Poland-Jędrzejów: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jędrzejów: Forestry services
OJEU (High Value) 073008-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Jędrzejów
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Jędrzejów
Postal address: ul. Wilanowska 2
Town: Jędrzejów
Postal code: 28-300
Country: PL
Contact person: Marcin Kowalski
Telephone: +48 413861305
E-mail: marcin.kowalski@radom.lasy.gov.pl
Fax: +48 413868645
NUTS code: PL722
Main address (URL): http://www.jedrzejow.radom.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadające osobowości prawnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Reference number: SA.270.6.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Total Value:
PLN 7116303.69

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Małogoszcz i Caców

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL722
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo Małogoszcz i Caców.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Pakiet I – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu na terenie leśnictwa Małogoszcz i Caców.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Bizorenda, Lasków, Mnichów i Łysaków

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL722
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo Bizorenda, Lasków, Mnichów i Łysaków.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Pakiet II – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu na terenie leśnictwa Bizorenda, Lasków, Mnichów i Łysaków.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Oksa, Cierno, Kanice oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL722
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo Oksa, Cierno, Kanice oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Pakiet III – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu na terenie leśnictwa Oksa, Cierno, Kanice oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Słupia, Czarny Las, Sielec

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL722
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leśnictwo Słupia, Czarny Las, Sielec.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Pakiet IV – obejmujący prace z zakresu: hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania Lasu na terenie leśnictwa Słupia, Czarny Las, Sielec.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
Weighting: 20

Criteria: Aspekty środowiskowe
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – Szkółka leśna „Mniszek”

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL722
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szkółka leśna „Mniszek”.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm.: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, łowiectwa, utrzymania obiektów leśnych, pozyskania i zrywki drewna oraz ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów w 2020 r.

Pakiet V – obejmujący prace z zakresu: nasiennictwa i selekcji, ochrony przeciwpożarowej oraz szkółkarstwa leśnego na terenie szkółki leśnej „Mniszek”.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 8, 9 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 206-502414

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Małogoszcz i Caców


2020-01-08

1
1
1
Official name: Konsorcjum: 1. Zakład Usług Leśnych i Transportowych Łukasz Mikulski
Postal address: Karsznice 69
Town: Małogoszcz
Postal code: 28-366
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Maksymilian Michalik
Postal address: Wygnanów 15
Town: Małogoszcz
Postal code: 28-366
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne Mariusz Kot
Postal address: Mniszek 49B
Town: Małogoszcz
Postal code: 28-366
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne, Paweł Kot
Postal address: Mniszek 49
Town: Małogoszcz
Postal code: 28-366
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne i Transportowe Kot Konrad
Postal address: Mniszek 49
Town: Małogoszcz
Postal code: 28-366
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Las” Rafał Kozak
Postal address: ul. Kościelna 35
Town: Oksa
Postal code: 28-363
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jan Głowacki
Postal address: Nowe Kanice 11
Town: Oksa
Postal code: 28-363
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Transportowe Paweł Skowronek
Postal address: Lasków 91
Town: Jędrzejów
Postal code: 28-300
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1655270.86
Total Value:
PLN 975112.40

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Bizorenda, Lasków, Mnichów i Łysaków


2020-01-09

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych, Jerzy Trzaskacz
Postal address: Wilanów 61
Town: Jędrzejów
Postal code: 28-300
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3381489.69
Total Value:
PLN 2002047.80

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Oksa, Cierno, Kanice oraz Ośrodka Hodowli Zwierzyny


2020-01-02

1
1
1
Official name: Wykor Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wierzbowska 14
Town: Przedbórz
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne „Mech-Zryw” Józef Rudnicki
Postal address: Nowe Kanice 2
Town: Oksa
Postal code: 28-363
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Geo-Las Lucjan Długosiewicz
Postal address: Jadachy 417
Town: Jadachy
Postal code: 39-442
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3314504.84
Total Value:
PLN 1982008.30

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – leśnictwo Słupia, Czarny Las, Sielec


2020-01-03

1
1
1
Official name: .Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Geo-Las Lucjan Długosiewicz
Postal address: Jadachy 417
Town: Jadachy
Postal code: 39-442
Country: PL
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Mirosław Prusek
Postal address: Wywła 105
Town: Słupia
Postal code: 28-350
Country: PL
NUTS code: PL72
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3065523.79
Total Value:
PLN 1822354.20

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w 2020 r. – Szkółka leśna „Mniszek”


2020-02-04

1
1
1
Official name: Taxus Robert Stępień
Postal address: Wykno 1
Town: Ujazd
Postal code: 97-225
Country: PL
NUTS code: PL71
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 516124.59
Total Value:
PLN 334781.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 26.5 i 26.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179–198g ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 77600000; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Hunting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions