Bulgaria-Sofia: Electricity distribution and related services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Electricity distribution and related services
OJEU (High Value) 073115-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Министерство на външните работи
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Министерство на външните работи
National registration number: 000695228
Postal address: ул. „Александър Жендов“ № 2
Town: София
Postal code: 1311
Country: BG
Contact person: Антоанета Божикова
Telephone: +359 2948-2910
E-mail: Antoaneta.Bozhikova@mfa.bg
Fax: +350 29482045
NUTS code: BG411
Main address (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop
Address of the buyer profile (URL): https://www.mfa.bg/bg/zop/2016/7230
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
външна политика

Section II: Object of Contract


Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Министерството на външните работи по обособени позиции


II.1.4) Short description

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение и координатор на балансираща група за нуждите на Министерството на външните работи по обособени позиции

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на Министерство на външните работи (МВнР/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната

Total Value:
BGN 857760

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно напрежение и координатор на балансираща група за обекти на Министерството на външните работи

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Министерство на външните работи

II.1.4) Short description

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на Министерство на външните работи (МВнР/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и координатор на балансираща група за обекти на Министерството на външните работи.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Мястото на изпълнение на доставките по обособена позиция № 2 са обектите на МВнР в гр. София и гр. Берковица, област Монтана с адреси, посочени в раздел II „Техническа спецификация“ от документацията

II.1.4) Short description

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и координатор на балансираща група за обекти на Министерството на външните работи

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 184-447419

Contract No:
10/ОП-И/20
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на средно напрежение и координатор на балансираща група за обекти на Министерството на външните работи


2020-01-31

2
0
0
0
0
Official name: „Кумер“ ООД
National registration number: 200907117
Postal address: ул. „Бяло поле“ № 3, етаж 4, офис 12
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +358 2961-5455
E-mail: office@kummerbg.com
Fax: +359 2961-5456
NUTS code: BG411
URL: https://mesten.infobel.bg/BG100386991-029681005/kummer_ood-sofia.html
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 820560
Total Value:
BGN 820560

Contract No:
11/ОП-И/20
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение и координатор на балансираща група за обекти на Министерството на външните работи


2020-01-31

2
0
0
0
0
Official name: „Кумер“ ООД
National registration number: 200907117
Postal address: ул. „Бяло поле“ № 3, ет. 4, офис 12
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Telephone: +359 896888881
E-mail: office@kummer.bg
Fax: +359 896-888881
NUTS code: BG411
URL: https://mesten.infobel.bg/BG100386991-029681005/kummer_ood-sofia.html
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 37200
Total Value:
BGN 37200

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2980-7315
URL: https://www.cpc.bg/

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 2980-7315
URL: https://www.cpc.bg/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
65300000; 65500000; Electricity distribution and related services; Meter reading service;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions