Poland-Irządze: Consultative engineering and construction services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Irządze: Consultative engineering and construction services
OJEU (High Value) 072838-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Gmina Irządze
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Irządze
Postal address: Irządze 124
Town: Irządze
Postal code: 42-446
Country: PL
Contact person: Czesław Słuszniak
E-mail: admin@irzadze.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://irzadze.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Łazy
Postal address: ul. Tragutta 15
Town: Łazy
Postal code: 42-450
Country: PL
Contact person: Małgorzata Ściślicka, Agnieszka Perkowska
E-mail: mscislicka@lazy.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://www.nowe.lazy.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Poręba
Postal address: ul. Dworcowa 1
Town: Poręba
Postal code: 42-480
Country: PL
Contact person: Karolina Ostrowska, Paulina Łazarczyk
E-mail: funduszeue@umporeba.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://www.um.poreba.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Szczekociny
Postal address: ul. Senatorska 2
Town: Szczekociny
Postal code: 42-445
Country: PL
Contact person: Katarzyna Kozłowska, Małgorzata Derda
E-mail: inwestycje@szczekociny.pl
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://www.szczekociny.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Zawiercie
Postal address: ul. Leśna 2
Town: Zawiercie
Postal code: 42-400
Country: PL
Contact person: Anna Siejka, Jarosław Felczuk
E-mail: j.felczuk@zawiercie.eu
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://www.zawiercie.pl/
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sosnowiec
Postal address: al. Zwycięstwa 20
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
Contact person: Magdalena Wyględacz
Telephone: +48 322960835
E-mail: m.wygledacz@um.sosnowiec.pl
Fax: +48 322960581
NUTS code: PL22B
Main address (URL): http://www.um.sosnowiec.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zarządzanie projektem, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim

Reference number: WZP.271.1.135.2019.MW

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektem, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zdania pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” współfinansowanego z EFRR w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020, zwanego dalej – RPO WSL 2014–2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne Źródła Energii (pełna nazwa zamówienia).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Część nr I zamówienia obejmuje zarządzanie projektem objętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż 1 068 instalacji solarnych, 2 034 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 692 z pompą ciepła powietrzną oraz 162 instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet w ramach programu „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie” [dalej: „Postępowanie na wykonawstwo”].

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanegodalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3Odnawialne Źródła Energii.


Additional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto (waga – 60 %);

2. doświadczenie kluczowego personelu (waga – 40 %).


Description: Item/Lot 2
II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Część nr II zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację obowiązków inżyniera kontraktu w zakresie odnoszącym się do części nr I zamówienia objętej postępowaniem na wykonawstwo.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanegodalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3Odnawialne Źródła Energii.


Additional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto (waga – 60 %);

2. doświadczenie kluczowego personelu (waga – 40 %).


Description: Item/Lot 3
II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Część nr III zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację obowiązków inżyniera kontraktu w zakresie odnoszącym się do części nr II zamówienia objętej postępowaniem na wykonawstwo.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanegodalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3Odnawialne Źródła Energii.


Additional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto (waga – 60 %);

2. doświadczenie kluczowego personelu (waga – 40 %).


Description: Item/Lot 4
II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Część nr IV zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację obowiązków inżyniera kontraktu w zakresie odnoszącym się do części nr III zamówienia objętej postępowaniem na wykonawstwo.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanegodalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3Odnawialne Źródła Energii.


Additional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto (waga – 60 %);

2. doświadczenie kluczowego personelu (waga – 40 %).


Description: Item/Lot 5
II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22B
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sosnowiec

II.1.4) Short description

Część nr V zamówienia obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz realizację obowiązków inżyniera kontraktu w zakresie odnoszącym się do części nr IV zamówienia objętej postępowaniem na wykonawstwo.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zwanegodalej – RPO WSL 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3Odnawialne Źródła Energii.


Additional information:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria oceny:

1. cena brutto (waga – 60 %);

2. doświadczenie kluczowego personelu (waga – 40 %).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527944

II.2.1) Lot No: 2II.2.1) Lot No: 3II.2.1) Lot No: 4II.2.1) Lot No: 5Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Terminy na składanie odwołań zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71310000; 71247000; 71540000; 71541000; Consultative engineering and construction services; Supervision of building work; Construction management services; Construction project management services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions