Poland-Kielce: Medical waste services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Kielce: Medical waste services
OJEU (High Value) 073162-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
Postal address: ul. Grunwaldzka 45
Town: Kielce
Postal code: 25-736
Country: PL
Contact person: Sebastian Szaniawski
Telephone: +48 413671339
E-mail: zamowienia@wszzkielce.pl
Fax: +48 413660014
NUTS code: PL721
Main address (URL): http://bip.wszzkielce.pl
I.4) Type of the contracting authority:
SPZOZ

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych na potrzeby WSzZ w Kielcach

Reference number: EZ/ZP/184/2019/MW

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi zakresie sukcesywnego odbioru z posesji Zamawiającego, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.03, 18.01.02, 19.08.01, 18.01.81, 18.01.82, 18.01.06, 18.01.01, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów będzie realizowany 5 razy w tygodniu z następujących lokalizacji:

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach budynek główny – magazyn utylizacji, Kielce ul. Grunwaldzka 45,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Chorób Zakaźnych, Kielce ul. Radiowa 7,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Rehabilitacji, Kielce ul. Kościuszki 3,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Szpital Pediatryczny pawilon G, Kielce ul. Artwińskiego 3a.

Total Value:
PLN 3583557.02

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi zakresie sukcesywnego odbioru z posesji Zamawiającego, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych o kodach: 18.01.03, 18.01.02, 19.08.01, 18.01.81, 18.01.82, 18.01.06, 18.01.01, 18.01.07, 18.01.08, 18.01.09 w okresie obowiązywania umowy. Odbiór odpadów będzie realizowany 5 razy w tygodniu z następujących lokalizacji:

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach budynek główny – magazyn utylizacji, Kielce ul. Grunwaldzka 45,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Chorób Zakaźnych, Kielce ul. Radiowa 7,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Klinika Rehabilitacji, Kielce ul. Kościuszki 3,

— Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach – Szpital Pediatryczny pawilon G, Kielce ul. Artwińskiego 3a.

Szacunkowa masa odpadów medycznych przeznaczonych do unieszkodliwienia w okresie realizacji zamówienia wynosi 480 000 kg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości określono w załączniku nr 2 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy. Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności faktury
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 244-600696

Title:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów medycznych na potrzeby WSzZ w Kielcach


2020-01-31

1
1
0
0
1
Official name: Eco-Abc Sp. z o.o.
National registration number: PL
Postal address: ul. Przemysłowa 7
Town: Bełchatów
Postal code: 97-400
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 3583557.02

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
90524000; 90512000; Medical waste services; Refuse transport services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions