Netherlands-Leiden: Energy and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Netherlands-Leiden: Energy and related services
OJEU (High Value) 073107-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Hoogheemraadschap van Rijnland
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Hoogheemraadschap van Rijnland
National registration number: 14696697
Postal address: Archimedesweg 1
Town: Leiden
Postal code: 2333 CM
Country: NL
Contact person: Petra Bos
Telephone: +31 713063063
E-mail: aanbesteding@rijnland.net
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.rijnland.net
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Waterbeheer en zuiveren van afvalwater

Section II: Object of Contract


Title:

Energiemeetdiensten (DIG-10895)

Reference number: DIG-10895

II.1.4) Short description

Deze aanbesteding heeft tot doel 1 opdrachtnemer te contracteren voor het verrichten van meetdiensten voor het meten van gas en elektriciteit. Dit zodat er 1 datastroom van elektriciteits- en gasverbruik wordt gecreëerd.

Total Value:
EUR 58368.0

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL
NUTS code: NL337
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Leiden

II.1.4) Short description

De opdracht omvat de volgende leveringen en diensten:

— levering en installatie of overname van meetinrichtingen voor energie voor de meting van elektriciteit en aardgas,

— het verzorgen van periodieke controles en uitvoeren benodigd onderhoud aan de geleverde meetinrichtingen, alsmede het verhelpen van storingen aan de

meetinrichting,

— het vervullen van de rol van meetbedrijf voor de geleverde en/of overgenomen meters,

— het uitvoeren van wettelijke taken conform de meetcode, waaronder (maar niet uitsluitend):

—— de meetgegevens af te lezen, of in geval van uitlezing op afstand, de meetdata te collecteren, de meetdata op te slaan en aan de hand van de meetdata de verbruiken vast te stellen en te valideren,

—— de data zoals verbruiksgegevens, blindstroomverbruik en teruglevering te verzenden naar de netbeheerder(s).

— het leveren van meetdata aan opdrachtgever voor de geplaatste en overgenomen meters, in een door opdrachtgever vast te stellen bestandsindeling,

— het collecteren van meetdata van kleinverbruik slimme meter aansluitingen door van de regionale netbeheerder door middel van P4 datacollectie (ODArol) en het aanleveren van deze meetdata aan de opdrachtgever,

— het zorgdragen voor een mogelijkheid voor lokale digitale uitlezing van de energiemeters (kleinverbruik, grootverbruik en A1 meters),

— het ter beschikking stellen van online meterregister aan opdrachtgever,

— het ter beschikking stellen van (een instrument voor) online verbruiksrapportage aan opdrachtgever.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteit
Weighting: 60
Cost/Price
Weighting: 40
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor een periode van tien (10) jaar met een optie tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor vijf (5) jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan vijftien (15) jaar.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 166-406880

Contract No:
1
Title:

Energiemeetdiensten (DIG-10895)


2020-01-01

2
2
Official name: Fudura bv
National registration number: 17138144
Postal address: Marsweg 5
Town: Zwolle
Postal code: 8013 PD
Country: NL
Telephone: +31 888578877
E-mail: welkom@fudura.nl
NUTS code: NL
URL: http://www.fudura.nl
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 58368.0

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: NL
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
URL: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: NL
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
URL: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71314000; 76443000; Energy and related services; Other logging services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions