Poland-Rzeszów: Hire of buses and coaches with driver

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rzeszów: Hire of buses and coaches with driver
OJEU (High Value) 073083-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Postal address: ul. Krakowska 11B
Town: Rzeszów
Postal code: 35-111
Country: PL
Contact person: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie, Sekcja Zamówień Publicznych
Telephone: +48 261155659
E-mail: zamowienia34wog@ron.mil.pl
Fax: +48 261156385
NUTS code: PL82
Main address (URL): http://www.34wog.wp.mil.pl
I.4) Type of the contracting authority:
MON – jednostka wojskowa

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym (zamówienie z podziałem na 3 części)

Reference number: ZP/10/2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 następujące części:

— część nr 1: wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów,

— część nr 2: wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica,

— część nr 3: wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Sanok oraz realizacja przewozu do garnizonu Sanok.

Total Value:
PLN 1638888.88

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Rzeszów

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych, tj. wynajem autobusów oraz busów w celu przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów. Usługa wynajęcia autobusów i busów wraz z kierowcą ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji zlokalizowanych w powyższych miastach mogące objąć teren całego kraju, a będących na zaopatrzeniu 34 WOG oraz potrzeb własnych w tym zakresie, a w szczególności przewozów żołnierzy na: szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw. Autobusy oraz busy którymi będą realizowane usługi w zakresie przewozu osób mają być dodatkowo wyposażone w klimatyzację, a ich rok produkcji nie może być wcześniejszy niż 2007.

Przewidywana ilość km w ramach zamówienia podstawowego to około:

— 80 166 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 14 029 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

Przewidywana ilość km w ramach prawa opcji to około:

— 70 146 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 14 029 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia.

2. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1A–1C (w zależności od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).

3. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.

5. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.

6. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.

7. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.

8. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw.Additional information:

Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Przemyśl, Jarosław, Żurawica

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych, tj. wynajem autobusów oraz busów w celu przewozu osób z garnizonów Przemyśl, Jarosław, Żurawica, raz realizacja przewozu do garnizonów Przemyśl, Jarosław, Żurawica. Usługa wynajęcia autobusów i busów wraz z kierowcą ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji zlokalizowanych w powyższych miastach mogące objąć teren całego kraju, a będących na zaopatrzeniu 34 WOG oraz potrzeb własnych w tym zakresie, a w szczególności przewozów żołnierzy na: szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw. Autobusy oraz busy którymi będą realizowane usługi w zakresie przewozu osób mają być dodatkowo wyposażone w klimatyzację, a ich rok produkcji nie może być wcześniejszy, niż 2007.

Przewidywana ilość km w ramach zamówienia podstawowego to około:

— 74 154 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 8 417 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

Przewidywana ilość km w ramach prawa opcji to około:

— 64 133 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 8 417 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia.

2. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1A–1C (w zależności od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).

3. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.

5. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.

6. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.

7. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.

8. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw.Additional information:

Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.


Description: Item/Lot 3
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Sanok oraz realizacja przewozu do garnizonu Sanok

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sanok

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie działalności w zakresie usług transportowych, tj. wynajem autobusów oraz busów w celu przewozu osób z garnizonu Sanok oraz realizacja przewozu do garnizonu Sanok. Usługa wynajęcia autobusów i busów wraz z kierowcą ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji zlokalizowanych w powyższych miastach mogące objąć teren całego kraju, a będących na zaopatrzeniu 34 WOG oraz potrzeb własnych w tym zakresie, a w szczególności przewozów żołnierzy na: szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, szkolenia w wojskowych ośrodkach szkolenia, zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw. Autobusy oraz busy którymi będą realizowane usługi w zakresie przewozu osób mają być dodatkowo wyposażone w klimatyzację, a ich rok produkcji nie może być wcześniejszy, niż 2007.

Przewidywana ilość km w ramach zamówienia podstawowego to około:

— 17 877 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 3 030 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

Przewidywana ilość km w ramach prawa opcji to około:

— 11 864 dla przewozów autobusami o ilości miejsc co najmniej 54,

— 3 030 dla przewozów busami o ilości miejsc co najmniej 20.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

1. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie części nr 1, 2 i 3 zamówienia.

2. Prawem opcji objęte jest świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia wyszczególnionych w tabeli załącznika nr 1A–1C (w zależności od części zamówienia, o udzielenie której Wykonawca się ubiega).

3. Zamawiający zastrzega, iż usługi objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

4. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego wykorzystania zamówień objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji.

5. Zamawiający wymaga, aby wartość ceny jednostkowej przysługującej Wykonawcy z tytułu przejechania jednego kilometra była jednakowa w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji.

6. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji z określeniem zakresu i terminu realizacji zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji.

7. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie.

8. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną Wykonawcy udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, Wykonawcy zawsze przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu wykonanych dostaw.Additional information:

Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu platformy elektronicznego fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane poprzez wpisanie numeru NIP Zamawiającego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 228-559776

Contract No:
1
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Rzeszów oraz realizacja przewozu do garnizonu Rzeszów


2020-02-07

1
1
0
0
1
Official name: Usługi Transportowe Przewóz Osób i Ładunków Andrzej Bujak
Postal address: Trzęsówka 12
Town: Trzęsówka
Postal code: 36-106
Country: PL
E-mail: andrzejbujak@poczta.onet.pl
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 757312.04

Contract No:
2
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica oraz realizacja przewozu do garnizonu Przemyśl, Jarosław, Żurawica


2020-02-07

1
1
0
0
1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków
Postal address: Malawa 23/1
Town: Bircza
Postal code: 37-740
Country: PL
E-mail: mariusz@eurobus.net.pl
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 683861.30

Contract No:
3
Title:

Wynajem autobusów i busów wraz z kierowcą celem przewozu osób z garnizonu Sanok oraz realizacja przewozu do garnizonu Sanok


2020-02-07

1
1
0
0
1
Official name: Firma Handlowo-Usługowa Mariusz Franków
Postal address: Malawa 23/1
Town: Bircza
Postal code: 37-740
Country: PL
E-mail: mariusz@eurobus.net.pl
NUTS code: PL82
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 153910.28

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
60172000; Hire of buses and coaches with driver;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions