Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support
OJEU (High Value) 073060-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Kuntien Tiera Oy
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kuntien Tiera Oy
National registration number: 2362180-3
Postal address: Tammasaarenkatu 3
Town: Helsinki
Postal code: 00180
Country: FI
E-mail: hankinnat@tiera.fi
NUTS code: FI
Main address (URL): http://www.tiera.fi
I.1) Name and addresses:
Official name: Vantaan kaupunki
National registration number: 0124610-9
Postal address: PL 1300
Town: Vantaa
Postal code: 01030
Country: FI
E-mail: hankinnat@tiera.fi
NUTS code: FI
Main address (URL): https://www.vantaa.fi
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
ICT

Section II: Object of Contract


Title:

Oppimateriaalien hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille


II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on oppimateriaalien hankintakanava Kuntien Tiera Oy:lle (Tiera), sen asiakkaille sekä Vantaan kaupungille.

Tiera ja Vantaan kaupunki kilpailuttivat hankinnan yhteishankintana siten, että Tiera laati toimittajan kanssa oman puitesopimuksen hankintakanavapalvelusta, jonka perusteella Tieran asiakkaat voivat liittyä palvelun käyttäjiksi. Vantaan kaupunki laatii valitun toimittajan kanssa oman erillisen hankintasopimuksen.

Toimittaja ja Tieran asiakkaat sopivat puitesopimukseen perustuvalla erillisellä liittymissitoumuksella palvelun käytöstä.

Kilpailutuksen voittanut tarjoaja laatii tarvittaessa erilliset sopimukset tuotetoimittajien ja muiden alihankkijoidensa kanssa. Toimittaja vastaa oppimateriaalien hankintakanavassa tarjolla olevien tuotteiden tuotetoimittajista, niiden sopimuksista ja hallinnasta.

Puitejärjestelystä kiinnostuneet asiakkaat ja arvioidut vuosivolyymit ja hankinnan arvioitu kokonaisarvo on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 9.

Total Value:
EUR 90000000.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI
II.1.4) Short description

Kuntien Tiera Oy kilpailutti yhdessä Vantaan kaupungin kanssa puitejärjestelyn, jonka tavoitteena on saada käyttöön oppimateriaalien hankintakanava, josta käyttäjät hankkivat digitaalisia ja painettuja oppimateriaaleja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja ja -tarvikkeita varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten, maahanmuuttajaopetuksen ja täydennys- sekä yleishyödyllisen koulutuksen käyttöön.

Oppimateriaalien hankintakanavan tuoteryhmät ja puitejärjestelyn toimintamalli on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Hankinta kilpailutetaan nopeutettuna avoimena menettelynä. Edellinen hankinta joudutiin keskeyttämään, koska hankintaan tuli mukaan myös Vantaan kaupunki.

Perusteluna nopeutetulle menettelylle on se, että oppimateriaalitilaukset on saatava tehtyä hyvin pian ja hankintaa koskeva hankintailmoitus on kertaalleen ollut julkaistuna ja potentiaalisilla tarjoajilla on jo ollut mahdollisuus tutustua

Tarjouspyynnön sisältöön. Nyt julkaistava tarjouspyyntö on pääosin saman sisältöinen kuin keskeytetyssä hankinnassa. Tarjouspyyntöön on tehty vain pieniä täsmennyksiä, koskien mm. Vantaan kaupungin roolia, hankinnan yleiskuvausta ja Tieralle tulevia maksuja.

Kaikki muutokset aikaisempaan materiaaliin on pyritty merkitsemään väreillä tarjouspyyntömateriaaliin.

Lisäksi hankintailmoituksen liitteenä toimitetaan edellisen kilpailutuskierroksen aikana saadut kysymykset ja annetut vastaukset.

IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 021-046126

Title:

Oppimateriaalien hankintakanava digitaalisille ja painetuille oppimateriaaleille ja niihin liittyville oheismateriaaleille ja -tarvikkeille


2020-01-23

2
0
0
0
0
Official name: Dikaios Oy
National registration number: 2336505-3
Postal address: Käsityökatu 43
Town: Kuopio
Postal code: 70100
Country: FI
NUTS code: FI
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 90000000.0
Total Value:
EUR 90000000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
72000000; 22000000; 48000000; IT services: consulting, software development, Internet and support; Printed matter and related products; Software package and information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions