Poland-Radzyń Podlaski: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Radzyń Podlaski: Medical equipments
OJEU (High Value) 072194-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
Postal address: ul. Wisznicka 111
Town: Radzyń Podlaski
Postal code: 21-300
Country: PL
Contact person: Sekcja Zamówień Publicznych Ewa Izdebska, Wojciech Kowalczyk
Telephone: +48 834132387
E-mail: przetargi@spzozrp.pl
Fax: +48 834132387
NUTS code: PL814
Main address (URL): www.spzozrp.pl
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu medycznego wraz z remontem pomieszczeń poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Reference number: 9/2019/PN

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego wraz z remontem pomieszczeń Poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

Procedura zawiera 4 zadania.

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Chirurgicznej.

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ortopedycznej.

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.

Zadanie nr 4 – Remont pomieszczeń Poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Chirurgicznej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Chirurgicznej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ortopedycznej

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ortopedycznej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 20

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 20

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Remont pomieszczeń Poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, POLSKA.

II.1.4) Short description

Zadanie nr 4 – Remont pomieszczeń Poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gwarancja
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.13.01.00-06-0045/17-00 Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, OSI Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 074-174701

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Chirurgicznej
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu medycznego do Poradni Ortopedycznej
Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu medycznego do Pracowni Endoskopowej
Contract No:
4
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Zadanie nr 4 – Remont pomieszczeń Poradni Ortopedycznej i Chirurgicznej
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w SPZOZ w Radzyniu Podlaskim” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; 45000000; Medical equipments; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions