Sweden-VÄXJÖ: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Sweden-VÄXJÖ: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 072319-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Växjö kommun
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Växjö kommun
National registration number: 212000-0662
Postal address: Box 1222
Town: VÄXJÖ
Postal code: 351 12
Country: SE
Contact person: Ellen Bringevik
E-mail: ellen.bringevik@vaxjo.se
NUTS code: SE212
Main address (URL): http://www.vaxjo.se
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Klienthårdvara och tjänster

Reference number: KS 2019-00353

II.1.4) Short description

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av en återförsäljare av datorer, pekplattor, skärmar, kringutrustning och tillbehör samt produktnära tjänster och den logistiska hanteringen av samtliga produkter i denna upphandling.

Total Value:
SEK 210000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE212
II.1.4) Short description

Upphandlingen avser upphandlande myndigheters behov av en återförsäljare av datorer, pekplattor, skärmar, kringutrustning och tillbehör samt produktnära tjänster och den logistiska hanteringen av samtliga produkter i denna upphandling.

Kompletterande information

Upphandlingsdokument hämtas hem från Växjö kommuns webbplats under adress:

www.vaxjo.se/upphandling eller via www.opic.com. Eventuella förtydliganden och kompletteringar för annonserad upphandling kommer att införas löpande på denna webbplats. Ni anger er e-postadress för att erhålla automatisk uppdatering av de eventuella förändringar som gäller efterfrågad upphandling. OBSERVERA! Om ni erhållit underlag på annat sätt, så måste ni själva bevaka eventuella förändringar på www.vaxjo.se/upphandling. Kontakta ansvarig upphandlare om ni önskar underlag utan att ange e-postadress. Frågor med anledning av upphandlingen kan under anbudstiden ställas i första hand med hjälp av funktionen "frågor och svar" i TendSign men kan även skickas via e-post till ellen.bringevik@vaxjo.se

För att upphandlande myndigheter ska kunna ge kvalitativa svar på inkomna frågor ska frågor inkomma till upphandlande myndighet senast 10 december. Förtydliganden och/eller svar på inlämnade frågor kommer att lämnas senast sex (6) dagar före sista anbudsdag.

Endast publicerade skriftliga svar och förtydliganden lämnade av upphandlande myndighet är att se som giltiga förtydliganden av upphandlingsdokumentet. Det åligger anbudsgivaren att tillse att denne tar del av informationsmeddelande, förtydliganden etc som publiceras via upphandlingsverktyget TendSign.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 225-551278


2020-01-28

3
Official name: Lin Education AB
National registration number: 556746-4440
Postal address: Anders Carlsson gata 9
Town: GÖTEBORG
Postal code: 417 55
Country: SE
E-mail: jan-erik.eng@lineducation.se
NUTS code: SE21
URL: http://www.lineducation.se
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
SEK 210000000

Section V: Complementary information


Additional information:

Visma annons: https://opic.com/id/afiilsxorm


Review body:
Official name: Förvaltningsrätten
Town: Växjö
Country: SE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 30230000; 30231000; 30231320; 50310000; 50323000; 51600000; Computer equipment and supplies; Computer-related equipment; Computer screens and consoles; Touch screen monitors; Maintenance and repair of office machinery; Maintenance and repair of computer peripherals; Installation services of computers and office equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions