctvom CNC stroja dosiahneme zníženie nákladov na výrobu výrobkov,zníženie spotreby energie, ochranu ľudského zdravia, priaznivý vplyv na životné prostredie, zvýšenie efektívnosti, presnosti a kvalitatívnych parametrov vyrábaných produktov a poskytovania služieb. Ich vzájomným prepojením dosiahneme inováciu stredného stupňa.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

OP výskum a inovácie


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 061-134334


Contract No:
1
Title:

Inovácie v spoločnosti PK cncservis s.r.o.


2020-02-06

3
3
0
0
3
Official name: Simply Advice s.r.o.
National registration number: 51467097
Postal address: Gorkého 3
Town: Bratislava-Staré Mesto
Postal code: 811 02
Country: SK
NUTS code: SK0
URL: http://www.simplyadvice.sk
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 330269.80
Total Value:
EUR 319990.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Vzhľadom na podmienky uvedené v súťažných podkladoch sa jedná o obstarávanie inovácií.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
42621100; 42620000; CNC lathe; Lathes, boring and milling machine tools;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions