Poland-Zawoja: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zawoja: Forestry services
OJEU (High Value) 073080-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
National registration number: 552-171-36-27
Postal address: Zawoja 1403
Town: Zawoja
Postal code: 34-222
Country: PL
Contact person: Gabriela Ficek
Telephone: +48 338775110
E-mail: zamowienia@bgpn.pl
Fax: +48 338775554
NUTS code: PL
Main address (URL): http://bgpn.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna park narodowy
I.5.2) Other activity -
ochrona przyrody

Section II: Object of Contract


Title:

Ochrona ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego.

Reference number: ZP-23/2019

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

2) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Total Value:
PLN 2098294.58

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Część I – O.O. Cyl

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL21
NUTS code: PL2
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Cyl Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 0,67 ha,

— uzupełnienia – 3,44 tys. szt.,

— zabiegi regulacyjne CW – 3,58 ha,

— zabiegi regulacyjne CP – 2,63 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 6,55 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 150 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 650 rbg.

Prace szkółkarskie:

I. przygotowanie sadzonek:

1. przygotowanie sadzonek do wykonania odnowień luk i przerzedzeń, uzupełnień i poprawek – 37,83 tys. szt.;

II. szkółkowanie sadzonek Jd 2/0:

2. wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu sadzonek, ułożenie sadzonek w skrzynkach i przeniesienie do chłodni Jd 2/0 – 30 tys. szt.;

3. zebranie zużytego substratu, wywiezienie i rozładunek – 1,8 ar;

4. wyjęcie z gruntu inspektów (45 szt. drewnianych skrzyń) i przeniesienie ich we wskazanie miejsce do 150 m – 45 szt.;

5. przygotowanie substratu do szkółkowania, nawodnienie substratu oraz wymieszanie – 40,00 mp;

6. szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do doniczek, doniesienie substratu – 30,00 tys. szt.;

7. doniesienie i ułożenie doniczek w inspektach – 30,00 tys. szt.;

III. pielęgnowanie i ochrona sadzonek:

8. założenie i zdjęcie siatki cieniująco-ochronnej nad sadzonkami Jd w gruncie i w inspektach na powierzchni 16,66 ar. 2 zabiegi (zdjęcie i założenie) – 33,32 ar;

9. regulowanie położenia osłon nad sadzonkami Jd w gruncie i w inspektach – 4-krotnie na powierzchni 16,66 ar – 66,64 ar;

10. pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 11,86 ar – 47,44 ar;

11. pielenie sadzonek Jd w doniczkach i w inspektach z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 4,8 ar – 19,2 ar;

12. ręczne wzruszenie gleby na ścieżkach między inspektami z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 8,63 ar – 34,52 ar;

IV. utrzymanie zielonego ugoru:

13. dowóz piasku na powierzchnie na odległość do 200 m taczkami – 50 mp;

14. dowóz kompostu na powierzchnię na odległość do 200 m taczkami – 32 mp;

V. przerobienie pryzmy kompostowej:

15. przygotowanie pryzmy kompostowej – 42 mp;

16. przerobienie pryzmy kompostowej z wapnem (42 mp) – 4-krotnie – 168 mp;

IV. dodatkowe prace godzinowe:

17. dodatkowe prace wynikłe z bieżących potrzeb – 32 rbg;

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Samodzielność realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 20Description: Item/Lot 2
Title:

Część II – O.O. Stonów

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Stonów Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

— pielęgnacja upraw – 2,34 ha,

— zabiegi regulacyjne CP – 3,45 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 0,34 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 100 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 450 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne przedmiotu zamówienia
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Samodzielność realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 20Description: Item/Lot 3
Title:

Część III – O.O. Sokolica

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Sokolica Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 4 ha,

— uzupełnienia – 1,3 tys. szt.,

— zabiegi regulacyjne CW – 1 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 6,91 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 200 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 650 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne przedmiotu zamówienia
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Samodzielność realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 20Description: Item/Lot 4
Title:

Część IV – O.O. Orawa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
NUTS code: PL2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Orawa Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

,
3

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 0,88 ha,

— poprawki – 3 tys. szt.,

— zabiegi regulacyjne CP – 10,4 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 23,2 ha,

,
3

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 150 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 500 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Aspekty społeczne przedmiotu zamówienia
Weighting: 20
Cost/Price
Criteria: Samodzielność realizacji kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 20Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-579050

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Część II – O.O. Stonów
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Część III – O.O. Sokolica


2020-01-30

1
1
0
0
1
Official name: FHUP Wójcik Jerzy Wójcik
Postal address: Lipnica Mała 608a
Town: Lipnica Mała
Postal code: 34-482
Country: PL
NUTS code: PL219
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 410289.29
Total Value:
PLN 422685.25

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Część IV – O.O. Orawa
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions