Poland-Szprotawa: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Szprotawa: Forestry services
OJEU (High Value) 072910-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Szprotawa
Awarding Criteria Not defined
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Szprotawa
Postal address: ul. Henrykowska 1A
Town: Szprotawa
Postal code: 67-300
Country: PL
Contact person: Małgorzata Mrozewska
Telephone: +48 683763379
E-mail: Malgorzata.Mrozewska@zielonagora.lasy.gov.pl
Fax: +48 683762462
NUTS code: PL432
Main address (URL): www.szprotawa.zielonagora.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_szprotawa/zamowienia_publiczne
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka nie posiadająca osobowości prawnej – Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2020

Reference number: SAP.270.14.2019.MM

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, nasiennictwa, gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w OHZ, w tym organizacji polowań zbiorowych, pracach z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2020.

Total Value:
PLN 6898086.82

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Jelenin, Stara Kopernia i Małomice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw Jelenin, Stara Kopernia i Małomice, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Jelenin, Stara Kopernia i Małomice w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Nowe Miasteczko, Zagóra, Szprotawka oraz Krzywczyce

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw Nowe Miasteczko, Zagóra, Szprotawka i Krzywczyce

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Nowe Miasteczko, Zagóra, Szprotawka i Krzywczyce w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Leszno Górne i Długie

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw Leszno Górne i Długie

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Leszno Górne i Długie w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Witków i Śliwnik

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw Witków i Śliwnik

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Witków i Śliwnik w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 5
Title:

Pakiet specjalistyczny – pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Szprotawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) pozyskania i zrywki drewna maszynami wielooperacyjnymi do wykonania na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Kryterium udzielanego zamówienia – cena oferty – 100 %.


Description: Item/Lot 6
Title:

Pakiet specjalistyczny – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w OHZ

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo-rolnej w OHZ,Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 7
Title:

Pakiet specjalistyczny – Organizacja polowań zbiorowych w OHZ

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Szprotawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki łowieckiej polegające na organizacji polowań zbiorowych na terenie OHZ Nadleśnictwa Szprotawa w terminie od 1.10.2020 do 31.1.2021 r. Uszczegółowienie usług z zakresu organizacji polowań zbiorowych: Wykonywanie prac z organizacji polowań zbiorowych (pakiet VII) polegać będzie na zapewnieniu osób do udziału w polowaniach w charakterze naganiaczy, zapewnieniu psów użytkowanych do polowań zbiorowych jak też transport myśliwych oraz naganiaczy z psami, a także transport tusz upolowanej zwierzyny podczas polowań zbiorowych.

Zakres ww. prac obejmuje:

— transport myśliwych od 5 do 15 osób,

— środki do transportu dla myśliwych winny być przystosowane do jazdy w terenie (posiadać napędy na 2 osie), powinny posiadać aktualne przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie, zapewniać bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób,

— środki transportu dla naganki: powinny zapewnić przewóz minimum 8 osób, powinny posiadać aktualne przeglądy techniczne pojazdów, ubezpieczenie, zapewniać bezpieczeństwo i komfort przewożonych osób,

— środki transportu zwierzyny – pojazd do przewozu tuszy ubitej zwierzyny zapewniający zawieszenie wypatroszonej tuszy celem przestudzenia, powinien posiadać pojemnik na narogi oraz pojemnik z wodą do umycia rąk.

Psy powinny posiadać aktualne szczepienia przeciwko wściekliźnie.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 8
Title:

Pakiet specjalistyczny – Wykonywanie usług z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren Nadleśnictwa Szprotawa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Szprotawa w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Kryterium udzielanego zamówienia – cena oferty – 100 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-497039

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Jelenin, Stara Kopernia i Małomice


2020-01-20

2
2
0
0
2
Official name: Konsorcjum Klon – Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bernarda Kuligowska
Postal address: ul. Ochla-F. Gaudy'ego 3
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-006
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Redwood Przemysław Kuligowski
Postal address: ul. Ochla-F. Gaudy'ego 3
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-006
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Damian Koszela Usługi Handlowe ETG
Postal address: ul. Zielonogórska 7
Town: Kotowice
Postal code: 66-010
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2146751.55
Total Value:
PLN 1427011.92

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Nowe Miasteczko, Zagóra, Szprotawka i Krzywczyce


2020-01-14

2
2
0
0
2
Official name: Konsorcjum Ognik, którego liderem jest Zakład Usług Leśnych Zbigniew Półgrabia
Postal address: ul. Akacjowa 8
Town: Droszków
Postal code: 66-003
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Smalec Edward
Postal address: Oś. Spółdzielcze 2/5
Town: Nowa Sól
Postal code: 67-100
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Paweł Smalec
Postal address: Oś. Spółdzielcze 2/5
Town: Nowa Sól
Postal code: 67-100
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Akcent Krystian Czajkowski
Postal address: ul. Szkolna 21, Kiełcz
Town: Nowa Sól
Postal code: 67-100
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bar-Pol Barbara Chwałyk
Postal address: ul. Bolesławiecka 7
Town: Leszno Górne
Postal code: 67-321
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2941662.31
Total Value:
PLN 1973328.00

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Leszno Górne i Długie


2020-01-16

1
1
0
0
1
Official name: Konsorcjum firm, którego liderem jest zakład usług leśnych Jan-Pol Jan Arcimowicz
Postal address: ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 11
Town: Szprotawa
Postal code: 67-300
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Pławski Krzysztof
Postal address: Pożarów 22
Town: Miodnica
Postal code: 68-111
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Renata Arcimowicz
Postal address: ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 11
Town: Szprotawa
Postal code: 67-300
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Skrzat Emil Konieczko
Postal address: Bobrzany 59
Town: Małomice
Postal code: 67-320
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Gaj Krzysztof Szober
Postal address: ul. Bohaterów Getta 3a/1
Town: Żary
Postal code: 68-200
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1492055.15
Total Value:
PLN 1090396.56

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw Witków i Śliwnik


2020-01-20

3
3
0
0
3
Official name: Konsorcjum Saltus, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bernarda Kuligowska
Postal address: ul. Ochla Franciszka Gaudy'ego 3
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-006
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Redwood Przemysław Kuligowski
Postal address: ul. Ochla Franciszka Gaudy'ego 3
Town: Zielona Góra
Postal code: 66-006
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Damian Koszela Usługi Handlowe ETG
Postal address: ul. Zielonogórska 7
Town: Kotowice
Postal code: 66-010
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1570547.86
Total Value:
PLN 1016746.56

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 5
Title:

Pakiet specjalistyczny – Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi


2020-01-14

3
3
0
0
3
Official name: Zakład Usług Leśnych Małgorzata Karczewska
Postal address: ul. Calineczki 9
Town: Zielona Góra
Postal code: 65-012
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2041028.93
Total Value:
PLN 1214637.58

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 6
Title:

Pakiet specjalistyczny – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki łowieckiej i łąkowo- rolnej w OHZ


2020-01-16

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Produkcyjno-Usługowo Handlowy Michał Klak
Postal address: ul. Kraszewskiego 4B
Town: Szprotawa
Postal code: 67-300
Country: PL
NUTS code: PL432
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 233663.58
Total Value:
PLN 175966.20

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 7
Title:

Pakiet specjalistyczny – Organizacja polowań zbiorowych w OHZ
Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Pakiet specjalistyczny – Wykonywanie usług z zakresu rozdrabniania pozostałości pozrębowych
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Część 8 zamówienia Zamawiający unieważnił zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp tj.: „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.” Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części VIII zamówienia kwotę 124 106,04 PLN brutto. W przedmiotowym postępowaniu na tę część w terminie składania ofert została złożona oferta w kwocie 183 845,16 PLN brutto. Ww. oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.

2. Zamówienie nie obejmuje zawarcia umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przeprowadził aukcji elektronicznej.

4. Postępowanie nie było przeprowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Review body:
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

16.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 45342000; 77600000; 77100000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Erection of fencing; Hunting services; Agricultural services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions