Poland-Ostrów Wielkopolski: Daycare services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Ostrów Wielkopolski: Daycare services
OJEU (High Value) 072956-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim
Postal address: ul. Limanowskiego 17
Town: Ostrów Wielkopolski
Postal code: 63-400
Country: PL
Contact person: Kinga Kryjom, Honorata Handkiewicz
E-mail: mopsostrow@osw.pl
NUTS code: PL416
Main address (URL): http://bip.mops.ostrowwlkp.pl
I.4) Type of the contracting authority:
administracja samorządowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi


II.1.4) Short description

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:

— Ustawy z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.),

— Ustawy z dnia 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018, poz. 1878),

— rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zapewnionym przez wykonawcę na terenie miasta Ostrowa

Wielkopolskiego lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – planowana liczba minimalnie 3 600 godzin, maksymalnie 4 060 godzin zegarowych.

Total Value:
PLN 203000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL416
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ostrów Wielkopolski

II.1.4) Short description

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:

— Ustawy z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019, poz. 1507 z późn. zm.),

— Ustawy z dnia 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018, poz. 1878),

— rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zapewnionym przez wykonawcę na terenie miasta Ostrowa

Wielkopolskiego lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – planowana liczba minimalnie 3 600 godzin, maksymalnie 4 060 godzin zegarowych.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kryterium staż pracy (SP) – ocenie podlegać będzie staż pracy z osobami korzystającymi ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kadry Wykonawcy) która będzie reali... / Waga: 40
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

3. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – planowana liczba minimalnie 3 600 godzin, maksymalnie 4 060 godzin zegarowych.Additional information:

1. Kryterium cena – ocenie podlegać będzie cena brutto oferty – waga 60 %.

2. Kryterium staż pracy (SP) – ocenie podlegać będzie staż pracy z osobami korzystającymi ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (kadry Wykonawcy) która będzie realizować zamówienie – waga 40 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 248-614465


2020-02-05

1
1
0
0
0
Official name: Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja”
Town: Ostrów Wielkopolski
Postal code: 63-400
Country: PL
Telephone: +48 625921122
E-mail: mopsostrow@osw.pl
NUTS code: PL416
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 328454.00
Total Value:
PLN 203000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587777
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85312100; Daycare services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions