Poland-Warsaw: Health and social work services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Health and social work services
OJEU (High Value) 072904-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
Postal address: ul. Z. Nałkowskiej 11
Town: Warszawa
Postal code: 01-886
Country: PL
Contact person: Maria Pańczyk
Telephone: +48 222774982
E-mail: mpanczy@um.warszawa.pl
Fax: +48 222774972
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna m.st. Warszawy

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

„Świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w okresie od dnia 1.2.2020 r. do dnia 31.1.2022 r.”.

Reference number: CUS/ZP/10/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych, zwanych dalej „Usługami”, o których mowa w Ustawie z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.), realizowanych na rzecz osób, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania – podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej m.st. Warszawy Dzielnic Praga Północ oraz Targówek, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Total Value:
PLN 6667332.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL91
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Warszawa; Dzielnice: Praga Północ oraz Targówek

II.1.4) Short description

Świadczenie usług opiekuńczych obejmujące Dzielnice: Praga Północ oraz Targówek. Maksymalny wymiar godzin usług w pełnym okresie realizacji zamówienia wynosi: 243 600 godzin, przy czym:

— szacunkowa średnia miesięczna liczba godzin usług wyniesie 10 150 godzin,

— przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców usług wyniesie 487 osób,

— minimalny wymiar godzin świadczonych usług w pełnym okresie realizacji zamówienia, wyniesie 219 150 godzin.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Stawka godzinowa brutto dla opiekunów
Weighting: 15 %

Criteria: Doświadczenie Wykonawcy
Weighting: 25 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Additional information:

Kryteria oceny ofert:

K1 – Cena oferty brutto, waga 60 %;

K2 – Stawka godzinowa brutto dla opiekunów, waga 15 %;

K3 – Doświadczenie Wykonawcy, waga 25 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-580035

Contract No:
CUS/ZP/10/2019
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Obejmująca Dzielnice: Praga Północ, Targówek


2020-02-07

5
5
0
0
5
Official name: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja
National registration number: NIP: 7122988921
Postal address: ul. Kolorowa 6
Town: Lublin
Country: PL
Telephone: +48 536054451
Fax: +48 222501016
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Medis24 Sp. z o.o.
National registration number: NIP: 7231629629
Postal address: ul. Wronia 45/U2
Town: Warszawa
Country: PL
Telephone: +48 536054451
Fax: +48 222501016
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 6820800.00
Total Value:
PLN 6667332.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85000000; Health and social work services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions