Slovakia-Bratislava: Catheters

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Bratislava: Catheters
OJEU (High Value) 072164-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
National registration number: 35971126
Postal address: Pod Krásnou hôrkou 1
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Postal code: 833 48
Country: SK
Contact person: Elena Lukáčová
Telephone: +421 232321829
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
NUTS code: SK
Main address (URL): http://www.nusch.sk
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

Reference number: 2019_0008

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu.

Total Value:
EUR 1843870.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 01
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu najmä so zreteľom na uzatváracie systémey po punkcii a.femorális, vstrebateľné.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 02
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu najmä so zreteľom na uzatváracie systémy po punkcii a.femorális, vstrebateľné, obsahujúce kolagén.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 03
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu najmä so zreteľom na uzatváracie systémy po punkcii a.femorális vhodné na uzávery po použití závadzačov od 5F-8F veľkosti na princípe nevstrebateľných stehov.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 4
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 04
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu najmä so zreteľom na uzatváracie systémy po punkcii a.femorális na mechanickom princípe, nevstrebateľné, bez obsahu kolagénu, umožňujúce okamžitú opakovanú punkciu v mieste predchádzajúcej punkcie.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 5
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 05
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a rádiológiu najmä so zreteľom na uzatváracie zariadenie určené na hemostázu tepnových punkčných prístupov vhodné na uzávery po použití závadzačov 5F, 6F alebo 7F.

Zariadenie uzatvára tepnový katetrizačný prístup cez štandardné zavádzacie púzdro, prostredníctvom extravaskulárneho a vo vode rozpustného syntetického tmelu, aplikovaného s podporou špeciálneho balónikového katétra, ktorý je súčasťou uzatváracieho zariadenia. Uzatvárací tmel je vyrobený z polyetylénglykolu (PEG), ktorý sa rozpína pri kontakte s podkožnými tekutinami za účelom následného upchatia arteriotómie. Tmel sa v tele vstrebá do 30 dní. Súčasťou uzatváracieho zariadenia je aj uzamykateľná injekčná striekačka 10 ml, ktorá sa používa na nafúknutie a vyfúknutie balónika.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 6
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii

II.2.1) Lot No: 06
NUTS code: SK01
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň.

II.1.4) Short description

Uzatvárací systém na uzatváranie katetrizačného prístupu femorálnej artérie, indikovaný po použití pošvičiek s priemerom do 24 F.(napr po transkatétrovej implantácii aortálnej chlopne, perkutánnej implantácie podporných komorových systémov (PVAD, ECMO) a endovaskulárnych výkonov EVAR/TEVAR. 14F systém je indikovaný po použití pošvičiek veľkosti 10 14 F (maximálny vonkajší priemer/profil 18 F), a systém 18 F indikovaný na uzavretie po použití pošvičiek veľkosti 15 18 F (maximálny vonkajší priemer/profil 25 F).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 171-417006

Contract No:
Kúpna zmluva č. 01_2020
II.2.1) Lot No: 01
Title:

Sety na uzatváranie artérií po piunkcii


2020-01-22

2
0
0
0
2
Official name: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
National registration number: 35757329
Postal address: Donská 61
Town: Bratislava
Postal code: 841 06
Country: SK
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 522000.00
Total Value:
EUR 522000.00

Contract No:
Kúpna zmluva č. 02_2020
II.2.1) Lot No: 02
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii


2020-01-22

2
0
0
0
2
Official name: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.
National registration number: 35757329
Postal address: Donská 61
Town: Bratislava
Postal code: 841 06
Country: SK
E-mail: obstaravanie@operativa.sk
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 536500.00
Total Value:
EUR 536130.00

Contract No:
Kúpnaa zmluva č. 03_2020
II.2.1) Lot No: 03
Title:

Sety na uztváranie artérií po punkcii


2020-01-29

1
0
0
0
1
Official name: Meditrade spol. s r. o.
National registration number: 17312001
Postal address: Levočská 1/2101
Town: Bratislava
Postal code: 851 01
Country: SK
E-mail: obchod@meditrade.sk
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 274091.00
Total Value:
EUR 274091.00

Contract No:
Kúpna zmluva č. 04_2020
II.2.1) Lot No: 04
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii


2020-01-29

1
0
0
0
1
Official name: Meditrade spol. s r. o.
National registration number: 17312001
Postal address: Levočská 1/2101
Town: Bratislava
Postal code: 851 01
Country: SK
E-mail: obchod@meditrade.sk
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 256649.00
Total Value:
EUR 256649.00
Contract No:
Kúpna zmluva č. 05_2020
II.2.1) Lot No: 06
Title:

Sety na uzatváranie artérií po punkcii


2020-02-04

1
0
0
0
1
Official name: Biomedica Slovakia, s.r.o.
National registration number: 35849258
Postal address: Drobného 27
Town: Bratislava
Postal code: 841 01
Country: SK
E-mail: Maria.Bizonova@bmgrp.sk
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 283332.00
Total Value:
EUR 255000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33141200; 33141240; 33141000; Catheters; Catheter accessories; Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions