Finland-Kotka: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Finland-Kotka: Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
OJEU (High Value) 072970-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
National registration number: 0725901-5
Postal address: Kotkantie 41
Town: Kotka
Postal code: 48210
Country: FI
E-mail: hankinnat@kymsote.fi
NUTS code: FI1C4
Main address (URL): https://kymsote.fi
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Keskeytysilmoitus: Sisäisen tarkastuksen palvelut Kymsote-kuntayhtymälle


II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on sisäinen tarkastuspalvelu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Kymsote).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI1C4
II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on hyvän hallintotavan mukaisesti järjestetty sisäinen tarkastuspalvelu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymälle (Kymsote). Sisäisen tarkastuksen tavoitteena on tuottaa toimivalle johdolle johtamista tukevaa tietoa ja selvityksiä.

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi hallitukselle ja kuntayhtymän toimitusjohtajalle.

Tarjouskilpailussa valittava palveluntuottaja laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa. Lisäksi palveluntuottaja avustaa Kymsoten sisäisen tarkastuksen toimintaohjeistuksen laatimisessa.

Hankinnan arvioitu laajuus on yhteensä 300 työpäivää sopimuskaudella. Tilaaja voi tarvitessaan tehdä sisäisen tarkastuksen palveluun liittyviä lisätilauksia enintään + 20 % edellä mainitusta.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 216-530426
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
79000000; Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions