Poland-Olesno: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Olesno: Forestry services
OJEU (High Value) 072859-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olesno
National registration number: 150026500
Postal address: ul. Gorzowska 74
Town: Olesno
Postal code: 46-300
Country: PL
Contact person: Magdalena Sabok
Telephone: +48 343582204
E-mail: magdalena.sabok@katowice.lasy.gov.pl
Fax: +48 343582872
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.olesno.katowice.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2020 r.

Reference number: ZG.270.4.2019.MS

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Olesno w okresie 01.03.2020 r. – 31.12.2020 r.

Total Value:
PLN 5014870.55

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Boroszów

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Boroszów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Boroszów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 2
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Radłów

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Radłów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Radłów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 3
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Grodzisko

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Grodzisko

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Grodzisko.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 4
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Leśna

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Leśna

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Leśna.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 5
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Chudoba

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Chudoba

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Chudoba.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 6
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Osiecko

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Osiecko

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Osiecko.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 7
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Szumirad

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Szumirad

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Szumirad.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 8
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Trzebiszyn

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Trzebiszyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Trzebiszyn.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 9
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Radawka

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Radawka

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Radawka.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 10
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Ligota Turawska

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictwa Ligota Turawska

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i selekcji, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiektów turystycznych oraz użytkowania ubocznego, do wykonania na terenie leśnictwa Ligota Turawska.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 11
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Olesno oraz transport sadzonek ze szkółek LP do leśnictw Nadleśnictwa Olesno

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictw Obrębu Olesno oraz leśnictw innych obrębów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej, do wykonania na terenie leśnictw obrębu Olesno oraz transport sadzonek ze szkółek LP do wszystkich leśnictw nadleśnictwa Olesno.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 12
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Zębowice oraz transport słupów do grodzenia upraw z wybranych leśnictw do innych leśnictw

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictw Obrębu Zębowice oraz leśnictw innych obrębów.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej, do wykonania na terenie leśnictw obrębu Zębowice oraz leśnictw innych obrębów.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Description: Item/Lot 13
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Szumirad

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL524
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny leśnictw Obrębu Szumirad

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli, ochrony lasu i ochrony przeciwpożarowej, do wykonania na terenie leśnictw obrębu Szumirad.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Additional information:

Szacunkowa wartość zamówienia uwzględnia zamówienie podstawowe, prawo opcji oraz wartość zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527896

Contract No:
271.14.2020.MS
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Boroszów


2020-02-07

2
2
2
Official name: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHROBOTEK Jacek Stochniałek
National registration number: 532168383
Postal address: Żytniów 240E
Town: Rudniki
Postal code: 46-325
Country: PL
Telephone: +48 530350542
E-mail: jacekstochnialek1969@o2.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 849903.53
Total Value:
PLN 468165.48

Contract No:
271.10.2020.MS
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Radłów


2020-02-10

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Łukasz Sprycha
National registration number: 241629263
Postal address: ul. Lubliniecka 4c
Town: Solarnia
Postal code: 42-700
Country: PL
Telephone: +48 600259685
E-mail: zul.sprycha@wp.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 581543.11
Total Value:
PLN 325089.20

Contract No:
271.11.2020.MS
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Grodzisko


2020-02-10

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Łukasz Sprycha
National registration number: 241629263
Postal address: ul. Lubliniecka 4c
Town: Solarnia
Postal code: 42-700
Country: PL
Telephone: +48 600259685
E-mail: zul.sprycha@wp.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 828450.99
Total Value:
PLN 479184.00

Contract No:
271.13.2020.MS
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Leśna


2020-02-07

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych SALIX Krzysztof Szukała
National registration number: 161577097
Postal address: ul. Kolorowa 17
Town: Radłów
Postal code: 46-331
Country: PL
Telephone: +48 603293325
E-mail: zulsalix@wp.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 929806.69
Total Value:
PLN 571337.80

Contract No:
271.2.2020.MS
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Chudoba


2020-01-27

1
1
1
Official name: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Kusiak
National registration number: 490643758
Postal address: ul. Żwirowa 1
Town: Radawie
Postal code: 46-048
Country: PL
Telephone: +48 502506634
E-mail: kkrzysztof13@o2.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 713259.92
Total Value:
PLN 422651.54

Contract No:
271.5.2020.MS
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Osiecko


2020-02-07

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Rabiński Sebastian
National registration number: 150366012
Postal address: Sowczyce ul. Nowa 8
Town: Olesno
Postal code: 46-300
Country: PL
Telephone: +48 784174352
E-mail: sebastianrabinski67@gmail.com
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 923181.46
Total Value:
PLN 539557.51

Contract No:
271.8.2020.MS
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Szumirad


2020-01-29

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych GREENLAS Izabela Pluskota
National registration number: 161572562
Postal address: Ligota Oleska 43
Town: Radłów
Postal code: 46-331
Country: PL
Telephone: +48 668115096
E-mail: zul.greenlas@interia.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 637949.51
Total Value:
PLN 351930.20

Contract No:
271.9.2020.MS
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Trzebiszyn


2020-01-29

3
3
3
Official name: Zakład Usług Leśnych GREENLAS Izabela Pluskota
National registration number: 161572562
Postal address: Ligota Oleska 43
Town: Radłów
Postal code: 46-331
Country: PL
Telephone: +48 668115096
E-mail: zul.greenlas@interia.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 613735.38
Total Value:
PLN 345635.16

Contract No:
271.3.2020.MS
II.2.1) Lot No: 11
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Radawka


2020-01-27

1
1
1
Official name: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Kusiak
National registration number: 490643758
Postal address: ul. Żwirowa 1
Town: Radawie
Postal code: 46-048
Country: PL
Telephone: +48 502506634
E-mail: kkrzysztof13@o2.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 817821.69
Total Value:
PLN 490973.86

Contract No:
271.12.2020.MS
II.2.1) Lot No: 12
Title:

Prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania lasu w leśnictwie Ligota Turawska


2020-02-05

2
2
2
Official name: Zakład Usług Leśnych Rafał Zawada
National registration number: 160375173
Postal address: ul. Dobrodzieńska 33
Town: Ligota Turawska
Postal code: 46-046
Country: PL
Telephone: +48 693460567
E-mail: zulolesno@gmail.com
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: ROBEX Robert Kanicki
National registration number: 161513861
Postal address: Szumirad 42
Town: Lasowice Wielkie
Postal code: 46-275
Country: PL
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 905033.69
Total Value:
PLN 462173.80


Zagospodarowanie lasu i pozyskanie drewna


Contract No:
271.6.2020.MS
II.2.1) Lot No: 13
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Olesno oraz transport sadzonek ze szkółek LP do leśnictw Nadleśnictwa Olesno


2020-01-28

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Pluskota Mariusz
National registration number: 150357993
Postal address: Ligota Oleska 43
Town: Radłów
Postal code: 46-331
Country: PL
Telephone: +48 694168710
E-mail: izamariusz@interia.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 404605.39
Total Value:
PLN 244876.00

Contract No:
271.7.2020.MS
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Zębowice oraz transport słupów do grodzenia upraw z wybranych leśnictw do innych leśnictw


2020-01-28

1
1
1
Official name: Usługi Transportowe Krystian Tomys
National registration number: 150015436
Postal address: ul. Oleska 91
Town: Radłów
Postal code: 46-331
Country: PL
Telephone: +48 600797068
E-mail: ktomys66@interia.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 286597.19
Total Value:
PLN 169151.00

Contract No:
271.4.2020.MS
II.2.1) Lot No: 15
Title:

Prace z zakresu rozdrabniania pozostałości roślinnych oraz przygotowania gleby na terenie leśnictw Obrębu Szumirad


2020-01-27

1
1
1
Official name: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Krzysztof Kusiak
National registration number: 490643758
Postal address: ul. Żwirowa 1
Town: Radawie
Postal code: 46-048
Country: PL
Telephone: +48 502506634
E-mail: kkrzysztof13@o2.pl
NUTS code: PL524
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 240095.20
Total Value:
PLN 144145.00

Section V: Complementary information


Additional information:

I. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 4 – 8 PZP.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

II. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej niżej dla poszczególnych części zamówienia: 1 - 16 703 zł, 2 - 14 806 zł, 3 - 10 131 zł, 4 - 14 433 zł, 5 - 16 198 zł, 6 - 12 948 zł, 7 - 16 083 zł, 8 - 15 578 zł, 9 - 11 114 zł, 10 - 10 692 zł, 11 - 14 247 zł, 12 - 15 767 zł, 13 - 7 049 zł, 14 - 4 993 zł, 15 - 4 183 zł, 16 - 1 037 zł, 17 - 1 122 zł, 18 - 1 122 zł, 19 - 1 122 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami).

Wadium wpłacane w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Oleśnie, ul. Rynek nr 15 79 2030 0045 1110 0000 0200 1830, z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2020. Zadanie nr ..........”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym zamawiającego.

Zamawiający – PGL LP Nadleśnictwo Olesno, działając na podstawie art. 38 ust. 3 Ustawy PZP zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn.: „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Olesno w roku 2020".

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 r. o godzinie 12:00 w sali nr 2 – „sala narad” Nadleśnictwa Olesno przy ul. Gorzowskiej 74, 46-300 Olesno.

Wykonawca jest zobligowany do dołączenia polisy OC na cały okres realizacji zamówienia najpóźniej w dniu podpisania umowy na kwotę: zad. 1 – 12: 400 000 zł/na część/zadanie, zad. 13 – 15: 70 000 zł/na część/zadanie, zad. 16 – 19: 30 000 zł/na część/zadanie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wymóg posiadania polisy OC w powyższej wysokości dotyczy każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdego z członków konsorcjum z osobna).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odowławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions