Slovakia-Veľké Zálužie: Miscellaneous special-purpose machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Veľké Zálužie: Miscellaneous special-purpose machinery
OJEU (High Value) 072166-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Obec Veľké Zálužie
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Obec Veľké Zálužie
National registration number: 00308595
Postal address: Veľké Zálužie 955
Town: Veľké Zálužie
Postal code: 951 35
Country: SK
Contact person: Milan Bíro
Telephone: +421 376592295
E-mail: ou@velkezaluzie.sk
NUTS code: SK023
Main address (URL): http://www.velkezaluzie.sk
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Veľké Zálužie

Reference number: OPKZP_VO_STROJE_VELKE_ZALUZIE

II.1.4) Short description

Predmet zákazky sa člení na časti:

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom

Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu

Logický celok č. 3 Závesné kontajnery

Total Value:
EUR 342840.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK023
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obec Veľké Zálužie

II.1.4) Short description

Predmetom obstarávania sú nasledujúce komunálne stroje a zariadenia:

1) Kolesový traktor - 1 ks

2) Čelný nakladač - 1 ks

3) Náves jednoosový trojstranný sklápač - 1 ks

4) Štiepkovač drevnej hmoty - 1 ks

5) Ramenový nakladač reťazový na podvozku - 1 ks

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP310010P983


Additional information:

Realizáciu zákazky má obec záujem spolufinancovať zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia - 33. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

(OPKZPPO1-SC111-2017-33).


Description: Item/Lot 2
Title:

Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SK023
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obec Veľké Zálužie

II.1.4) Short description

Predmetom obstarávania sú nasledujúce komunálne stroje a zariadenia:

1) Šmykom riadený nakladač 1 ks

2) Drvič stavebného odpadu 1 ks

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP310010P983


Additional information:

Realizáciu zákazky má obec záujem spolufinancovať zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia - 33. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

(OPKZPPO1-SC111-2017-33).


Description: Item/Lot 3
Title:

Logický celok č. 3 Závesné kontajnery

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: SK023
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obec Veľké Zálužie

II.1.4) Short description

Predmetom obstarávania sú nasledujúce komunálne stroje a zariadenia:

1) Závesné kontajnery 6 ks

Podrobná technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP310010P983


Additional information:

Realizáciu zákazky má obec záujem spolufinancovať zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia - 33. výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch

(OPKZPPO1-SC111-2017-33).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 014-028052

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Logický celok č. 1 Traktor s príslušenstvom


2020-02-07

3
3
0
0
0
Official name: Agrobor, s. r. o.
National registration number: 47428171
Postal address: Kpt. Jaroša 6
Town: Tvrdošovce
Postal code: 941 10
Country: SK
E-mail: agrobor@gmail.com
NUTS code: SK023
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 205870.00
Total Value:
EUR 207900.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Logický celok č. 2 Manipulácia a spracovanie stavebného odpadu


2020-02-07

3
3
0
0
0
Official name: Agrobor, s. r. o.
National registration number: 47428171
Postal address: Kpt. Jaroša 6
Town: Tvrdošovce
Postal code: 941 10
Country: SK
E-mail: agrobor@gmail.com
NUTS code: SK023
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 126683.33
Total Value:
EUR 126600.00

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Logický celok č. 3 Závesné kontajnery


2020-02-07

6
6
0
0
0
Official name: Elkoplast Slovakia s.r.o.
National registration number: 36851264
Postal address: Partizánska 493/80
Town: Trenčianske Teplice
Postal code: 914 51
Country: SK
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
NUTS code: SK022
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 15460.00
Total Value:
EUR 8340.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
42990000; 16700000; 34223100; 34144710; 43250000; 43414000; 42418000; 34928480; Miscellaneous special-purpose machinery; Tractors; Semi-trailers; Wheeled loaders; Front-end shovel loaders; Grinding machines; Lifting, handling, loading or unloading machinery; Waste and rubbish containers and bins;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions