Slovakia-Prešov: Diagnostic ultrasound devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Prešov: Diagnostic ultrasound devices
OJEU (High Value) 072163-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
National registration number: 00610577
Postal address: Hollého 14
Town: Prešov
Postal code: 081 81
Country: SK
Contact person: Ing. Katarína Kupcová
Telephone: +421 517011283
E-mail: kupcova@fnsppresov.sk
Fax: +421 517722247
NUTS code: SK041
Main address (URL): http://www.fnsppresov.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1369
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Ultrasonografický prístroj

Reference number: 63/2020/VO

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie ultrasonografického prístroja pre potreby Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Total Value:
EUR 54833.33

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK041
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, Prešov, SLOVENSKO, Oddelenie vnútorného lekárstva a geriatrie.

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodanie ultrasonografického prístroja pre potreby Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného zdravotníckeho personálu a zabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 140-344209


2020-02-07

3
3
3
Official name: Wega - MS spol. s r.o.
National registration number: 30998328
Postal address: Pálenická 1/601
Town: Moravany nad Váhom
Postal code: 922 21
Country: SK
Telephone: +421 7747242
E-mail: wega-ms@wega-ms.sk
NUTS code: SK041
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 55050.00
Total Value:
EUR 54833.33

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33124120; 51410000; 60000000; Diagnostic ultrasound devices; Installation services of medical equipment; Transport services (excl. Waste transport);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions