Romania-Tulcea: General management consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Romania-Tulcea: General management consultancy services
OJEU (High Value) 072923-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Județul Tulcea
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Județul Tulcea
National registration number: 4321607
Postal address: Str. Păcii nr. 20
Town: Tulcea
Postal code: 820033
Country: RO
Contact person: Mona Munteanu
Telephone: +40 240502235
E-mail: mona.munteanu@cjtulcea.ro
Fax: +40 240516538
NUTS code: RO225
Main address (URL): www.cjtulcea.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Servicii de management de proiect pentru „Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”

Reference number: 4321607_2019_PAAPD1088952

II.1.4) Short description

Servicii de management de proiect pentru „Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Total Value:
RON 468000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: RO225
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Tulcea, jud.Tulcea.

II.1.4) Short description

Servicii de management de proiect pentru „Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate în termenul prevazut în anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Experienta profesională specifică a expertului financiar
Weighting: 5

Criteria: Experientă profesională specifică a coordonatorului de proiect/şefului de echipă de consultanţă management de proiect/directorului proiect/managerului de proiect
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 85

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Programului Operațional Infrastructură Mare, prin Axa prioritara 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient prin Obiectivul s... detalii pe www.e-licitatie.ro


Additional information:

Ofertantii vor specifica în cuprinsul prop. tehn. informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor.

Mentionând motivele ptr. care aceste inform. tb. sa fie confidentiale. Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 179-436475

Contract No:
34
Title:

Servicii de management de proiect pentru „Modernizarea portului Tulcea de la Mm 38+1530 la Mm 38+800”


2020-02-10

8
8
0
0
8
Official name: Top Management ING S.R.L.
National registration number: RO25827950
Postal address: Str. Dinu Lipatti nr. 3
Town: Constanța
Postal code: 900366
Country: RO
Telephone: +40 768139999
E-mail: topmanagementing@yahoo.com
Fax: +40 341483553
NUTS code: RO223
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 1018604
Total Value:
RON 468000

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Consiliul Județean Tulcea – Serviciul contencios și asistență juridică
Postal address: Str. Păcii nr. 20
Town: Tulcea
Country: RO
URL: www.cjtulcea.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79411000; General management consultancy services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions