Finland-Helsinki: Industry specific software development services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Finland-Helsinki: Industry specific software development services
OJEU (High Value) 073016-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Maahanmuuttovirasto
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Maahanmuuttovirasto
National registration number: 1019953-5
Postal address: PL 10
Town: Helsinki
Postal code: 00086
Country: FI
Contact person: Maahanmuuttovirasto
Telephone: +358 295430431
E-mail: kirjaamo@migri.fi
NUTS code: FI
Main address (URL): http://www.migri.fi
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

UMA-järjestelmäkokonaisuuden jatko- ja pienkehitys vuoden 2020 osalta

Reference number: MIGDno-2020-75

II.1.4) Short description

Hankinnan kohde on UMA-järjestelmäkokonaisuuteen liittyvä sovelluskokonaisuuden jatko- ja pienkehitys. UMA-järjestelmäkokonaisuus on asiakaskohtainen olemassa oleva räätälöity tietojärjestelmäkokonaisuus.

Jatko- ja pienkehityskokonaisuus sisältää vuosisuunnitelman mukaisesti alla kuvattuja kokonaisuuksia.

Kausityötodistusten osa-automaatio

Opiskelijan oleskelulupien osa-automaatio

Oleskelulupakortin uusimisen osa-automaatio

Pysyvän oleskeluluvan osa-automaatio

Enter Finland kehitys tukemaan osa-automaatiota

Työnantajien Enter Finland asioinnin kehitys

Perhesidehakemusten osa-automaatio

Työperusteisten lupien osa-automaatio

EU-rekisteröintien osa-automaatio

Oleskeluluvan uusi malli ja tilaukseen liittyvä integraatiokehitys

Vero2 tiedonvaihtoliittymä

HAIPA hallinto-oikeuksien tiedonvaihtoliittymä

VHS tiedonvaihtoliittymän aloitus

Tulorekisterin tiedonvaihtoliittymän aloitus

KOSKI tiedonvaihtoliittymän parannukset

VITJA rekisterikyselyn tiedonvaihtoliittymän aloitus

Tehtäväpohjaisen hakemusten käsittelyn jatkokehitys

Konfiguroitavuuden parantamiseen / laajentamiseen liittyvä jatkokehitys

Pienkehitys, käytettävyysparannukset

Työnhallintaan ja -ohjaukseen liittyvä jatkokehitys

Automaatiosääntökoneen jatkokehitys (mm. lainvoimaisuus)

Vireillepanon osittainen uudistus.

Prosessin osa-automaation kehitys on iteratiivista. Kehitystyötä tehdään ketterien mallien mukaisesti (SAFE, Scrum, Kanban).

Total Value:
EUR 2000000.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI1B1
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Osa asiakaskohtaisen järjestelmän pien- ja jatkokehityksestä toteutetaan Helsingissä (Suomi) ja osa Riikassa (Latvia) järjestelmätoimittajan toimipisteissä.

II.1.4) Short description

Hankinnan kohde on UMA-järjestelmäkokonaisuuteen liittyvä sovelluskokonaisuuden jatko- ja pienkehitys. UMA-järjestelmäkokonaisuus on asiakaskohtainen olemassa oleva räätälöity tietojärjestelmäkokonaisuus.

Jatko- ja pienkehityskokonaisuus sisältää vuosisuunnitelman mukaisesti alla kuvattuja kokonaisuuksia.

Kausityötodistusten osa-automaatio

Opiskelijan oleskelulupien osa-automaatio

Oleskelulupakortin uusimisen osa-automaatio

Pysyvän oleskeluluvan osa-automaatio

Enter Finland kehitys tukemaan osa-automaatiota

Työnantajien Enter Finland asioinnin kehitys

Perhesidehakemusten osa-automaatio

Työperusteisten lupien osa-automaatio

EU-rekisteröintien osa-automaatio

Oleskeluluvan uusi malli ja tilaukseen liittyvä integraatiokehitys

Vero2 tiedonvaihtoliittymä

HAIPA hallinto-oikeuksien tiedonvaihtoliittymä

VHS tiedonvaihtoliittymän aloitus

Tulorekisterin tiedonvaihtoliittymän aloitus

KOSKI tiedonvaihtoliittymän parannukset

VITJA rekisterikyselyn tiedonvaihtoliittymän aloitus

Tehtäväpohjaisen hakemusten käsittelyn jatkokehitys

Konfiguroitavuuden parantamiseen / laajentamiseen liittyvä jatkokehitys

Pienkehitys, käytettävyysparannukset

Työnhallintaan ja -ohjaukseen liittyvä jatkokehitys

Automaatiosääntökoneen jatkokehitys (mm. lainvoimaisuus)

Vireillepanon osittainen uudistus.

Prosessin osa-automaation kehitys on iteratiivista. Kehitystyötä tehdään ketterien mallien mukaisesti (SAFE, Scrum, Kanban).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Ketterien mallien mukaisesti jatkokehitystä priorisoidaan jatkuvasti arvioidun arvon muodostuksen näkökulmasta hankinnan sisällä.


Section IV: Procedure
Maahanmuuttovirasto hankkii kuvatut palvelut suorahankintana Accenture Oy:ltä.

UMA -tietojärjestelmäkokonaisuus on asiakaskohtainen räätälöity tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka on toteuttanut Accenture Oy (jäljempänä myös

toimittaja) ja jota ylläpitää Accenture Oy. Asiakaskohtainen kokonaisuus sisältää yli 4 000 000 riviä asiakaskohtaista ohjelmistokoodia 21 000 ohjelmistotiedostossa. Dokumentaatiota (ohjelmistollinen, tekninen ja toiminnallinen) on noin 10 000 sivua.

Tekninen ylläpito- ja jatkokehitysosaaminen on ainoastaan UMA-järjestelmän toteuttaneella

toimittajalla eli Accenture Oy:llä.

UMA-järjestelmän hankinta toteutettiin vuosina 2006-2007. Sopimusluonnos oli mukana tarjouspyyntömateriaalissa. Hankintavaiheen sopimusluonnoksessa ei osattu varautua niin voimakkaasti muuttuvaan toimintaympäristöön eikä myöskään niin voimakkaasti kasvaviin digitalisaation mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen osana digitaalista ydintoimintaa.

Puitesopimuksen mukaisesti toimittaja vastaa kehitys- ja testiympäristöistä kokonaisuudessaan (puitesopimus 4.2.1.13). Samoin toimittaja vastaa siitä, että jatkokehitys tehdään hyödyntäen olemassa olevia toteutustyökaluja (puitesopimus 4.2.1.16) eli käytännössä toimittajan omistamia ja ylläpitämiä ympäristöjä ja ohjelmistotyökaluja menetelmineen.

Toimittajan ylläpidollinen vastuu lakkaa, jos joku kolmas osapuoli muuttaa asiakaskohtaista ohjelmistoa. Laajennetun ylläpitosopimuksen kohdan 6 Palvelutasot mukaisesti palvelutasot ovat voimassa toimittajasta johtuviin palvelutasorikkomuksiin. Palvelutasoihin liittyy velvollisuuksia toimittajalle. Tilanteessa, jossa palvelutasorikkomus johtuu kolmannesta osapuolesta, eivät palvelutasot tai toimittajan velvollisuudet ole voimassa. Asiakaskohtainen järjestelmäkokonaisuus sisältää sekä erillisiä että yhteiskäyttöisiä järjestelmäosuuksia ja järjestelmäkehitys kohdistuu lähes poikkeuksetta molempiin osa-alueisiin. Kolmannen osapuolen muuttaessa yhteiskäyttöisiä järjestelmäosuuksia syntyy palvelutasoihin ja toimittajan velvollisuuksiin nähden toimittajasta riippumaton tilanne.

Puitesopimuksen kohdan 10 mukaisesti takuu raukeaa, mikäli kolmas osapuoli

tekee lopputuotteisiin muutoksia.

Puitesopimuksessa on sovittu toimittajan oikeudesta korottaa hintoja. Henkilötyöpäivien hinnankorotukset on sidottu IT-palkkakustannusten indeksien mukaisiin muutoksiin. Toimittajalla ei ole mahdollisuutta hyödyntää suorahankintaa korottamalla hintoja sopimuksen mukaisia indeksejä enemmän.

UMA-järjestelmäkokonaisuuden uudelleen hankkiminen ja kilpailuttaminen olisi arviolta noin 30 000 000 EUR:n korvausinvestointi, ja hanke kestoltaan yli 5 vuotta. UMA-järjestelmäkokonaisuuden ylläpidollisella jatkuvalla kehittämisellä pyritään siirtämään tämä kokonaisuudistus sellaiseen tulevaisuuden ajankohtaan, että se on muista kuin järjestelmäkokonaisuuden sisäisistä elinkaarisyistä ajankohtainen.

Jatko- ja pienkehittämisen toteuttaminen kolmannen osapuolen toimesta johtaisi edellä kuvattuihin haasteisiin, eikä se teknisistä syistä näin ollen ole käytännössä mahdollista.

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti

Kyseessä on tilanne, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

Suorahankinta toteutetaan Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n voimassa olevan puitesopimuskokonaisuuden sisällä.Contract No:
MIGDno-2020-75
Title:

UMA-järjestelmäkokonaisuuden jatko- ja pienkehitys vuoden 2020 osalta


2020-01-16

1
0
0
0
0
Official name: Accenture Oy
National registration number: 0718166-8
Postal address: Porkkalankatu 5
Town: Helsinki
Postal code: 00180
Country: FI
NUTS code: FI1B1
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 2000000.0


Maahanmuuttoviraston ja Accenture Oy:n puitesopimuksen mukaisesti Accenture Oy käyttää alihankkijoinaan Avanade Finland Oy:tä ja Microsoft Oy:tä. Accenture Oy vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omastaan. Alihankinnan osuus täsmentyy osana palvelujen suorittamista.


Section V: Complementary information


Additional information:

Maahanmuuttovirasto ja Accenture Oy ovat sopineet 30.3.2007 UMA-järjestelmäkokonaisuuden toteutuksesta sekä järjestelmäkokonaisuuden ylläpidosta toimituksen hyväksymisen jälkeen 3+1 vuotiseksi ajanjaksoksi.

Suorahankintapäätöksellä 10.3.2011 täsmennettiin pienkehityksen osuutta osana palvelua.

Alkuperäinen hankinta toteutettiin avoimella hankintamenettelyllä. Tarjouspyyntöön saatiin 10 tarjousta ja kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouskilpailun voitti Accenture Oy, jonka kanssa solmittiin sopimus. Koska kyseessä on asiakaskohtainen räätälöity tietojärjestelmäkokonaisuus, puitesopimusta jatkettiin suorahankintapäätöksellä 21.6.2016 alkuperäisen sopimuskauden jatkoksi ajanjaksolle 8.11.2017-7.11.2024.

Tässä hankkeessa tehtyä hankintaa varten on tehty 16.1.2020 suorahankintapäätös kehitystyön toteuttamiseksi voimassa olevan puitesopimuksen sisällä.


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
72212100; Industry specific software development services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions